Wet verbetert voorwaarden voor buitenlandse investeerders

Tesla fabriek in Shanghai

Een nieuwe wet op buitenlandse investeerders komt tegemoet aan de wensen van de VS en de EU. Intellectuele eigendom wordt beter beschermd en de toegang tot de Chinese markt vergemakkelijkt.

De nieuwe wet op buitenlandse investeringen wordt op 1 januari 2020 van kracht. De wet moet een ‘stabiele, faire, transparante en voorspelbare’ omgeving voor buitenlandse investeerders bieden.

De wet werd op een persconferentie in Beijing voorgesteld door Ning Jizhe, vicevoorzitter van de Nationale Commissie voor Ontwikkeling en Hervormingen, en lid van het Chinees onderhandelingsteam met de VS.

Hij vermeldde dat het wetsontwerp besproken is met de Amerikaanse onderhandelaars over een handelsakkoord en gunstig onthaald werd. Het maakte deel uit van een aantal documenten die China overmaakte om zijn goede wil te tonen om het zakenklimaat te verbeteren. China verwacht als tegenprestatie wel een correctere behandeling van Chinese bedrijven in de VS.

Vooral intellectueel eigendom beter beschermd

Het belangrijkste aspect van de wet is de betere bescherming van intellectueel eigendom, en een sterk verbod om transfer van technologie van de buitenlandse investeerder te eisen.

Verder wordt de toegang tot de Chinese markt administratief eenvoudiger, behalve tot de verboden sectoren, die verder ingeperkt wordt. De lijst daarvan wordt steeds korter. Buitenlanders krijgen een betere toegang tot Chinese overheidsbestellingen. Het verschil in behandeling tussen Chinese en buitenlandse bedrijven moet verdwijnen. Dat speelt in op twee van de meest gehoorde verwijten in de VS, verwijten die ook in Europa weerklank vinden.

De wet is al in maart goedgekeurd, nauwelijks drie maanden na het eerste voorstel. Dat was heel snel, vermoedelijk omwille van de escalerende handelsoorlog met de VS. Nadien zijn consultaties gestart over de uitvoeringsbesluiten. Daar zijn ook buitenlandse bedrijven bij betrokken. Die uitvoeringsbesluiten zijn nu klaar.

De wetten moeten niet alleen gezien worden als een geste naar de VS en de EU. Bij een vertragende economie wil China wel degelijk meer buitenlands kapitaal aantrekken en is het bereid daartoe de voorwaarden te scheppen. Over de eerste drie trimesters dit jaar kwam voor 100 miljard dollar aan investeringen het land binnen, dat was een stijging met 3%.

Europese reactie

Joerg Wuttke, voorzitter van de EU Kamer van Koophandel in China, noemt de wet ‘verrassend tegemoetkomend’ aan de zorgen van de Europese bedrijven. De uitvoeringsbesluiten bevatten volgens hem wel nog een aantal te vage termen.

De Kamer van Koophandel zegt verder dat een fundamentele klacht, de tussenkomst van de Chinese overheid in de economie waardoor Chinese bedrijven kunnen bevoordeeld worden, niet aangepakt wordt. Macrocontrole door de staat is echter een kernaspect van de ‘socialistische markteconomie’ en daarover wil China niet onderhandelen.

Bronnen: South China Morning Post, EU Chamber of Commerce in China

Print Friendly, PDF & Email
Voeg toe aan :

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 karakters beschikbaar