Tag: WTO

China tien jaar in de WHO

Op 11 december is het tien jaar geleden dat China na 16 jaar harde onderhandelingen toegelaten werd als 143ste lid tot de Wereldhandelsorgansiatie (WHO). Daardoor werd het een land waarmee ‘normale handel’ kon gedreven worden. Wat is het voorlopig bilan? China had strenge eisen moeten slikken die veel verder gingen dan die voor andere ontwikkelingslanden. De Chinese economie werd opengebroken. Westerse zakenkringen jubelden. De multinationals zouden de Chinese markt stormenderhand veroveren. De verouderde Chinese staatsbedrijven…

Beslissing Wereldhandelsorganisatie zorgt voor beroering

De Wereldhandelsorganisatie (WTO) Heeft een beslssing genomen in een dossier over uitvoerbeperkingen van grondstoffen door China. Dit kan een belangrijk precedent worden in andere dossiers van grondstoffen en lokt meteen reacties uit.  De WTO heeft beslist dat China een aantal uitvoerbeperkingen op negen belangrijke grondstoffen, die gebruikt worden bij de productie van staal en aluminium en in de chemische nijverheid , moet opheffen. Het gaat om mineralen als zink en bauxiet, en ook cokes. De beperkingen…

WTO geeft USA gelijk in bandenconflict

De Wereldhandelsorganisatie heeft uitspraak gedaan in een conflict tussen de USA en China over autobanden: de USA krijgen gelijk. In 2009 had de Amerikaanse vakbond van automobielarbeiders een klacht ingediend bij de Amerikaanse regering tegen de invoer van Chinese autobanden. Die zouden de Amerikaanse markt overspoelen en ernstig Amerikaans jobverlies veroorzaken. Daarop werd besloten gedurende drie jaar extra invoerrechten te heffen op deze banden, beginnend met 35% en dalend naar 25%. China bracht de zaak…

Verbale schermutselingen rond Google

Google zegt, bij monde van China-woordvoerder Marsha Wang, dat zijn bedrijven in China gewoon doorwerken en het – in het geval van de reclameafdelingen –  zelfs erg goed doen. Er zijn ook aanwervingen en nieuwe diensten worden ontwikkeld en aangeboden. Iets anders is blijkbaar de kwestie rond de zoekmachine. Het gonst weer van geruchten en vertegenwoordigers van beide partijen in het conflict doen suggestieve uitspraken. CEO Eric Schmidt heeft woensdag op een mediatop in Abu…

Amerikaanse bandentaks een uiting van protectionisme?

President Obama heeft besloten bovenop de gewone invoerrechten gedurende drie jaar nog 35 % extra invoertaks te innen op autobanden uit China. Dit belangrijk dossier is erg controversieel, zowel in de Verenigde Staten als in China. Alle grote Amerikaanse bandenproducenten vervaardigen hun goedkope banden in China en de duurdere soorten in de Verenigde Staten. Een derde van de Chinese bandenuitvoer vertrekt naar de VS. China heeft een twintigtal bandenfabrikanten, maar twee derden van de Chinese bandenuitvoer naar…

China wil toetreden tot Wereldhandelsorganisatie

China wil toetreden tot de Wereldhandelsorganisatie (WHO) onder het statuut van ontwikkelingsland. Chinese producten zullen dan vrijer in het buitenland verkocht kunnen worden en omgekeerd zullen ook buitenlandse producten en diensten makkelijker op de Chinese markt kunnen verhandeld worden. Sommige nijverheidstakken zullen onder druk komen te staan, terwijl er ook sectoren zullen zijn die er wel bij zullen varen. De Chinese overheid wil deze uitdaging aangaan als gevoelige sectoren gedurende een paar jaar nog van een bescherming kunnen genieten.