Tag: macrokontrole

Is de inflatie te temmen ?

De Chinese overheid schijnt stilaan meer vertrouwen te krijgen in de maatregelen om de inflatie in toom te houden. Getuige wat het officiële Volksdagblad vertelt. Toch bleek recentelijk dat  de regering de stijgende woningprijzen  nog niet onder controle krijgt. Het  Volksdagblad voorspelt dat China er dit jaar zal in slagen de inflatie onder de 4% te brengen. Het aanbod aan industriële producten overtreft momenteel de vraag, de overheid beschikt over grote voorraden voedselgranen en  veel buitenlandse deviezen;…

Nieuwe renteverhoging tegen inflatie

Na twee renteverhogingen in november en december, heeft de Bank of China dinsdag, op het einde van de Nieuwjaarssluiting, de rente opnieuw  met een kwart punt verhoogd. Het is maar één van de maatregelen in de moeizame beteugeling van de inflatie. Wie nu wil lenen op één jaar betaalt  6,06%, wie geld op zijn spaarboekje heeft krijgt 3%. Bedoeling is hiermee de hoeveelheid geld in omloop te beperken en zo de inflatie af te remmen;…

Hogere rentevoet en record buitenlandse handel

De Chinese Centrale Bank heeft op kerstdag voor de tweede keer in twee maanden de basisrente verhoogd met een kwart procent. En dit jaar wordt het record buitenlandse handel van 2008 gebroken. Wie voortaan van een grote Chinese bank wil lenen voor één jaar betaalt 5.1%. Op het spaarboekje krijgt men 2.75% De verhoging was wel verwacht, maar niet vóór Nieuwjaar. Buitenlandse analisten denken dat de rente in 2011 in verscheidene stappen nog 1 procent…

Economische conferentie wil stabiele prijzen (upd)

De jaarlijkse economische conferentie die het beleid uitzet voor het komende jaar, streeft  vooral naar stabiele prijzen zonder dat de groei echter in het gedrang komt. Intussen blijft de inflatie  stijgen en wordt stilaan zorgwekkend. Van vrijdag tot zondagavond kwam als naar jaarlijkse gewoonte de conferentie bijeen die het komend economisch beleid uitstippelt. Gedurende het derde kwartaal bedroeg de economische groei 9,6 % wat een afkoeling is vergeleken met de 10,3 % in het tweede…

Het spook van de inflatie

In oktober steeg de inflatie op jaarbasis plots tot 4,4%, een pak boven het geplande maximum van 3%. De index van de productieprijzen stijgt zelfs 5%. Aangezien inflatie een belangrijke potentiële oorzaak van sociale onrust is wanneer de lonen niet (snel) volgen –de gebeurtenissen van Tian An Men in 1989 hadden zonder ontevredenheid over de sterke inflatie allicht niet plaatsgevonden- gingen meteen de rode knipperlichten aan. De Chinese premier verklaarde dat de inflatie moet beteugeld…

Chinese regering gaat bankkredieten afremmen

De groei in december 2009 was boven de 10 % en tegelijk steeg de inflatie naar 1,9%. In de eerste week van januari werd voor 60 miljard euro aan nieuwe bankkredieten verstrekt (vergelijk dit met het jaartotaal van 950 voor 2009!). Het risico dat de inflatie door de grote geldhoeveelheid sterk toeneemt, dat de speculatie op onverkoopbaar grote appartementen en op de beurs een echte zeepbel wordt, dat er massaal in onrendabele projecten geïnvesteerd wordt,…

Voorbereiding 12e vijfjarenplan opgestart

De regering heeft zowel naar buitenlandse als naar binnenlandse experten geluisterd voor advies over het komende twaalfde vijfjarenplan. Ondertussen legde ze reeds de grote lijnen vast van haar jaarlijkse beleidsverklaring, die in maart aan het Volkscongres wordt voorgelegd. Het wasde eerste keer dat internationale experten uitgenodigd werden hun advies te geven voor een vijfjarenplan. China is immers de procedure opgestart om het twaalfde vijfjarenplan op te stellen, dat loopt van 2011 tot 2015. C.L. Greenwood (ADB), cosponsor…

Macro-economische politiek ongewijzigd in 2010

De Chinese regering zal volgend jaar haar proactieve fiscale politiek en gematigd losse monetaire politiek behouden. Dit werd beslist op het Politiek Bureau van de CPC voor de bijeenkomst van de jaarlijkse Economische Conferentie. De jaarlijkse economische conferentie is de belangrijkste bijeenkomst over economie, omdat hierin telkens de politiek wordt voorbereid van het komende jaar. De politiek voor 2010 lijkt vrij duidelijk: de lijn die dit jaar gevolgd werd met de stimuleringspolitiek en het tamelijk…

Dreigt een Chinese subprimecrisis?

De Chinese overheid besteedt 4000 miljard yuan aan het bestrijden van de economische crisis. Tegelijk kregen de Chinese staatsbanken opdracht alle kredietaanvragen positief te beoordelen. Dat laatste doet nu twijfels rijzen bij sommige experten. Grote staatsinspanningen om de crisis te bezweren gebeurden al eerder, naar aanleiding van de Aziatische crisis in 1998. Toen stak de centrale regering 200 miljard yuan in een saneringsplan voor verouderde staatsbedrijven, en pompte ze tussen 2000 en 2003 nog eens…

“Verstedelijking sleutel tot economische groei”

De afgelopen dagen werd de “Global Think Tank”-top gehouden in Beijing. Dit gaat om een initiatief van het “China centrum voor Internationale Economische uitwisselingen”, een nieuw opgerichte Chinese denktank onder leiding van voormalig minister van Financiën Zeng Peiyan.  De nieuwe instelling wil als ONG ijveren met het Amerikaanse “Brookings Institution” en is een schakel in het opdrijven van China’s “soft power” op wereldvlak. Op de top waren figuren als Henri Kissinger, ex EU-Commissievoorzitter Prodi, UNCTAD secretaris-generaal Supachai…