Sociale zekerheid

Artsen en ziekenhuizen belonen voor zorgkwaliteit en efficiëntie

Door redactie
0013729e4a9d0bfc25003b

In maart bracht The Lancet een 'China-special', waarvan we hier artikelen vertaald samenvatten. Een wetenschappelijk overzichtsartikel (1) analyseert de recente herschikking van het vergoedingssysteem voor artsen en ziekenhuizen. In het kader van de economische hervormingen van de jaren '80 ontstond er in de gezondheidszorg een ‘prestatiegeneeskunde’ met betaling van de arts per geleverde prestatie en een ‘nieuw prijsmechanisme’ met overwaardering van medicatie... » lees meer

Medische sprokkels

Door redactie
default

In deze medische sprokkels hebben we het over het bestrijden van TBC, de invoering van Evidence-Based Medecine, en de nieuwe regels om de kosten van hospitalisatie te drukkenTuberculosebestrijding blijft nodigDeze maand loopt een Tuberculose Controleproject af dat in 2002 samen met de WHO opgestart werd. Aanvankelijk in 16 proefprovincies en intussen veralgemeend. Onder dit project worden mogelijke zieken gratis gecontroleerd... » lees meer

Hervorming ziekenhuizen in volle gang

Door Jan Jonckheere
geneesmiddln

Eind deze maand moeten 30 % van de basis-ziekenhuizen het systeem toepassen van de geneesmiddelenlijst. Anderzijds wordt in 16 pilootsteden de hervorming van de openbare ziekenhuizen uitgetest.De kwalen waaraan het Chinese gezondheidssysteem leidt zijn bekend. Na het ontbinden van de communes raakte het ruraal gezondheidssysteem in verval. In de steden wenden bewoners zich bij gebrek aan de huisarts, naar... » lees meer

Levens redden in de mijnen

Door redactie
reddingsploeg voor een mijn (foto Xinhua)

Er wordt gewerkt aan een ‘reddingscapsule’ voor mijnwerkers. Diep in de ondergrond wil men kamers gaan installeren waar mijnwerkers zichzelf in veiligheid kunnen brengen. Daar kunnen ze ademen en voedsel vinden na een instorting of een explosie.Zhao Tiechui, een topambtenaar van de Staatsdienst voor de Veiligheid op het werk en in... » lees meer

China houdt Europa spiegel voor

Door redactie
Xi Jinping in het museum

Vorige week verscheen in De Morgen een uitdagend opiniestuk van Jonathan Holslag onder de titel "China houdt Europa spiegel voor ". Het stuk zorgde dermate voor beroering dat twee ministers zich geroepen voelden erop te antwoorden. Onze medewerker Dirk Nimmegeers reageerde op zijn beurt op de ministers, doch zijn reactie werd door De Morgen niet opgenomen. We geven hierbij de... » lees meer

Hervormingen gezondheidszorg China – VS

Door redactie
h-medical

Bedenkingen bij het Amerikaanse en Chinese gezondheidshervormingsdebat            OPINIE  Kristof DecosterDe auteur denkt dat beide landen hun systeem grondig moeten aanpakken en vergelijkt de manier waarop de debatten daarover verlopen.  Op dit ogenblik  geloof t hij dat de kansen op een echte trendbreuk in China groter zijn dan in de democratische VS waar kleine hervormingen het hoogst haalbare zullen blijken.  De hervorming van de gezondheidszorg is een... » lees meer

Hervormingen gezondheidszorg China – conclusie (2)

Door redactie
60SVBSCAIB5E6XCAXX4WAUCAD38WPLCABMJZYGCASSCWWWCAB5MCSACA8DJJIDCAFOY74BCADR3HN5CATWF0VCCAMNZJBDCATO12EICA0KAH4PCA6BURTYCAIMBRRCCACC5RSFCAR4PUOKCALW8QZMCAHAEU4Y

Hoe verlopen het debat en de hervorming tot dusver ?   ChinaChina is (tot nader order) geen democratie. In een autoritair technocratisch regime zoals het huidige Chinese, is een smerige strijd die open en bloot in de media uitgevochten wordt weinig waarschijnlijk. Het electoraat kan zich voorts niet uitspreken over de gezondheidshervorming, al werd het wel geconsulteerd in 2008 toen er... » lees meer

Nieuw plan erkent recht op gezondheidszorg voor alle Chinezen

Door Frank Willems
Migrantenkinderen met SIM-kaart

De gezondheidszorg  was ooit de trots van het maoïstisch China. In de steden nam de 'danwei' (de werkeenheid) de kosten voor werknemers en familie op zich. Op het platteland droegen de communes letterlijk zorg voor hun leden van wieg tot graf (een deftige begrafenis was een van de gegarandeerde rechten). In 90% van de... » lees meer

Archief