Tijd om te streven naar ‘gemeenschappelijke welvaart’

Carlos Martinez (opinie)

Het volgende artikel van Carlos Martinez* schetst de vooruitgang die de afgelopen tien jaar in China is geboekt, en beschrijft de toenemende nadruk op gemeenschappelijke welvaart en duurzame ontwikkeling. We nemen het over als opiniestuk.

gemeenschappelijke welvaart
traditionele papierknipkunst voor alle kinderen (foto China Daily / Xinhua)
disclaimer

In China is de fase begonnen van het streven naar gemeenschappelijke welvaart.

Na het uitroeien van de absolute armoede eind 2020, na het meest systematische en uitgebreide armoedebestrijdingsprogramma in de geschiedenis, heeft China zijn doel bereikt om in alle opzichten een gematigd welvarende samenleving te worden. Het minste wat men hierover kan zeggen is dat deze prestatie buitengewoon is en dat ze de enorme inzet laat zien van de Chinese leiders, de regering en de bevolking voor de fundamentele mensenrechten.

Extreme armoede verlaten is..?

Daar komt bij dat het doel om extreme armoede uit te roeien werd bereikt terwijl het land tegelijkertijd de strijd aanbond met de COVID-19-pandemie, die miljoenen over de hele wereld in de armoede heeft gestort.

Wat betekent het voor een Chinees om extreme armoede achter zich te laten? Het gaat om meer dan alleen het overschrijden van de door de Wereldbank vastgestelde inkomensdrempel van $1,90 ( 1,86 euro) per dag. In de definitie van China zitten ook twee zekerheden (van voldoende voedsel en kleding) en drie garanties (gegarandeerde toegang tot medische diensten, veilige huisvesting met drinkwater en elektriciteit, en ten minste negen jaar gratis onderwijs).

Verklaring

Ieder die op andere plekken in de Derde Wereld – in Azië, Afrika, Latijns-Amerika, het Midden-Oosten of het Caraïbisch gebied – plattelandsgebieden heeft bezocht, zal begrijpen dat het voor een enorm land met 1,4 miljard inwoners een historische prestatie is om in de basisbehoeften van elke burger te kunnen voorzien. Een dergelijke prestatie is gebouwd op de stevige fundamenten van de Chinese revolutie, de kracht en wijsheid van de Communistische Partij van China, en het systeem van een integrale volksdemocratie.

Relatieve armoede nu aanpakken

Met de voltooiing van de gerichte campagne voor armoedebestrijding en de verwezenlijking van de eerste honderdjarige doelstelling om ‘in alle opzichten een gematigd welvarende samenleving op te bouwen’, heeft China een belangrijke overwinning behaald. Toch gaat de oorlog tegen de armoede door, waarbij de aandacht nu verschuift naar de aanpak van de relatieve armoede: verbetering van het bbp per hoofd van de bevolking, revitalisering van plattelandsgebieden en vermindering van de ongelijkheid tussen regio’s en groepen. Het is tijd om ‘de taart groter en beter te maken en eerlijk te verdelen’, zoals Wang Wenbin, woordvoerder van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, het onlangs uitdrukte.

Het doel van ‘welvaart voor allen’

In een artikel met de titel ‘Flinke vooruitgang op weg naar gemeenschappelijke welvaart’, gebaseerd op een toespraak tijdens de 10e bijeenkomst van de Centrale Commissie voor Financiële en Economische Aangelegenheden op 17 augustus 2021, zei president Xi Jinping dat het succes van de gerichte armoedebestrijdingscampagne ‘voorwaarden had geschapen die bevorderlijk zijn voor de totstandbrenging van welvaart voor iedereen’, en dat China nu op weg was naar ‘een historische fase waarin we grote stappen zullen zetten op weg naar gemeenschappelijke welvaart’.

