Voorbereiding 12e vijfjarenplan opgestart

De regering heeft zowel naar buitenlandse als naar binnenlandse experten geluisterd voor advies over het komende twaalfde vijfjarenplan. Ondertussen legde ze reeds de grote lijnen vast van haar jaarlijkse beleidsverklaring, die in maart aan het Volkscongres wordt voorgelegd.
Het wasde eerste keer dat internationale experten uitgenodigd werden hun advies te geven voor een vijfjarenplan. China is immers de procedure opgestart om het twaalfde vijfjarenplan op te stellen, dat loopt van 2011 tot 2015. C.L. Greenwood (ADB), cosponsor van het internationaal seminarie, verduidelijkt dat de discussies gingen over het terug in balans brengen van economie, leefmilieu en sociale diensten. Volgens onderzoeker Li Shantong is het nodig het buitenland bij het plan te betrekken, omdat China reeds een open economie heeft en beïnvloed wordt door het buitenland. Na 30 jaar snelle groei moet het ontwikkelingspatroon aangepast worden en het woord “heraanpassing” zou volgens Wang Jian, vicevoorzitter van de Chinese Vereniging voor Macro-economie, het sleutelwoord moeten worden van het vijfjarenplan. Het land moet vele uitdagingen beantwoorden zoals overcapaciteit, economische herstructurering en verdere uitbreiding van het binnenlands verbruik.  Dwight Perkins, professor aan Harvard, stelde op het seminarie dat China de rol van het gezinsverbruik in het BNP moet vergroten door het inkomen te verhogen en meer het verbruik aan te moedigen dan het sparen. Ook noemde hij het voorzien van huisvesting aan 200 miljoen migrantboeren die zich de komende 20 jaar in de stad zullen komen vestigen een sterke uitdaging. De draad van groene ontwikkeling moet eveneens doorheen het plan lopen, aldus Greenwood, en er moet een meer evenwichtige ontwikkeling tussen arm en rijk nagestreefd worden.

Staatsraad bereidt haar regeerverklaring voor

Staatsraad bereidt haar regeerverklaring voor


“De regering van haar kant heeft het ontwerp besproken van de beleidsverklaring die ze in maart aan het Volkscongres zal voorstellen. Ze moet zorgvuldig omgaan met de verhouding tussen een snelle economische ontwikkeling, het aanpassen van de economische structuur en het opletten voor inflatie. De staatsraad is van plan de lijn door te trekken om het verbruik te stimuleren. Wat de hervorming van de economische ontwikkeling betreft, zullen sleutelnijverheden verder worden gerenoveerd, zullen nieuwe opduikende nijverheden worden aangemoedigd, net als de ontwikkeling van de tertiare sector. Ook maatregelen om innovatie te bevorderen zijn daarbij essentieel.
Zie ook CCTV over opstellen 12e plan
Resultaten  2009
China’s buitenlandse handel is “maar” 13,9% teruggevallen tot 2.210 miljard $ en dit met een overschot van 196 miljard $.  De export daalde 16 %; de import maar 11% .
De omzet van de Rurale coöperatieven steeg met 14,7 %, aldus de Federatie van Coöperatieven. Vooral op het platteland steeg de kleinhandel, namelijk met 28 %.
Het BRP van de provincie Guangdong is ondanks de crisis met 9,5 % gestegen, aldus gouverneur Huang Huahua, wat 1 % meer is dan gepland.
De winsten van de staatsondernemingen namen toe met 9,8 % in 2009. Vooral in petrochemie, auto’s, vastgoed en bouw zijn de winsten groot. De ekektriciteitsnetmaatschappijen en het spoortransport, die tijdens de eerste 11 maanden verlies maakten, keerden terug naar winst in december.

Print Friendly, PDF & Email
Voeg toe aan :

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 karakters beschikbaar