Laatste artikelen

Grootste zonnepanelen centrale in Qinghai

Door redactie op 27 februari 2017
solartibeta

Naast de Longyangxia Dam werden in twee fasen miljoenen zonnepalen geplaatst. Het 27 km2 grote park bevindt zich op het Tibetaans plateau in Qinghai.  Het kan 850 MW energie opwekken, goed voor 200.000 gezinnen. De toestand nuDe NASA heeft in 2013 en vorige maand foto’s vrijgegeven van de zonnepanelencentrale naast de Longyangxia Dam. Het park is uitgegroeid tot een oppervlakte van 27 km,  bijna de oppervlakte van Macao. De zonnepanelen kunnen 850  MW schone energie leveren, voldoende om 200.000 gezinnen van stroom te voorzien. In 2013 was het station 9 km2 groot en had een capaciteit van 320 MW. De tweede fase uit 2015 werd uitgebreid met 14 km2 waardoor het ’s werelds grootste PV-elektriciteitscentrale werd met 850 MW aan capaciteit. De kosten van de centrale bedraagt 6 miljard en wordt gexploiteerd door het staatsbedrijf  Huanghe Hydropower Development, Plannen Recentelijk kwam een centrale in... » lees meer

Redt Wanda Dragone ?

Door redactie
dragone

De spektakelgroep ‘Productions du Dragon’ van Franco Dragone werkt onder een gerechtelijk akkoord. Volgens een herstelplan binnen de rechtbank van Bergen is de Chinese groep Wanda terug begonnen met betalingen. Ook uitbreiding met voorstellingen op nieuwe locaties zitten in de pijplijn. Tijdens het staatsbezoek van koning Filip aan China in juni 2015 toonde Franco Dragone fier de vorst het door de... » lees meer

Premier Cazeneuve proeft in Wuhan Franse wijn uit vrachttrein

Door redactie
xijpcazeneuve

De Franse premier Cazeneuve heeft Beijing bezocht waar de traditionele thema’s tussen Frankrijk en China besproken werden. Zijn bezoek aan Wuhan was meer een uiting van nieuwe thema’s zoals ecosteden en groene voertuigen. Bovenal proefde hij wijn uit een vrachttrein die met 200 ton wijn uit Lyon kwam.  Overeengekomen werd de samenwerking te verdiepen op milieuvlak, nieuwe energie, landbouw en... » lees meer


Topbenoemingen in aanloop naar partijcongres

Door redactie
helifeng

Vrijdag werden enkele topbenoemingen bekend gemaakt. De Nationale Ontwikkelings- en Hervormingscommissie krijgt een nieuwe voorzitter en de ministers voor handel en voor justitie worden vervangen. Ook de Bankcommissie krijgt een nieuwe voorzitter. De stoelendans vindt plaats in het perspectief van het partijcongres in het najaar. He LifengIn het najaar vindt het 19-de congres plaats van de Communistische... » lees meer

JD.com wordt eerste verdeler met drone netwerk

Door redactie
dronesdorp

Webwinkel JD.com heeft met de provincie Shaanxi een akkoord afgesloten voor de uitbouw van een logistieke basis waarbij drones binnen een straal van 300 km pakketten kunnen alleveren. Het netwerk zou 10.000 banen leveren en tegen 2020 operationeel zijn. Tot nu toe beschikte webwinkel JD.com over kleine drones die het experimenteel inzette in Beijing, te Xian hoofdstad van Shaanxi en ook... » lees meer


Golf van uit buitenland terugkerende afgestudeerden

Door redactie
columbiagrads

Steeds meer Chinese afgestudeerden komen uit het buitenland terug om zich in eigen land te gaan toeleggen op wetenschappelijk onderzoek. Experts hopen op 5 jaar het land met de grootste kennisvlucht of ‘brain drain’ om te vormen naar een land met  de grootste ’brain gain’,... » lees meer

Navigatiesysteem verplicht voor voertuigen in deel van Xinjiang

Door redactie
navigatiesysteem verplicht

Alle voertuigen in de prefectuur Bayingol (Xinjiang) moeten tegen 30 juni een Beidou navigatiesysteem hebben. Zo wil de overheid 'aanslagen met voertuigen voorkomen' in een regio waar opnieuw meer geweld is. Het Beidou Navigation Satellite System (BDS) is het eigen navigatiesysteem met satellieten van China. Chinese gps Het... » lees meer

Gezondheidszorg: Artsen krijgen meer loon en soepeler contract

Door Medewerker
gezondheidszorg

China start een pilotprogramma van 1 jaar om artsen beter te betalen. Dit project moet een antwoord bieden aan het stijgend aantal incidenten in de gezondheidszorg, rond corruptie en nalatigheid door dokters. Het probleem van de incidenten in de gezondheidszorg wordt toegeschreven aan de lage... » lees meer

De vangst van padden bestraft.

Door redactie
padden

Burgers die padden vingen en doodden voor de verkoop als consumptie-artikel, zijn gearresteerd. Er bestaan lijsten van bedreigde soorten in China. Met wetten wordt de bescherming  geregeld. Het behoud van de biodiversiteit is overheidsbeleid. Het is noodzakelijk de cultuur van respect voor dieren en planten... » lees meer

Strenge sancties tegen Noord-Korea

Door Frank Willems
Noord-Korea

China stopt met invoer van steenkool uit Noord-Korea als protest tegen het kernprogramma van dat land. Het ontkent dat de maatregel verband houdt met de moord op de halfbroer van Kim Jong-Un. China pleit verder voor dialoog en wijst ook de VS op zijn verantwoordelijkheid. [caption... » lees meer

Een verlamd Europa en een snel veranderend China: het Chinees-Europese dilemma

Door Externe bijdrage
Chinees-Europese

Martin Jacques was tijdens de conferentie van het Leiden Asia Centre op 9 februari de  keynote spreker. Hij had het over de Chinees-Europese betrekkingen. De titel van zijn bijdrage: 'Frozen Europe and Fast-Changing China: the Sino-European Dilemma'. Volgens Jacques is de manier waarop westerse media... » lees meer

Archief