Tag: macrokontrole

Partijplan stelt landbouw voorop

De eerste politieke blauwdruk in het nieuwe jaar zal -zoals tijdens de afgelopen 9 jaar- over de landbouw gaan. Experten verwachten dat zal gestreefd zal worden naar meer gespecialiseerde- en grootschaliger landbouw. Voor wat de steden betreft, verwacht vicepremier Li Keqiang dat een meer kwalitatieve verstedelijking wordt nagestreefd. Volgens directeur Xu Xiaoqing van de dienst  landbouweconomie bij het onderzoekscentrum van de regering zal het eerste politieke document van 2013 wellicht innovatie stimuleren in het patroon…

Jaarlijkse economische conferentie beëindigd (upd)

China zal in 2013 een voorzichtige monetaire en een proactieve fiscale politiek blijven aanhouden om voldoende ruimte te hebben om te reageren op de economische onzekerheden. Dit werd beslist door de jaarlijkse economische topbijeenkomst die telkens in december gehouden wordt en het beleid uitstippelt voor het komende jaar. De mededeling van de jaarlijkse terugkerende conferentie stelt dat de huidige voorzichtige monetaire – en de proactieve fiscale politiek wordt doorgetrokken en de hervormingen naar de volgende…

Toch een stimulering door aanleg infrastructuur

China is toch van plan om voor 1000 miljard 60 infrastructuurwerken uit te voeren als middel om de economie terug aan te zwengelen. Bij de projecten horen onder meer auto-, spoor- en metrowegen. China’s economie groeide “maar” met 7,6 % in het tweede kwartaal. Omdat dit de ergste groeivertraging is sinds 3 jaar heeft de Nationale Ontwikkelings-en hervormingscommissie voor 1000 miljard aan infrastructuurwerken goedgekeurd. Het gaat om 13 autowegen, spoorwegen (bv.  tussen Gantang en Wuwei…

Al voor 13.000 miljard lokale stimuleringsplannen

13 provincies en steden hebben al voor in totaal 12.800 miljard yuan stimuleringsmaatregelen afgekondigd. China Daily vroeg aan 4 westerse economisten en China kenners naar hun oordeel. We vatten het brainstormen samen. De regering die in 2008 een stimuleringsplan van 4000 miljard doorvoerde, is niet van plan dit nogmaals over te doen. In de praktijk blijkt dat bijvoorbeeld de geplande spoorlijnen voor de hst niet de nodige kwaliteit boden en dat de werken ook met…

Steden stimuleren economie

De grote steden gaan, om de groei te stimuleren, reusachtige sommen geld investeren in infrastructuur en industrie. Tianjin (N. China) wil 1,5 biljoen yuan (188 miljard euro) toestoppen aan tien industrietakken. De regering van de stadsprovincie (13 miljoen inwoners) zal zich richten op de ontwikkeling van petrochemie, de infrastructuur van de haven en lucht- en ruimtevaartindustrie. Ook biotechnologie, ‘groene’ voedselproductie en de vervaardiging van ‘nieuwe materialen’ (kunststoffen met specifieke eigenschappen geschikt voor de bouwsector, gereedschap,…

Privé-investeringen remedie tegen vertragende economie?

Er is veel sprake over het bevorderen van privé-ondernemingen, maar blijkbaar bedoelt niet iedereen  daarmee hetzelfde. De Chinese regering heeft na de kabinetsraad bij monde van de premier zijn engagement bevestigd om privé-investeringen aan te moedigen. Ze verwacht dat de lokale besturen zich daarbij zullen aansluiten en een correcte en transparante marktomgeving zullen scheppen. De privé-sector zal een grotere rol gaan spelen in vitale sectoren zoals spoorwegen, energie, telecom, nutsvoorzieningen, financiën, gezondheidszorg en onderwijs. In…

De stand van zaken 102

Ontwikkelingsplan Centraal China –De regering heeft het ontwikkelingsplan voor Centraal China goedgekeurd. Deze regio bestaat uit de provincies Shanxi, Anhui, Jiangxi, Henan, Hubei en Hunan. De focus van het plan  ligt op graanteelt, energie, grondstoffen, moderne uitrusting en hightech. De provincies moeten hun waterwegen en havens moderniseren en meer secundaire aanvoerluchthavens bouwen. In de hoofdsteden Wuhan, Zhengzhou en Changsha zullen financiële hervormingen worden versneld en ook de innovatie aangewakkerd. In de minder ontwikkelde gebieden ligt…

Klimt Chinese economie terug uit het dal?

De Chinese economie steeg gedurende het tweede kwartaal met “maar” 7,6 %, het zesde kwartaal van verminderde groei. Gehoopt wordt dat nu de diepte van het dal bereikt is zodat de groei terug hoger uitvalt tijdens het tweede semester en zo dit jaar nog een behoorlijke groei kan neergezet, maar liefst zonder vastgoedbel. Volgens de officiële statistische cijfers groeide het bnp tijdens Q2 met 7,6 %, duidelijk minder dan de 8,1 % tijdens Q1. Tijdens…

De stand van zaken 99

Opnieuw intrestverlaging –De People’s Bank of China (PBoC) heeft nauwelijks een maand na de vorige renteverlaging deze nogmaals verlaagd. Een jaar lenen wordt 0,31 % goedkoper tot 6 %; het spaarboekje brengt 0,25 % meer op met 3%. De verlagingen volgen na een reeks cijfers die wijzen op een afzwakkende conjunctuur die op haar laagste punt zou zitten, vooraleer opnieuw te gaan toenemen. Vorige renteverlaging was de eerste sinds 2008. Shanghai spendeert in infrastructuur –Shanghai…

Naar nieuwe stimuleringspolitiek?

Het gunstige inflatiecijfer voor april was nauwelijks bekend of er gaan stemmen op om de monetaire politiek losser te maken. De andere economische indicatoren wijzen immers op een verzwakking. Ondertussen hebben de banken hun reserveratio met een half punt mogen verlagen. De inflatie daalde van maart naar april van 3,6% naar 3,4%. De groei van de industriële productie daalde echter tot 9,2 %, het laagste niveau sinds mei 2009. De kleinhandel steeg “maar” met 14…