Tag: inkomens

De sociale stand van zaken 4

Kort sociaal nieuws rond jaarwissel 12° vijfjarenplan: jaarlijkse inkomensgroei 7% Volgens de “21st Century Business Herald” voorziet het twaalfde vijfjarenplan de jaarlijkse aangroei bij de inkomens van 7 % per jaar. Tijdens het elfde vijfjarenplan bedroeg  het streefcijfer 5 %. In de praktijk beliepen de rurale  en stedelijke inkomens in 2009 8,5 % en 9,8 % meer dan het jaar voordien. Het nationaal vijfjarenplan voorziet een economische groei tijdens de komende vijf jaren van 8…

De stand van zaken 18

Foxconn buit internen uit Volgens een rapport opgesteld door 20 universiteiten misbruikt Foxconn, producent voor Apple, de internen in zijn grootste fabriek in de Volksrepubliek. De onderzoekers pleiten voor een humaner arbeidsmodel. Strenge straffen, verbaal misbruik, slechte veiligheidsvoorwaarden en onvervulde salarisbeloften zijn er schering en inslag. De internen zijn hoofzakelijk afgestudeerden uit de provincies Henan, Anhui, Hubei en Wuhan. Ze maken de helft uit van de tewerkgestelden. Ze mogen enkel vijzen aanschroeven en klevers opplakken.…

Bestrijding van ongelijkheid prioriteit

De Nationale Commissie voor Ontwikkeling en Hervorming,  zeg maar het superministerie van economie, maakt bekend dat het werkt aan een plan om de inkomenskloof te verminderen. Gevreesd wordt dat de nog toenemende ongelijkheid tot grote sociale onrust kan leiden. Volgens de ’21st Century Business Herald’ zou het plan al kunnen opgenomen worden in het komende vijfjarenplan 2011-15. Recentelijk hebben verschillende officiële media het probleem van de inkomenskloof opgerakeld. Begin mei wist Xinhua te melden dat…

Inkomenskloof minder groot dan gedacht

De kloof tussen rijk en arm in China verkleint en is minder groot dan in het verleden gedacht. Dit heeft te maken met de trek van boer-migranten naar de steden, blijkt uit een recente studie van de OESO over China. Boeren die naar de steden uitwijken op zoek naar werk, vergroten hun inkomen sterk. Met deze groep, die moeilijk te kwantificeren valt, werd in het verleden te weinig rekening gehouden, aldus OESO-economist Richard Herd. De…

Snelle groei welvaart, ook meer protestacties

Volgens het sociaal blauwboek zal China’s Bruto Nationaal Product per hoofd in 2010 stijgen tot 4000 $. Keerzijde van de snelle welvaartsverhoging is ook meer massaprotest, hoewel hiervan nog geen recent cijfer voorligt. Het sociaal blauwboek werd voorgesteld door Li Peilin, directeur van het Sociologisch Instituut onder de Chinese Academie voor Wetenschappen. Van 1978 tot 2000 groeide het BNP/hoofd van 400 $ tot 800 $. Het doel was meer dan 3000 $ te bereiken in…

Verlaging loonschalen controversieel

Loonschalen worden per lokaliteit als niet-bindende richtlijn gebruikt voor de verloning van de werknemers. Het systeem van de loonschalen dateert uit 1999 en is gebaseerd op lokale variabelen. Vooral bij buitenlandse ondernemingen zijn ze populair. Recentelijk hadden we het over de loonschalen van Shenzhen die bijgesteld werden. De provincie Guangdong was de eerste provincie die dit jaar een zero aangroei van het minimumloon bekendmaakte. Ook Shanghai, Tianjin, Shanxi, Qinghai, Yunnan, Jilin and Hunan maakten hun…

Shenzhens loonschalen bijgesteld

Shenzhen heeft zijn loonschalen bijgesteld, waarbij hoge inkomens en middeninkomens verminderd worden, maar de lage inkomens stijgen. De maatregel is zowel een antwoord op de crisis als een reactie op de te grote inkomensverschillen. Het is voor de eerste maal sinds 1999 dat Shenzhen loonschalen naar beneden bijstelt. Dit gebeurt nu om de gevolgen van de financiële crisis lichter te maken voor de ondernemingen.  Het stadsdepartement voor Werk stelt elk jaar de loonschalen op voor…