Tag: inkomens

De sociale stand van zaken 25

Ziekteverzekering: “nodig maar duur” –Uit een opinieonderzoek van een Kantonees bureau bij 5000 bewoners blijkt dat 69% van de ondervraagden de ziekteverzekering de moeite waard vinden. 86% beoordeelt de prijs-kwaliteit verhouding als goed. Toch menen 67 % dat de medische kosten hoog liggen en de helft koopt liever zelf geneesmiddelen dan naar een dokter te gaan. De ziekteverzekerde betaalt 5 % van zijn loon aan de ziekteverzekering die de helft van de geneeskundige kosten terug…

De sociale stand van zaken 24

Heropbouw Yushu af. In april 2010 werd Yushu getroffen door een aardbeving die 2600 doden eiste en waarbij er12.000 gewonden vielen. Door de overheid werd 34 miljard geïnvesteerd in de heropbouw die nu zo goed als af is. Voor het jaareinde zullen alle bewoners in hun nieuwe woningen hun intrek kunnen nemen. Meer dan dan de helft van de herders en hun gezinnen zijn al in september verhuisd. Voor de 22439 stedelijke gezinnen werden 18466…

Sociale vulkaan is een mythe

Socioloog en Harvard professor Martin Whyte publiceerde  een boek ‘Myth of the Social Volcano’ . Daarin publiceert hij de resultaten van zijn onderzoek naar sociale verschillen in China in 2004 en 2009. Niet over feiten en cijfers, maar over de perceptie daarvan door de lokale bevolking. Op een hoorzitting in 2011 voor de US Economic and Security Commission vat hij een aantal van zijn interessante bevindingen samen. Bevindt China zich in een gevaarlijke situatie omwille…

De sociale stand van zaken 17

Banenplan en lonen +13 % –Een nieuw gepubliceerd tewerkstellingsplan bevestigt het streefdoel om tijdens het huidige vijfjarenplan (2011-2015) een gemiddelde jaarlijkse groei van de minimumlonen met 13% te realiseren. In het vorige plan werd 12,5 % bereikt ;   57 miljoen stedelijke banen werden geschapen en 45 miljoen overtallige landbouwers vonden elders werk. Minimumlonen moeten tegen dan ook minstens 40% van de gemiddelde lonen bedragen. Nu heeft Shenzhen een minimumloon van 1.500 yuan per maand…

Chongqing werkt aan inkomenskloof

Chongqing wil de komende 3 jaren de kloof verminderen tussen stedelijke en landelijke bewoners en daarbij 500.000 personen boven de armoedegrens tillen. Tezelfdertijd is het de bedoeling tegen 2015 een welvarende maatschappij uit te bouwen, 5 jaar vroeger dan het nationaal doel. Chongqing is met meer dan 35 miljoen inwoners theoretisch de grootste stad ter wereld. Maar in feite bevat de stad naast de stedelijke agglomeratie Chongqing een aantal kleine steden en uitgebreide rurale districten,…

De Sociale stand van zaken 14

Migranten blijven meer in steden –De vrouwenfederatie heeft in diverse steden verspreid over 10 provincies een onderzoek verricht bij 2517 migranten over een vijftal leef voorwaarden.  De kleine helft van de antwoorden kwam van mannen die gemiddeld 2.147 yuan verdienen; 45 % voelt zich ‘gemiddeld” aangepast aan het stadsleven, 44 % antwoordt met “weinig”. Het gemiddeld verblijf in de stad duurde 4,5 jaar. De migranten betreuren het meest dat de stedelingen minachtend op hen neerkijken.…

De Sociale stand van zaken 9

-Kort sociaal nieuws- Betere gelijkheid man-vrouw –Het Bureau voor Statistiek en de All-China Women’s Federation (ACWF) hebben meer dan 100.000 vrouwen ondervraagd over diverse maatschappelijke aspecten en dit is het derde onderzoek in de rij na deze in 1990 en 2000. Blijkt dat de vrouwen gedurende 8,8 jaar onderwijs genoten gemiddeld, 2,7 jaar meer dan in 2000. 33 % vrouwen kregen een hogeschoolopleiding. De historisch grote kloof betreffende onderwijs tussen mannen en vrouwen verminderde daarmee…

China wil dat lonen verdubbelen op 5 jaar tijd

Het ministerie van Personeel roept de (privé-)werkgevers op om de lonen van hun personeel de komende vijf jaren jaarlijks te verhogen met 15 % zodat deze over het vijfjarenplan gespreid verdubbelen. De minister wil dat collectief onderhandelen daarover een regel wordt. Vice-minister voor Personeel en Sociale Zekerheid Yang Zhiming sprak op een conferentie gewijd aan arbeidsrelaties. Zijn boodschap liet aan duidelijkheid niet te wensen over. Hij richtte zich hoofdzakelijk naar de arbeidsintensieve bedrijven in de…

Volkscongres , Jasmijnrevolutie, en Radio Eén

Er zijn aanwijzingen dat de sociale spanningen in China oplopen. Het Volkscongres belooft maatregelen. Intussen blijkt de Chinese Jasmijnrevolutie een non-event voor en door buitenlandse journalisten. Radio Eén ziet zelfs een ‘opstand’ in China. Inflatie, in het bijzonder van voedselprijzen ( graanprijzen plus 15% in één jaar, fruitprijzen plus 35%) , onbetaalbare woningen en niet uit te roeien corruptie zorgen voor toenemende sociale spanningen. De nog steeds toenemende inkomensongelijkheid moet afgeremd en verminderd worden. Premier…

Hogere salarissen voor gewilde specialisten

Een derde van de buitenlandse bedrijven in China zal de salarissen verhogen, vooral die voor hoogopgeleide werknemers. De SCMP van Hong Kong laat hierover een aantal deskundigen op het gebied van de arbeidsmarkt aan het woord. Die gaan ervan uit dat een derde van de bedrijven met salarisverhogingen van meer dan tien procent zal komen en dat nog eens 51% van het totaal de beloningen met zes à tien procent zal laten stijgen. Het afgelopen…