Laatste artikelen

Activiteiten vervuilende ondernemingen beperkt in China

Door redactie op 28 juli 2016
vervuilende ondernemingen

Vervuilende ondernemingen die zich niet houden aan de emissiebeperkingen of die fabrieken bouwen zonder milieuvergunning zullen strenger worden gestraft. Leningen zullen hen worden geweigerd en beperkingen inzake het bodemgebruik worden hun opgelegd.China treedt steeds steviger op tegen vervuilende bedrijven: boetes gaan omhoog, hardnekkige overtreders hangt gerechtelijke vervolging boven het hoofd. De toezichthouders moeten echter opboksen tegen machtige ondernemingen en tegen lokale overheden die hun inkomen en de banen van hun burgers op een onverantwoorde manier willen beschermen. Spreiding handhaving De centrale regering probeert het ministerie van Milieubescherming meer slagkracht te geven en spreidt de verantwoordelijkheid voor de handhaving van de wetten over verschillende departementen en instellingen, bereidwillige gerechtshoven, de politie en de banken. Het ministerie van Milieubescherming publiceert vandaag een bericht dat het een overeenkomst tot samenwerking heeft afgesloten met dertig 30 andere overheidsinstellingen, waaronder de Centrale Bank, om de bestraffing effectiever en veelzijdiger te maken en... » lees meer

Diplomatiek armworstelen rond Zuid-Chinese Zee

Door redactie
Zuid-Chinese Zee

Het vonnis van het Permanent Arbitragehof in Den Haag over de Zuid-Chinese Zee leidt zoals verwacht tot diplomatiek armworstelen tussen China en de VS. Kerry en Wang Yi Ter herinnering: de Filipijnen hebben een zaak tegen China aangespannen bij het Permanent Arbitragehof op basis van de UNCLOS-zeewet. China heeft vanaf het begin gesteld dat de UNCLOS-zeewetten niet van... » lees meer

China wil belastingontwijking wereldwijd aanpakken

Door redactie
belastingontwijking

Op de vergadering van ministers van financiën en centrale bankiers van de G20 in Chengdu heeft de Chinese minister van financiën Lou Jiwei zich voluit achter de plannen geschaard om internationale belastingontwijking aan te pakken: hij stelt een internationaal belastingsysteem voor. Bijeenkomst in ChengduLou Jiwei riep op tot meer internationale samenwerking voor een correcte inning van belastingen. Lou... » lees meer


Belangrijke commerciële nieuwssites gesloten (update)

Door redactie
commerciële nieuwssites

Zondag heeft de internetregulator van Beijing verschillende belangrijke commerciële nieuwssites gesloten omdat ze zich niet houden aan nieuwe regels betreffende nieuwsgaring. Het is nog niet duidelijk wat dit voor de toekomst van dit soort sites gaat betekenen. Weibo, bron van geruchten?De concrete aanleiding zou naar verluidt de publicatie zijn van artikelen over de overstromingen in Noord-China gebaseerd... » lees meer

Panchen lama leidt eerste Kalachakra-ritueel

Door redactie
panchenkalac

Meer dan 400.000 Tibetaanse boeddhistische gelovigen hebben nabij het Tashilhunpo klooster te Xigaze het vier dagen durende tantristisch Kalachakra-ritueel meegemaakt dat geleid werd door de elfde panchen lama. Het was het eerste Kalachakra-ritueel dat in Tibet opgevoerd werd sinds 60 jaar, maar regenval kon de gebeurtenis niet verstoren. Kalachakra zo leert ons de Wikipedia verwijst naar het wiel van de tijd... » lees meer


De doelstellingen van het dertiende vijfjarenplan

Door redactie
crhs

Het nieuwe dertiende vijfjarenplan streeft naar innovatie, wil duurzaam zijn en op sociaal vlak ook vooruitgang boeken zodat tegen 2020 de bevolking een gematigd voorspoedig leven leidt. Dit blijkt uit de voorstelling van het plan door premier Li Keqiang. De belangrijkste taken en doelstellingen van het... » lees meer

150 doden na stortvloed met dijkbreuk nabij Xingtai (Hebei)

Door redactie
xingtai

In Hebei waar de het wassende water van de Qilirivier tijdens een stortvloed een dijk doorbrak, zijn meer dan 150 slachtoffers gevallen en 110 mensen zijn vermist. 4 verantwoordelijken werden geschorst. De provincie Hebei wordt normaal eerder door droogte getroffen maar afgelopen week regende het bijna... » lees meer

Samsung koopt $ 449 miljoen BYD-aandelen

Door redactie
bydgats

Shanghai Samsung Semiconductor heeft voor 3 miljard yuan aandelen gekocht in het Chinese BYD. Met dit 1,92 % aandeel in BYD wordt de Samsung chipsafdeling de negende grootste investeerder. De vrijage heeft niet enkel te maken met de wil van Samsung om in China door... » lees meer

Hongkongs economie heeft het moeilijk

Door redactie
brughkgmac

De traditionele pijlers van Hongkongs groei namelijk toerisme, handel, financiële diensten & vastgoed, staan onder druk en een onmiddellijke verbetering is niet in zicht. Een schril contrast met buurstad Shenzhen dat zich in toenemende mate als kennis- en productiecentrum opwerpt. Brug naar... » lees meer

Tegen 2050 211 miljoen minder arbeidskrachten

Door redactie
seniors6

Het ministerie verwacht dat het huidig aantal van 911 miljoen arbeidskrachten tegen 2050 zakt met meer dan 23 % om dan nog 700 miljoen te bedragen. Verwacht kan worden dat China stapsgewijs de leeftijdsgrens voor de pensionering zal optrekken van 60 tot 65 jaar. Consultancies voorspelden... » lees meer

Dekking mobiel breedband straks overal

Door Jan Jonckheere
4G-mobile-phone

Voorspeld wordt dat tegen 2018 92 % van de Chinese bevolking over mobiel breedband zal beschikken. Daardoor zal het doel van het 13de vijfjarenplan voortijdig worden gehaald. Dit zal wellicht mogelijk maken dat China zijn 2G netwerk buiten dienst kan stellen en de komst van... » lees meer

Archief