Tag: lonen

inkomen

De stand van zaken 221

Vlaamse bevestiging: Chinese lonen stijgen met 10% Het West-Vlaams familiebedrijf Hinscha is producent van- en groothandelaar in scharnieren. In 2006 trok het bedrijf naar China, onder meer aangetrokken door de lage lonen. Nu keert Hinscha terug om twee redenen: vooreerst de verscheping die 6 maanden duurde en waardoor het niet soepel kon inspelen op de markt. Als tweede reden worden de stijgende lonen genoemd. Hiermee bevestigt het Roeselaars bedrijf wat we uit officiële cijfers al…

Sociale stand van zaken 42

Eindejaarspremies Als het Chinese Nieuwjaar nadert keren vele bedrijven en instellingen een eindejaarspremie uit. Een studie over de eindejaarspremies 2014-2015 heeft uitgewezen dat van de meer dan onderzochte 6.000 bedrijven er 84% zijn die een dergelijke bonus geven. De overgrote meerderheid geeft geld, wat door de werknemers ook het meeste op prijs wordt gesteld. Hier en daar geven ondernemers of hoofden van instellingen ook reisjes weg. De online financiële sector is kampioen op het terrein…

De stand van zaken 172

China drinkt meest rode wijn –Vorig jaar heeft China met 155 miljoen 9 literkratten  rode wijn het verbruik van Frankrijk met 150 miljoen kratten overtroffen. Witte wijn is weinig gegeerd in China zodat het land op de vijfde plaats staat qua algemeen wijnverbruik. Sinds 2008 steeg het wijnverbruik in China annex Hongkong met 136% terwijl het verbruik daalde zowel in Italië als in Frankrijk. 80 % van de in China verbruikte wijnen worden ter plaatse…

De stand van zaken 170

Chongqing: robotcentrum –Het in Guangzhou gebaseerd blad Time Weekly meldt dat het Chongqing Institute of Green and Intelligent Technology (CIGIT) een betaalbare robot heeft ontwikkeld die elektronische onderdelen van geïntegreerde schakelborden aaneen kan lassen. Vorig jaar tekende CIGIT met 5 andere firma’s die robotten vervaardigen met de nieuwe Lianglian economische zone te Chongqing een akkoord om te verhuizen naar de Liangliang Robot Industry zone die tegen 2020 200 robotfirma’ wil onthalen. Burgemeester Huang Qifan is…

1000 werkers sluiten 18 managers op

1000 woedende werknemers van het Japans-Chinees bedrijf Shanghai Shinmei hebben gedurende meer dan een dag 18 managers opgesloten. De arbeidsters wilden daarmee protesteren tegen een nieuw regelgeving waarbij ze beboet worden wegens te laat komen of het verblijven van langer dan 2 minuten op het toilet. Shanghai Shinmei Electric is een recent overgenomen bedrijf dat elektronische toestellen vervaardigt. De Japanse directeur Hideaki Tamura bezocht net vrijdag het bedrijf toen de actie plaats greep. 8 Chinese…

Ondernemers in Hongkong: is China nog aantrekkelijk?

Vicevoorzitter Stanley Lau Chin-ho van de ondernemers in Hongkong waarschuwde 2 weken geleden in de “South China Morning Post” dat hij verwacht dat de komende 2 jaar 10% van de bedrijven daar China zullen verlaten wegens te hoge lonen. Volgens andere kenners zullen fabrieken weliswaar verhuizen, maar meer naar steden in het binnenland. Slechts een minderheid zou China verlaten voor lagelonenlanden, aldus nog steeds hetzelfde blad. Stanley Lau Chin-ho is ondervoorzitter van de Federation of…

De stand van zaken 94

ODI zal sterk stijgen –Bij de buitenlandse investeringen zijn er de FDI buitenlandse directe investeringen in China, maar hieronder hebben we het over de ODI outbound direct investment: de investeringen die China in het buitenland doet. Vorig jaar nam dit cijfer met 1,8 % toe tot 60 miljard $. Dit jaar steeg het cijfer van januari tot april met 72% tot al 23 miljard. Het ministerie van Handel rekent de komende jaren met een ODI-groeivoet…

China 57ste op globale loonschaal

Volgens een onderzoek van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) bedraagt het gemiddelde loon in de wereld 18.000 dollar per jaar. Dit is gebaseerd op de gegevens van 72 landen in 2009, waarbij de allerarmste weggelaten werden. Verder werd geen rekening gehouden met personen die van sociale uitkeringen leven. Men hield rekening met de koopkracht van de lonen, niet met de absolute cijfers. China staat 57ste geklasseerd met 7.872 dollar , iets minder dan de helft van…

De Sociale stand van zaken 16

Xinjiang schept jobs –De AR Xinjiang heeft een werkgelegenheidsprogramma ontvouwd om dit jaar 400.000 banen te scheppen. Tot het geheel behoort ook een regelgeving waarin de regering banen belooft voor werkloze gezinnen en een waardoor het gemakkelijker wordt werkgevers voor het gerecht te dagen wegens discriminatie omwille van ras, geslacht, godsdienst of handicap. De regionale regering raamt het aantal personen dat jaarlijks op de arbeidsmarkt komt op 500.000 stedelingen, maar de markt schept maar 350.000…