Tag: windenergie

zie ook energie

Op een groen blaadje 92

China marktleider schone technologie –Het rapport ‘Clean Economy, Living Planet’ van het Wereld Natuur Fonds vergelijkt 40 belangrijke economieën met elkaar betreffende schone technologieën.. Denemarken, China en Duitsland blijven koploper en Zuid-Korea stijgt naar 5. Eerdere lijsten verschenen in 2009 en 2011.Vorig jaar is wereldwijd bijna 200 miljard euro verdiend aan schone-energietechnologie. Tussen 2008 en 2010 groeide de sector met 31 procent. Oorzaak van de afkoeling naar 10 procent, zijn de sterke prijsdalingen in zonne-…

Arm Gansu voortrekker in groene energie

De overwegend woestijnachtige provincie Gansu speelt een voortrekkersrol in hernieuwbare energie. De oude stad langs de Zijderoute, Jiuquan ( “de bron van wijn”) heeft al voor 6 gigawatt windmolens geïnstalleerd, dat is meer dan heel het Verenigd koningrijk. Tegen 2015 moet dat meer dan verdriedubbelen en krijgt men daar de grootste windboerderij in de wereld en tegen 2020 spreekt men van 40 gigawatt. Jaarlijks wordt er voor 40 miljard yuan geïnvesteerd in wind- en zonne-energie.…

Op een groen blaadje 78

China eerste in windmolens –Vorig jaar werden globaal 21 % meer windmolens geïnstalleerd, aldus de Wereldvereniging van Windenergie. China heeft zijn eerste plaats versterkt door 40 % meer en zo een capaciteit van 62 gW te bereiken. Volgen verder in het klassement: VS 46 gW (+17%), Duitsland 29 gW (+7%), Spanje 21 gW (+ 5%) en India 15,9 gW (+21%). In 2001 was er nauwelijks 24 gW globaal, maar dit groeide tot 59 gW in…

De stand van zaken 77

Winst- en groeicijfers –China’s winsten in de nijverheid stegen vorig jaar met 25 % om 54.500 miljard yuan te bereiken, aldus het Bureau voor Statistiek. De staatsondernemingen waren goed voor 1500 miljard yuan, 15 % meer. In de petroleum- en energiesector daalden de winsten nogal vergeleken met het jaar voordien. China’s Purchasing Manager Index (inkoopmanagersindex), ofwel PMI, liet in januari nog steeds een stijgende lijn zien. In januari bereikte deze in China 50,5 procent en…

Op een groen blaadje 65

Tweede golf windmolenprojecten Minister Liu Tienan van Energie heeft bekend gemaakt dat China binnenkort de tweede golf windmolenprojecten zal opstarten waarin het vijfjarenplan voorziet. De eerste groep die aangekondigd werd in augustus 2011 had een totale capaciteit van 28 miljoen kW. In 2011 kwam er 20 miljoen kW bij, meer dan in 2010. Velen waren echter niet verbonden met het elektriciteitsnetwerk. Vorig jaar zou China 70 miljard kWh opgewekt hebben via windmolens, 40 % meer…

Offshore windenergie uit startblokken

Na een allereerste proefproject van windenergie op zee te Shanghai heeft China’s grootste ontwikkelaar van windenergie Longyuan Power op 28 december voor 100 MW windturbines met het net verbonden in een piloot intergetijden-windstation te Rudong (Jiangsu). Het betreft nu China’s grootste windenergiestation op zee. Tot 2021 zal China hoofdzakelijk de klemtoon leggen op windenergie te lande. De plannen voorzien tegen 2050 een geïnstalleerde capaciteit van 1000 GW wat dan 17 % zou uitmaken van de…

Op een groen blaadje 51

–Kort milieunieuws uit China– Lokale besturen opgeroepen tot groene ontwikkeling —Premier Wen Jiabao heeft de lokale besturen gewezen op de dringende noodzakelijkheid van een groen ontwikkelingsmodel. In zijn geheel kon China zijn groei gedurende het elfde vijfjarenplan handhaven op 11 % jaarlijks met een jaarlijkse stijging van 6,6 % in energie. Tegen 2015 is het de bedoeling om nogmaals de energieintensiteit te verminderen met 16 % en de CO²-uitstoot met 17 %. De waarschuwing van…

Op een groen blaadje 47

-Kort milieunieuws- Gevaarlijk afval prioritair –Viceminister van Milieu Zhang Lijun wil dat preventie van gevaarlijk afval een prioriteit wordt. Het geval van chroomafval in Yunnan citerend stelde hij dat preventiemaatregelen nodig zijn vooraleer een project wordt goedgekeurd. In Qujing wordt zelfs geen milieuvergunning meer afgeleverd totdat alle chroomresten verwijderd en behandeld zijn. Bedrijven die zaken doen waar gevaarlijk afval mee gemoeid is, moeten milieu-jaarrapporten publiceren zodat media en publiek kunnen superviseren. De straffen op overtreders…

De stand van zaken 58

Kort zakelijk nieuws Plan ontwikkeling logistiek De regering heeft nieuwe richtlijnen uitgevaardigd ter promotie van de sector logistiek. China wil hen minder belasten, een gunstige grondpolitiek verschaffen en een vlot transport van hun voertuigen verzekeren. Het management moet verbeterd worden, de beschikbare middelen herverdeeld en de technologie en innovatie verhoogd waarin zal moeten geïnvesteerd. De logistiek voor landbouwproducten krijgt voorrang. In 2010 lag de toegevoegde waarde in de sector al 700 miljard hoger dan in…