Tag: minderheden

De Vlasroute(2)

Een twintigtal Vlamingen reed per jeep de Vlasroute, de zijderoute in omgekeerde richting van Vlaanderen naar hartje China: 18.000km en 88 dagen in 2 expedities. Reisverhalen en beschouwingen vindt U op www.vlasroute.be. Prof. dr. Marc Buelens van de Vlerick Business School schreef over de tocht door het Westelijk deel van China twee columns ‘China Lessons’  voor Trends. Met toestemming van de auteur nemen we hier het tweede deel over. Het eerste deel verscheen  op deze…

De Vlasroute

Een twintigtal Vlamingen reed per 4×4 de Vlasroute,  de zijderoute in omgekeerde richting van Vlaanderen naar hartje China: 18.000km en 88 dagen in 2 expedities. Reisverhalen en beschouwingen vindt U op www.vlasroute.be . Professor doctor Marc Buelens van de Vlerick Business School schreef over de tocht door het Westelijk deel van China twee columns ‘China Lessons’  voor Trends. Met toestemming van de auteur nemen we hier het eerste deel over. Dit is een Opiniestuk .…

Zwitserse film brengt dalai lama in opspraak rond kinderrechten

Chinese media reageren verontwaardigd op nieuwe bekend geworden feiten over de dalai lama die blijken uit een Zwitserse film van 2012 “Tibi und Seine Mütter”(Tibi en zijn moeders). In de vroege jaren 60 zijn  200 Tibetaanse ‘weeskinderen’ die nog ouders hadden  naar Zwitserland gestuurd om daar de toekomstige Tibetaanse elite te vormen. De film “Tibi und Seine Mütter”van regisseur Ueli Meier, brengt het relaas van Tibi Lhundub Tsering die als zevenjarige wees in 1963 uit…

Op een groen blaadje 131

Stadsinvesteringen gaan ondergronds –De regering heeft de richtlijnen uitgevaardigd om de stedelijke infrastructuur te verbeteren en hierbij is de ondergrondse centraal. Een van de specifieke taken is de bouw en renovatie van diverse ondergrondse nutsleidingen. Tegen 2015 moet er 73.000 km riolering bijkomen, 80.000 km oude gasleidingen moeten vernieuwd evenals 92.800 km oude warmteleidingen. Voort moet op 10 jaar tijd een vrij nieuw systeem van waterafvoer en overstromingspreventie opgezet worden. Derde taak is behandeling van…

Hani-terrassen nu ook werelderfgoed

De UNESCO heeft vorige maand ook de rijstterrassen van de Hani-minderheid in 4 arrondissementen rond de Honge rivier goedgekeurd als werelderfgoed. Daarmee heeft Yunnan haar derde werelderfgoedsite en China de 45-ste. Het is nu oppassen dat de nieuw te verwachten toevloed aan toeristen duurzaam kunnen opgevangen worden zonder afbreuk te doen aan het lokaal Hanikarakter. De Haniterrassen zijn goed bewaard in 4 arrondissementen van de autonome Honghe ( =rode rivier) Hani en Yi prefectuur die…

Spanning in Xinjiang

De toestand blijft gespannen in Xinjiang. De overheid is waakzaam en neemt maatregelen met het oog op ‘5 juli’ en bepleit stabiliteit en eenheid om de geboekte economische en sociale vooruitgang te beschermen. Het meest recente relaas van de gebeurtenissen in Xinjiang volgens officiële bronnen: “met messen gewapende religieuze extremisten hebben vorige week in Shanshan, een arrondissement in Turpan, in totaal 24 mensen gedood toen ze een politiekantoor en een bouwwerf aanvielen. Onder hen waren…

De sociale stand van zaken 20

Meer zorg voor landelijke senioren –Volgens viceminister van Burgerzaken Dou Yupei is de landelijke seniorenbevolking 1,2 % groter dan de stedelijke, maar in 2028 wordt het verschil 11 % en tegen midden, deze eeuw zal het verschil in 28 provincies al 20 % bedragen. Hoofdfactor daarvoor is de trek van boer-migranten naar de steden. Het twaalfde vijfjarenplan wil dat eind 2015 de helft van de landelijke buurtgemeenschappen uitgerust zijn met seniorenvoorzieningen, maar dan zou dit…

Achtergronden van het geweld in Xinjiang

Recentelijk werd Xinjiang opnieuw opgeschrikt door aanslagen. In The Diplomat vonden we deze interessante opinie vanwege een specialist ter zake. Achtergronden van het geweld in Xinjiang door Ross Anthony Een opflakkering van geweld in Xinjiang in de voorbije weken, waarbij minstens dozijnen dodelijke slachtoffers vielen, illustreert het voortdurend tekortschieten van de Chinese politiek in deze westelijke regio van China. De aanvallen die in de prefectuur Kashgar plaatsvonden, zijn een echo van de veel grotere etnische…

Terreur langs zijderoute

Xinhua meldt dat een groep mannen met messen dinsdag marktgangers aangevallen heeft en tien personen gedood in het arrondissement Yecheng (Kargilik) van de Oeigoerse provincie Xinjiang. De politie kwam tussen en schoot zeven aanvallers dood.De rellen vallen samen met het in gebruik nemen van een nieuwe snelweg tussen Yesheng en de regionale hoofdstad Kashgar. Vorig jaar werden in het naburige arrondissement Hotan zeven gijzelnemers gedood die twee gijzelaars genomen hadden en er was ook een…

Invasie van de Han-Chinezen in Tibet?

Vandaag vieren de Tibetanen hun traditioneel Nieuwjaar. Het leek ons een goede gelegenheid om een artikel te publiceren van Tibetkenner Jean-Paul Desimpelaere. In september 1987 verklaart de dalai lama tijdens een hoorzitting van het Amerikaans Congres: “7,5 miljoen Chinese kolonisten hebben zich ondertussen al in Tibet gevestigd, dat is meer dan het aantal Tibetanen. Zij moeten vertrekken.”[1] Een cijfer dat hij herhaalt in 1999 voor de Duitse televisie[2]. En in juni 1988 vermeldt hij het thema…