Tag: zeewater

Op een groen blaadje 48

–Kort milieunieuws– Regering wil onderzoek olielek –De regering heeft een onderzoek bevolen tegen de olievervuiling die het bedrijf CononoPhillips in de Bohaizee heeft veroorzaakt. De regering wil dat er ook een limiet komt aan de inplanting van bedrijven rond de baai. Voorts wil ze dat de vervuiler de zee reinigt en de dreiging met vervuiling vermindert. Hoewel de 2 betrokken bedrijven niet met naam worden genoemd zegt de regeringsmededeling dat de verantwoordelijken moeten geïdentificeerd worden…

Op een groen blaadje 46

-Kort milieunieuws- Zeebestuur klaagt Conoco aan over olielek –China’s Bestuur voor de Zeeën wil ConocoPhillips voor de rechter slepen voor de olievervuiling in de Bohaizee. Niet minder dan 49 wetsfirma’s werden gepolst i.v.m. de rechtszaak en 8 zullen worden weerhouden. De olielekken hebben het milieu aangetast, het toerisme en de viskwekerijen. De firma heeft wel geholpen bij het opruimen van de gelekte olie, maar 870 km2 van de baai blijven ernstig verontreinigd. ConocoPhillips  heeft beloofd…

De stand van zaken 57

Kort zakelijk nieuws Meer ontzilting zeewater China zal de komende 5 jaar 20 miljard yuan investeren in de ontzilting van zeewater om het tekort aan water op te vangen. Momenteel staat de ontzilting maar in de kinderschoenen met een dagelijkse capaciteit van 600.000 ton. Guo Youzhi van de ontziltingssectie bij de China Water Enterprise Confederation voorspelt volgens Shanghai Securities News dat dit binnen de % jaar 2 tot 3 miljoen ton dagelijks wordt. Eind juli…

Op een groen blaadje 45

Kort milieunieuws Gansu: straks meer dan 10gW windcapaciteit Eind 2010 had de provincie Gansu voor 5,5 gW geinstalleerde windenergiecapaciteit en de provincie is de eerste die de 10 gW zal overschrijden. Nochtans heeft Gansu zijn voor het twaalfde vijfjarenplan geplande capaciteit teruggeschroefd van 20 gW tot 17 gW, aldus partijsecretaris Lu Hao. Dit kwam er nadat bleek dat in 4 gebieden bijna 3000 windmolens  niet met het elektriciteitsnetwerk verbonden waren. In Binnen-Mongolie is dit fenomeen…

Op een groen blaadje 41

Kort milieunieuws Toelagenplan voor herders In de autonome regio’s Xinjiang en Binnen-Mongolië is een toelagenplan voor herders uitgewerkt dat het milieu ten goede moet komen. In Xinjiang wordt begrazing verboden op 10 miljoen ha en op 3 miljoen ha wordt het beperkt. Herders krijgen een toelage naar oppervlakte en ook een subsidie voor het inzaaien van gras. Tevens krijgen ze financiële steun bij de aankoop van petroleum en veevoeder. Het programma zou eind dit jaar…

Op een groen blaadje 31

Kort milieunieuws Toestand kustgebieden “ernstig” Volgens het Zeebestuur is de toestand van het fragiel ecosysteem van kust en zeeën vrij ernstig. Sinds 1990 zijn meer dan 20.000 ha waterrijke gebieden verdwenen. De vochtige natuurgebieden van de Gele en de Oost-Chinazee verloren 30 tot 90 % van hun natuurlijke functies zoals het kontroleren van vloed of het filteren van het water. 20 km ² rond Huangjiabu in de provincie Zhejiang kent helemaal geen maritiem leven meer…

Qingdao mikt op maritieme economie

De havenstad Qingdao wil het percentage van haar maritieme economie dat nu 10 % bedraagt, tegen 2015 optrekken tot 15 %. Daarnaast wil de stad haar faam als verschepingscentrum hooghouden. De stad Qingdao is in het westen bekend voor haar bier “Tsingtao”. De voormalige Duitse koloniale stad heeft ook enkele bekende merken van huishoudtoestellen op jaar grondgebied zoals Haier. De haven is ’s werelds 7° grootste vrachthaven. Gedurende de laatste tien jaren groeide het BRP…

Op een groen blaadje 29

Kort milieunieuws Pekings verkeer iets meer ontlast De Beijing Times meldt dat gedurende het eerste kwartaal in de hoofdstad een uur vermindering inzake verkeersopstoppingen te noteren viel. Volgens een speciale verkeersindex verminderde de verkeersdrukte met 16%. Daarentegen steeg het aantal gebruikers van het openbaar vervoer: de metro verdubbelde zijn gebruikers. Er werden 59 % min voertuigen per maand gekocht. Momenteel zijn er 4,9 miljoen voertuigen vergund in de hoofdstad. Van de 83.000 nieuw gekochte wagens,…

Op een groen blaadje 26

Kort milieunieuws uit China Verdubbeling investeringen in waterwegen Gedurende de volgende vijf jaren wordt het budget voor de waterwegen verdubbeld tot 200 miljard yuan.  De nationale regering gaat 45 miljard bijdragen en de overige vier vijfden zullen komen van de lokale regeringen. Na de werken zullen de waterwegen toegankelijk zijn voor schepen van 800 ton gemiddeld. Vorig jaar verscheepte de binnenvaart 1,7 miljard ton en dit zou tegen 2020 3 miljard ton vracht moeten zijn.…

Schaaldieren vervuild door oceaanpollutie

147.000 km² van de oceaanwateren zijn vervuild en dit is 7,3 % meer dan vorig jaar, aldus een officieel rapport. Door de vervuiling raken ook schaaldieren die bestemd zijn voor consumptie vervuild. De cijfers komen van de Administratie van de oceaan die vaststelde dat de oppervlakte die niet beantwoordt aan de normen voor zuiver water 7,3 % toenam tot dus 117.000 km². Daardoor bevatten schaaldieren schadelijke scheikundige stoffen als lood, cadmium en pesticide DDT. De…