Tag: macrokontrole

Toch een stimulering door aanleg infrastructuur

China is toch van plan om voor 1000 miljard 60 infrastructuurwerken uit te voeren als middel om de economie terug aan te zwengelen. Bij de projecten horen onder meer auto-, spoor- en metrowegen. China’s economie groeide “maar” met 7,6 % in het tweede kwartaal. Omdat dit de ergste groeivertraging is sinds 3 jaar heeft de Nationale Ontwikkelings-en hervormingscommissie voor 1000 miljard aan infrastructuurwerken goedgekeurd. Het gaat om 13 autowegen, spoorwegen (bv.  tussen Gantang en Wuwei…

Al voor 13.000 miljard lokale stimuleringsplannen

13 provincies en steden hebben al voor in totaal 12.800 miljard yuan stimuleringsmaatregelen afgekondigd. China Daily vroeg aan 4 westerse economisten en China kenners naar hun oordeel. We vatten het brainstormen samen. De regering die in 2008 een stimuleringsplan van 4000 miljard doorvoerde, is niet van plan dit nogmaals over te doen. In de praktijk blijkt dat bijvoorbeeld de geplande spoorlijnen voor de hst niet de nodige kwaliteit boden en dat de werken ook met…

Steden stimuleren economie

De grote steden gaan, om de groei te stimuleren, reusachtige sommen geld investeren in infrastructuur en industrie. Tianjin (N. China) wil 1,5 biljoen yuan (188 miljard euro) toestoppen aan tien industrietakken. De regering van de stadsprovincie (13 miljoen inwoners) zal zich richten op de ontwikkeling van petrochemie, de infrastructuur van de haven en lucht- en ruimtevaartindustrie. Ook biotechnologie, ‘groene’ voedselproductie en de vervaardiging van ‘nieuwe materialen’ (kunststoffen met specifieke eigenschappen geschikt voor de bouwsector, gereedschap,…

Privé-investeringen remedie tegen vertragende economie?

Er is veel sprake over het bevorderen van privé-ondernemingen, maar blijkbaar bedoelt niet iedereen  daarmee hetzelfde. De Chinese regering heeft na de kabinetsraad bij monde van de premier zijn engagement bevestigd om privé-investeringen aan te moedigen. Ze verwacht dat de lokale besturen zich daarbij zullen aansluiten en een correcte en transparante marktomgeving zullen scheppen. De privé-sector zal een grotere rol gaan spelen in vitale sectoren zoals spoorwegen, energie, telecom, nutsvoorzieningen, financiën, gezondheidszorg en onderwijs. In…

De stand van zaken 102

Ontwikkelingsplan Centraal China –De regering heeft het ontwikkelingsplan voor Centraal China goedgekeurd. Deze regio bestaat uit de provincies Shanxi, Anhui, Jiangxi, Henan, Hubei en Hunan. De focus van het plan  ligt op graanteelt, energie, grondstoffen, moderne uitrusting en hightech. De provincies moeten hun waterwegen en havens moderniseren en meer secundaire aanvoerluchthavens bouwen. In de hoofdsteden Wuhan, Zhengzhou en Changsha zullen financiële hervormingen worden versneld en ook de innovatie aangewakkerd. In de minder ontwikkelde gebieden ligt…

Klimt Chinese economie terug uit het dal?

De Chinese economie steeg gedurende het tweede kwartaal met “maar” 7,6 %, het zesde kwartaal van verminderde groei. Gehoopt wordt dat nu de diepte van het dal bereikt is zodat de groei terug hoger uitvalt tijdens het tweede semester en zo dit jaar nog een behoorlijke groei kan neergezet, maar liefst zonder vastgoedbel. Volgens de officiële statistische cijfers groeide het bnp tijdens Q2 met 7,6 %, duidelijk minder dan de 8,1 % tijdens Q1. Tijdens…

De stand van zaken 99

Opnieuw intrestverlaging –De People’s Bank of China (PBoC) heeft nauwelijks een maand na de vorige renteverlaging deze nogmaals verlaagd. Een jaar lenen wordt 0,31 % goedkoper tot 6 %; het spaarboekje brengt 0,25 % meer op met 3%. De verlagingen volgen na een reeks cijfers die wijzen op een afzwakkende conjunctuur die op haar laagste punt zou zitten, vooraleer opnieuw te gaan toenemen. Vorige renteverlaging was de eerste sinds 2008. Shanghai spendeert in infrastructuur –Shanghai…

Naar nieuwe stimuleringspolitiek?

Het gunstige inflatiecijfer voor april was nauwelijks bekend of er gaan stemmen op om de monetaire politiek losser te maken. De andere economische indicatoren wijzen immers op een verzwakking. Ondertussen hebben de banken hun reserveratio met een half punt mogen verlagen. De inflatie daalde van maart naar april van 3,6% naar 3,4%. De groei van de industriële productie daalde echter tot 9,2 %, het laagste niveau sinds mei 2009. De kleinhandel steeg “maar” met 14…

Investeren of consumeren?

Op de site van The Economist verscheen onlangs een uitdagend artikel over de noodzaak om de Chinese economie te heroriënteren van investeringen naar consumptie. Het artikel trekt deze bij ons algemeen aanvaarde waarheid in twijfel. Investeringen vertegenwoordigden in 2011 48% van het Chinese bnp. Extreem hoog volgens alle Westerse bronnen, en dus moet het binnenlandse verbruik dringend omhoog. Door teveel te investeren zal immers het rendement van de investeringen dalen, waardoor de groei uiteindelijk stokt.…

Binnenlands verbruik nog veel te laag

China moet zijn economie overschakelen van veel export en veel investeringen  naar meer binnenlands verbruik. Een sleutelrol daarin spelen de ‘middenklasse gezinnen. De regering wil vooral die groep uitbreiden. Meer middenklasse zou ook de kloof tussen arm en rijk moeten verkleinen. Er komen mechanismen voor regelmatige loonsverhogingen en ook de minimumlonen gaan voortdurend verhogen. Tegen het jaar 2020 moet 40% van de bevolking middenklasse zijn, en zullen nog eens 150 miljoen boeren naar de stad…