Maatregelen en regels

Er hebben zich al een aantal belangrijke ontwikkelingen in die richting voorgedaan, waaronder een strenge regelgeving tegen de particuliere onderwijssector, een reeks maatregelen om gameverslaving bij kinderen te voorkomen, het opleggen van strengere huurcontroles, en verschillende wetten en verordeningen om de rechten van werknemers in de ‘gig economy’ te beschermen. Techbedrijven ‘moeten nu arbeidscontracten ondertekenen met hun werknemers onder flexibele arbeidsvoorwaarden , en hen voorzien van de verzekeringsdekking van door de staat beheerde arbeidsverzekeraars’. Ook is de Chinese vakbondswet herzien om de oprichting van vakbonden voor werknemers in de gig economy mogelijk te maken en aan te moedigen.

gemeenschappelijke welvaart
Zonnepanelen op het dak van huizen in dorp in Shanxi 2019 (foto China Daily / Xiao Yongjie)
disclaimer

Duurzame ontwikkeling

Naast de overgang van gematigde welvaart naar gemeenschappelijke welvaart is er een parallelle overgang van snelle, kwantitatieve groei naar een duurzame ontwikkeling van hoge kwaliteit, die niet uitsluitend op bbp-cijfers is gebaseerd, maar een breed scala aan sociale, economische en milieufactoren omvat.

R&D

Een essentieel onderdeel van een hoogwaardige ontwikkeling was altijd al een sterke nadruk op wetenschap en technologie. China’s uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling als percentage van het bbp zijn de afgelopen twee decennia verdubbeld, waardoor het tot de handvol landen behoort die meer dan 2% van het bbp aan onderzoek en ontwikkeling (O&O of research and development, R&D) besteden. Voor zijn totale uitgaven voor R&D moet China alleen nog die van de Verenigde Staten laten voorgaan, ondanks het feit dat China nog steeds een ontwikkelingsland is.

Avant-garde van de technologie

Deze inspanningen werpen nu al vruchten af: China ontpopt zich tot een wereldleider op het gebied van telecommunicatie, hernieuwbare energie, kunstmatige intelligentie, hogesnelheidstreinen, nanotechnologie en diverse andere belangrijke gebieden van wetenschap en technologie. Volgens het tijdschrift Scientific American ‘loopt China voorop’ op het gebied van quantumcomputing – een cruciaal onderzoeksgebied dat naar verwachting de komende decennia verreikende gevolgen zal hebben voor de menselijke ontwikkeling.

‘nooit meer groei ten koste van milieu’

In zijn bekende toespraak uit 2013, ‘Een nieuw tijdperk inluiden van Ecologische Vooruitgang inluiden’, zei Xi Jinping dat China ‘een evenwicht moet vinden tussen economische groei en milieubescherming’ en dat het ‘nooit meer economische groei mag nastreven ten koste van het milieu’. Sinds 2013 is China een onbetwiste wereldleider geworden op het gebied van de productie en het gebruik van hernieuwbare energie, en heeft het land belangrijke vooruitgang geboekt op het gebied van bebossing, bescherming van de biodiversiteit en de aanpak van vervuiling.

En China’s belofte om de uitstoot van broeikasgassen vóór 2030 tot een maximum te beperken en vóór 2060 koolstofneutraliteit te bereiken, vormt een historische bijdrage aan de wereldwijde strijd tegen klimaatverandering.

Stappen voorwaarts

Kortom, China heeft enorme stappen gezet in de richting van de opbouw van ‘een groot modern socialistisch land dat welvarend, sterk, democratisch, cultureel geavanceerd, harmonieus en mooi is’. Door middel van het ‘Belt and Road’-initiatief en zijn beleid van win-winsamenwerking en mondiale solidariteit deelt China zijn vooruitgang met de volkeren van de wereld, en vestigt het land zijn naam als een macht die een krachtige bijdrage levert aan de gemeenschappelijke doelen van de mensheid van vrede, vriendschap en ontwikkeling.

Het bovenstaande artikel verscheen in Friends of Socialist China. De auteur, Carlos Martinez, is co-redacteur van die website en heeft het stuk geschreven voor China Daily
*Carlos Martinez is specialist internationale politiek, publicist en vredesactivist.

Vertaling: Dirk Nimmegeers (die ook extra links aanbracht, o.a. afkomstig van de Financiële Begrippenlijst)

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *