Tag: Nationaal Volkscongres

Wet op Criminele Procedures versterking of verzwakking van burgerrechten?

De aangepaste Wet op de Criminele Procedures werd donderdag in derde lezing aan het Volksconges voorgelegd. In 2011 was ze al twee keer door het Permanente Comité besproken en teruggestuurd voor aanpassingen. De Wet dateert van 1979 en werd al eens aangepast in 2006. Sommige stukken zijn controversieel. In de Chinese pers wordt vooral benadrukt dat de aangepaste wet meer rechtszekerheid biedt voor verdachten. Er worden een aantal beschermingsmaatregelen ingebouwd zodat de praktijk van bekentenissen…

In de rand van het parlement

Rond de bijeenkomst van het nationale parlement, vinden heel wat persconferenties plaats en worden rapporten gepubliceerd. Chinasquare.be sprokkelde interessante gegevens. Zhang Ping,‘superminister’ van de National Development and Reform Commission (NDRC) gaf een persconferentie. Hij kreeg een vraag over de investeringen door de overheid. De centrale overheid zal in 2012 voor 403 miljard yuan investeren, zowat 5% meer dan in 2011. 69 miljard daarvan gaat naar sociale woningen. 140 miljard wordt uitgegeven aan de ‘San Nong’,…

Nationale democratische instellingen in actie

De jaarlijkse Twee Grote Vergaderingen zijn begonnen. Op zaterdag 3 maart begon de nationale comité-bijeenkomst van de politieke raadgevende conferentie, internationaal bekend als Chinese People’s Political Consultative Conference (CPPCC) met 2000 afgevaardigden en vandaag, maandag 5 maart, start de voltallige zitting van het nationale volkscongres, internationaal bekend als National People’s Congress (NPC). Het comité van de CPPCC eindigt zijn landelijke werksessie op 13 maart, de 3000 volksvertegenwoordigers in het NPC werken door tot 14 maart.…

Op het Volkscongres: het twaalfde vijfjarenplan

Vandaag zijn de twee parlementaire kamers bijeen voor hun jaarlijkse voltallige bijeenkomst. Premier Wen Jiabao stelde op het Volkscongres het twaalfde vijfjarenplan voor waarover de komende 9 dagen zal gediscussieerd worden en uiteindelijk gestemd. 3000 leden van het Volkscongres en 2000 leden van de Consultatieve Commissie zijn in de Grote Hall van het Volk aanwezig op de opening van de 4° zitting van het elfde Volkscongres. In zijn werkrapport zei premier Wen dat China voor…

Wen tot de pers: 'Toestand is erg ingewikkeld'

Zondag ontmoette premier Wen de pers na het einde van de tiendaagse parlementszitting. Hij beantwoordde vragen gaande van de economie tot de relaties met de USA en de toekomst van Kopenhagen. De meest treffende uitspraken volgen hierna. De premier vermeldde dat de economische toestand ‘erg ingewikkeld’ is en dat China ‘heel voorzichtig en soepel’ zal zijn met de timing om de stimuleringsmaatregelen voor de economie af te bouwen. Op een vraag over een mogelijke zeepbeleconomie…

Geanimeerde discussies over woningprobleem

Een van de grote discussiepunten gedurende de bijeenkomst van het Nationaal parlement (NPC) was de snel stijgende prijs van appartementen. Dit is dubbel problematisch: de prijzen zijn voor de gewone burger onbetaalbaar geworden – in januari 2010 nog maar eens 9,5% hoger dan in januari 2009- en de dag dat de speculanten zich terugtrekken, stort de hele markt in, een onheilspellend vooruitzicht voor de sector die 10% van het BNP uitmaakt en 20% van alle…

Een gezonde economie, welvaartsspreiding en territoriale eenheid (upd)

De Chinese premier Wen Jiabao heeft vandaag in een toespraak de beleidsvoornemens en doelstellingen van de regering in 2010 aangekondigd. Dit gebeurde, zoals gebruikelijk, bij de opening van de grote vergadering van het Volkscongres (NPC). De media hadden vooraf een samenvatting van de tekst gekregen. Hoofddoelstellingen Beijing wil een groei met 8 procent van het bruto binnenlands product realiseren, de tewerkstellling in de steden met 9 miljoen arbeidsplaatsen vermeerderen, de geregistreerde werkloosheid in de steden onder…

Jaarlijkse bijeenkomst van het parlement

Op 5 maart begint de jaarlijkse zitting van het Chinese Nationale Volkscongres (National People’s Congress, NPC). Vandaag was er ook al de eerste zitting van de Chinese Nationale Politieke Raadgevende Conferentie van het Volk (Chinese People’s Political Consultative Conference, CPPCC). Het belooft boeiend te worden. De CPPCC is enigszins te vergelijken met onze Senaat. Ze werd opgericht in 1945, toen de Guomindang nog aan de macht was. De bedoeling was toen met alle partijen samen te overleggen…

Gelijke rechten voor boeren op stapel

De permanente commissie van het Nationaal Volkscongres, bijeen in haar tweemaandelijkse voltallige vergadering werkt aan een aanpassing van de kieswet. Ook de regeling ‘aansprakelijkheid voor onrechtmatige daden’ wordt onder de loep genomen. Het resultaat moet zijn dat er meer gelijkheid komt tussen de rechten en de behandeling van plattelands- en stadsbevolking. De kieswet ingesteld in 1953 en helemaal vernieuwd in 1979, werd voor het laatst geamendeerd in 1995. Het Nationaal Volkcongres telt 3000 afgevaardigden; de…