Tag: Nationaal Volkscongres

Verslag en beleidsvoornemens van Chinese regering: stabiele economie, milieu en defensie

Li Keqiang heeft vandaag als premier het jaarverslag en de beleidsvoornemens van de Chinese regering naar voren gebracht. Hij opende de jaarlijkse algemene vergadering van het parlement. De toespraak werd met belangstelling gevolgd in binnen- en buitenland. De Chinese media zullen de volgende tien dagen de werkzaamheden nauwgezet volgen en ze van dag tot dag of soms van uur tot uur verslaan. De drie opvallendste thema’s waren economie, milieu en de onschendbaarheid van het grondgebied. …

Hervorming sleutelwoord in toespraak van premier

Premier Li heeft de traditionele openingstoespraak gehouden op de jaarlijkse voltallige zitting van het parlement, het NPC. In China ‘specialiseert’ de premier zich in economie, terwijl de president en/of partijvoorzitter focust op de ‘politieke’ zaken.

Het Chinese staatsbudget uitgelegd

Het ministerie van financiën heeft aan het parlement ook het staatsbudget 2013 en de resultaten van 2012 voorgelegd. Droge cijfers, maar niettemin interessante informatie over de groeistrategie die China volgt. De resultaten van 2012 Het staatsinkomen in 2012 bedroeg 11.721 miljard yuan, 12,8% meer dan in 2011. De nationale overheid ontving 5.613 miljard, lokale overheden iets meer, 6.107 miljard. Globaal genomen zijn de budgetten zowel aan inkomens- als aan uitgavenzijde goed gerespecteerd. Van waar kwam…

Wen: economische en sociale vooruitgang vasthouden, milieu en consumptie verbeteren

Premier Wen heeft zijn laatste rapport voorgelegd aan het Nationale Volkscongres (NVC). Hij gaf aan op welke terreinen er tijdens zijn laatste regeringsperiode vooruitgang is geboekt. Wen heeft dan adviezen gegeven aan de volgende regering en aan zijn opvolger, die door het NVC worden aangesteld. Voor de lange termijn gaan zijn aanbevelingen vooral over milieu, binnenlandse consumptie en urbanisatie. De afgelopen vijf jaar zijn er goede resultaten geweest in de economie en op sociaal gebied.…

Parlement sessies: wachten op nieuwe regering

Momenteel loopt de jaarlijkse zitting van de Consultatieve commissie en morgen begint deze van het Algemeen Volkscongres. Het is dit jaar speciaal uitkijken naar de nieuwe regering die na afloop zal worden gevormd. De Consultatieve Commissie  – een soort senaat-  heet eigenlijk National Committee of the Chinese People’s Political Consultative Conference en geeft met zijn  2.237 leden raadgevingen aan de beleidsmakers. Het orgaan wil de opinie van de brede lagen van de bevolking weerspiegelen en…

Nieuw parlement op 5 maart bijeen

Op 5 maart komt het nieuwgekozen Nationaal Volkscongres (NPC) , het Chinese parlement, voor het eerst voltallig bijeen. De voorbereidingen zijn volop aan de gang. Om de vijf jaar wordt een nieuw Nationaal Volkscongres verkozen. Dat gebeurt met algemene verkiezingen van de volkscongressen op dorps- en wijkniveau, waarna die gekozenen trapsgewijs de hogere organen (arrondissements- , prefectuur- en provinciecongressen) verkiezen. In december en januari werden in 34 provincies en regio’s plus in het leger dan…

Parlementaire onschendbaarheid van Bo Xilai opgeheven

Het Vast Comité van de Nationale Volksvergadering –het Chinese parlement- heeft vandaag in zijn tweemaandelijkse zitting ex-partijleider van Chongqing Bo Xilai afgezet als volksvertegenwoordiger. Vorige maand werd Bo Xilai ook al afgezet als lid van het plaatselijke parlement van Chongqing, en uit de Communistische Partij gestoten. Na disciplinair onderzoek besloot de Partij toen dat er voldoende aanwijzingen waren van wetsovertredingen door Bo en maakte zijn dossier over aan het gerecht. De misdaden waarvan Bo verdacht…

Persconferentie premier Wen na Nationaal volkscongres

Na het einde van de bijeenkomst van het Volkscongres hield premier Wen een persconferentie van liefst drie uur. Alle media merken op dat Wen pleit voor verdere politieke hervormingen. Een bijzonder ernstige Wen zei: “Nieuwe hervormingen in China zijn in een kritieke fase beland, zonder een succesvolle politieke hervorming is het onmogelijk volledige economische hervormingen door te voeren en al de vooruitgang die we op deze gebieden geboekt hebben kan verloren gaan, en nieuwe problemen…