Promotie van ecologische begrafenissen ter gelegenheid van Qingming

Qingming is het equivalent van ons Allerheiligen en Allerzielen. Het is een gelegenheid om in China meer ecologische begrafenissen te promoten.

Begraafplaats met bomen Foto xinhua/Xu Ju Disclaimer

Het Qingmingfeest valt dit jaar op 4 april. Qingming of ‘Zuivere Helderheid’ is een traditie die ongeveer 2.500 jaar teruggaat en waarbij Chinezen de nagedachtenis van hun voorouders eren. Het is de gewoonte bij deze gelegenheid de graven van de (voor)ouders op te poetsen, vandaar de alternatieve naam ‘Poetsen van de graven’.

Ter gelegenheid van Qingming besteedt de Chinese pers aandacht aan lokale initiatieven in diverse provincies voor de promotie van ecologische begrafenissen. Die moeten het tekort aan grond voor begraafplaatsen helpen opvangen en het leefmilieu gunstig beïnvloeden, terwijl ze toch tegemoetkomen aan de emotionele behoeften van de nabestaanden om correct afscheid te nemen.

Asverstrooiing op zee

De departementen burgerzaken van de steden Beijing en Tianjin en de aangrenzende provincie Hebei organiseerden op 31 maart een gezamenlijke plechtigheid met een speciaal ingericht schip waarbij families de as van 35 overleden familieleden konden uitstrooien in de Bohaizee voor de kust van Tianjin. Op het schip zelf werd een afscheidsplechtigheid met getuigenissen over de overledenen gehouden, met een stiltemoment achteraf. Daarna werden de asurnen aan de families overhandigd, die dan aan dek de as in zee konden verspreiden.

Deze plechtigheid was bedoeld om promotie te maken voor deze vorm van asverstrooiing.

De stad Beijing is al in 1994 begonnen met asverstrooiing op zee. In totaal zijn er 774 uitvaarten geweest met de as van 34.000 personen. De belangstelling neemt van jaar tot jaar toe.

Begraven in bloemenvelden of onder bomen

De stad Shenzhen organiseert sinds kort begrafenissen in bloemenvelden. De asurnen zijn biologisch afbreekbaar en op de begraafplaats komt geen grafsteen of naamplaat. In 10 dagen tijd waren er 250 kandidaten. Familieleden beschouwen een begrafenis in een bloemenveld als de voortzetting van het leven.

In de zuidwestelijke provincie Yunnan promoot men begrafenissen in bloemvelden of onder bomen. Reeds 51% van de begrafenissen zijn er ecologisch. Men bepleit er ook ecologische afscheidsplechtigheden, met echte bloemen (in plaats van papieren bloemen en nepgeld) en online gedenktekens.

Ook de provincies Shandong, Henan en Liaoning drijven hun inspanningen op om grotere aantallen ecologische begrafenissen te stimuleren.

Mentaliteitswijziging

Traditioneel werd in China de praal van een afscheidsplechtigheid en de grootte van een grafmonument gezien als een graadmeter voor het respect door de kinderen van de overledene. Het tekort aan terreinen in China heeft het gebruik ervan voor begraafplaatsen echter onder druk gezet.

Vandaar dat de overheid sterk inzet op meer ecologische begrafenissen. Daarbij wordt rekening gehouden met de emoties van de familieleden, bijvoorbeeld door de band met de natuur en duurzame ontwikkeling te benadrukken.

Vooral uitstrooiing vraagt een wijziging van de traditionele mentaliteit die wil dat een overledene rust vindt in de grond. Het ontbreken van een grafmonument maakt ook het beleven van Qingming verschillend.

Bron: Global Times

Print Friendly, PDF & Email