Tag: aardgas

Op een groen blaadje 47

-Kort milieunieuws- Gevaarlijk afval prioritair –Viceminister van Milieu Zhang Lijun wil dat preventie van gevaarlijk afval een prioriteit wordt. Het geval van chroomafval in Yunnan citerend stelde hij dat preventiemaatregelen nodig zijn vooraleer een project wordt goedgekeurd. In Qujing wordt zelfs geen milieuvergunning meer afgeleverd totdat alle chroomresten verwijderd en behandeld zijn. Bedrijven die zaken doen waar gevaarlijk afval mee gemoeid is, moeten milieu-jaarrapporten publiceren zodat media en publiek kunnen superviseren. De straffen op overtreders…

De stand van zaken 57

Kort zakelijk nieuws Meer ontzilting zeewater China zal de komende 5 jaar 20 miljard yuan investeren in de ontzilting van zeewater om het tekort aan water op te vangen. Momenteel staat de ontzilting maar in de kinderschoenen met een dagelijkse capaciteit van 600.000 ton. Guo Youzhi van de ontziltingssectie bij de China Water Enterprise Confederation voorspelt volgens Shanghai Securities News dat dit binnen de % jaar 2 tot 3 miljoen ton dagelijks wordt. Eind juli…

Een blik in de toekomst van Xinjiangs energie

Vier journalisten van het magazine Liaowang bezochten de voornaamste hot-spots van Xinjangs energie en spraken met diverse topverantwoordelijken. Hun relaas verschaft een zeldzame blik in de toekomst van de regio die in de toekomst wellicht het energie-zwaartepunt wordt van China. Ook wat deze energie-bonanza opbrengt voor de lokale gemeenschap, wordt door Liaowang behandeld. In Xinjiangs ontwikkelingsplan voor de komende vijf jaar staan steenkool, steenkoolchemie evenals petroleum en aardgas prominent vooraan. Dit houdt vooreerst meer specifiek…

Op een groen blaadje 42

Kort milieunieuws Hoofdstad worstelt met verkeer Het privé-verkeer ontmoedigen; het openbaar vervoer aanmoedigen is een hoofdlijn van Pekings verkeerspolitiek. In april laatstleden werden de parkeergelden reeds verhoogd. Volgens directeur Liu Xiaoming van Pekings transportbestuur zal 80 % van de nieuwe metrolijnen in de binnenstad worden aangelegd zodat het openbaar vervoer 42 % inneemt van de dagelijkse ritten. Het aantal wagens steeg met 600.000 vergeleken met een jaar geleden en toch kon de gemiddelde snelheid met…

Op een groen blaadje 39

Kort milieunieuws 4,7 miljard tegen woestijnvorming rond Dunhuang De plaats Dunhuang -bekend om zijn grotten met Buddhistische fresco’s- zal de komende 10 jaar 4,7 miljard kunnen spenderen om de strijd aan te gaan met de Kumtag woestijn. De stad die 130.000 inwoners telt, is reeds tegen de opkomende duinen beschermd door een groene gordel, maar tijdens de laatste 6 decennia verminderde het bosgebied met 40 %, de weiden met 62 % en de watergebieden met…

Spanning loopt op in Zuid-Chinese zee

De Zuidchinese zee is een der meest gevaarlijke zeeën ter wereld. Maar ook politiek is ze vol risico’s. En die namen recentelijk weer toe, vorig weekend door een rel tussen Vietnam en China over een olie-exploratieschip. China claimt bijna de hele Zuid-Chinese zee als zijn territorium, op historische gronden. Taiwan doet hetzelfde. Vietnam, de Filipijnen, Indonesië, Maleisië en Brunei, met kusten langs de zee, claimen diverse stukken. Een gordiaanse knoop. In 1974 vochten China en…

Op een groen blaadje 31

Kort milieunieuws Toestand kustgebieden “ernstig” Volgens het Zeebestuur is de toestand van het fragiel ecosysteem van kust en zeeën vrij ernstig. Sinds 1990 zijn meer dan 20.000 ha waterrijke gebieden verdwenen. De vochtige natuurgebieden van de Gele en de Oost-Chinazee verloren 30 tot 90 % van hun natuurlijke functies zoals het kontroleren van vloed of het filteren van het water. 20 km ² rond Huangjiabu in de provincie Zhejiang kent helemaal geen maritiem leven meer…

De stand van zaken 43

Kort zakennieuws uit China Recycleren gestimuleerd Volgens vice-voorzitter Xie Zhenhua van de “Nationale Ontwikkelings-en Hervormingscommissie” doktert zijn instelling een stimuleringspolitiek uit tot meer recyclage en hergebruik. Het hergebruik en hervervaardigen krijgt een strategische plaats in de kringloopeconomie. Een automotor die 500 kg weegt, is als gerecycleerd staal enkel 1000 yuan waard, maar indien hij gerecycleerd wordt is hij niet minder dan 30.000 yuan waard. Momenteel wordt de sector van hervervaardiging in China op 2 miljard…

De stand van zaken 32

Kort zakennieuws uit China Telecom matig vooruit Het aantal telefoonabonnees steeg vorig jaar met 8,7 % tot 1,16 miljard. Het aantal met een vaste lijn daalde met 6 % tot 294 miljoen en de GSM-gebruikers stegen met 6 % tot 898 miljoen. Vorig jaar werd 14 % minder geïnvesteerd en kwamen 20 % meer inkomsten binnen namelijk 3100 miljard. Van elke 100 personen heeft 64 % een mobieltje. Het aantal 3G-gebruikers bij de 3 operatoren…

De stand van zaken 25

Kort zakelijk nieuws uit China O&O omhoog Volgens een rapport van het Nationaal statistisch Bureau bedroegen de  totale investeringen in onderzoek en ontwikkeling in China in 2009  580 miljard yuan. Dat vertegenwoordigt 1,7% van het BNP.  De groei is sensationeel, 23%. Daarmee zit men nu 6,5 maal hoger dan tien jaar geleden. 3,2 miljoen mensen werken aan onderzoek en ontwikkeling  in 45.000 verschillende instellingen.  49% van de onderzoekers hebben minstens een bachelor diploma . Vrouwen zijn…