Categorie: Sociale zekerheid

gezondheid, pensioen, arbeidsongevallen

Oproepen voor een beter beleid rond hiv en aids UPD

De Staatsraad, het kabinet van China, heeft de opdracht gegeven om de verspreiding van aids en hiv-besmetting, zeker van moeder op kind, krachtiger tegen te gaan. Er moet ook een betere gezondheidszorg voor de dragers van het virus en voor aidspatiënten komen. Veiligheid, voorlichting en zorg  De regering verwacht veel van een betere voorlichting van het publiek en meer inspanningen om de besmetting in kaart te brengen. In een circulaire op www.gov.cn, de  website van de regering, werd…

Gezondheid en milieu: naar schone lucht en zuiver water.

In maart bracht The Lancet een ‘China-special’, waarvan we hier 2 artikelen vertaald samenvatten. Een ander overzichtsartikel (1), op basis van publicaties van de laatste 20 jaar, legt een verband tussen Chinese milieugegevens en de jaarlijkse gezondheidsstatistieken. In die periode van snelle economische groei steeg de levensverwachting bij mannen met 2,6 jaar en bij vrouwen met 3,0 jaar. Maar anderzijds veroorzaken milieurisico’s jaarlijks 2,4 miljoen voortijdige overlijdens door kanker en allerlei ziekten en letsels. Ook…

Artsen en ziekenhuizen belonen voor zorgkwaliteit en efficiëntie

In maart bracht The Lancet een ‘China-special’, waarvan we hier artikelen vertaald samenvatten. Een wetenschappelijk overzichtsartikel (1) analyseert de recente herschikking van het vergoedingssysteem voor artsen en ziekenhuizen.  In het kader van de economische hervormingen van de jaren ’80 ontstond er in de gezondheidszorg een ‘prestatiegeneeskunde’ met betaling van de arts per geleverde prestatie en een ‘nieuw prijsmechanisme’ met overwaardering van medicatie en hoogtechnologische onderzoeken en onderwaardering van eerstelijnsbasiszorg. Gevolg: individuele zorgverleners schreven te veel…

Medische sprokkels

In deze medische sprokkels hebben we het over het bestrijden van TBC, de invoering van Evidence-Based Medecine, en de nieuwe regels om de kosten van hospitalisatie te drukken Tuberculosebestrijding blijft nodig Deze maand loopt een Tuberculose Controleproject af dat in 2002 samen met de WHO opgestart werd. Aanvankelijk in 16 proefprovincies en intussen veralgemeend. Onder dit project worden mogelijke zieken gratis gecontroleerd en gratis behandeld; ze krijgen ook hun verplaatsingsonkosten terugbetaald. Men past daarbij het…

Hervorming ziekenhuizen in volle gang

Eind deze maand moeten 30 % van de basis-ziekenhuizen het systeem toepassen van de geneesmiddelenlijst. Anderzijds wordt in 16 pilootsteden de hervorming van de openbare ziekenhuizen uitgetest. De kwalen waaraan het Chinese gezondheidssysteem leidt zijn bekend. Na het ontbinden van de communes raakte het ruraal gezondheidssysteem in verval. In de steden wenden bewoners zich bij gebrek aan de huisarts, naar gespecialiseerde ziekenhuizen in plaats van naar wijkgezondheidscentra. In de ziekenhuizen betalen rijken even weinig als…

Levens redden in de mijnen

Er wordt gewerkt aan een ‘reddingscapsule’ voor mijnwerkers. Diep in de ondergrond wil men kamers gaan installeren waar mijnwerkers zichzelf in veiligheid kunnen brengen. Daar kunnen ze ademen en voedsel vinden na een instorting of een explosie. Zhao Tiechui, een topambtenaar van de Staatsdienst voor de Veiligheid op het werk en in de kolenmijnen, heeft de eerste proefprojecten met deze voorziening aangekondigd. De eerste capsules zullen dit jaar worden aangebracht in de mijnschachten zelf. Zodra…

China houdt Europa spiegel voor

Vorige week verscheen in De Morgen een uitdagend opiniestuk van Jonathan Holslag onder de titel “China houdt Europa spiegel voor “. Het stuk zorgde dermate voor beroering dat twee ministers zich geroepen voelden erop te antwoorden. Onze medewerker Dirk Nimmegeers reageerde op zijn beurt op de ministers, doch zijn reactie werd door De Morgen niet opgenomen. We geven hierbij de drie teksten. 1. Opiniestuk “China houdt Europa spiegel voor” Jonathan Holslag is expert internationale relaties…

Hervormingen gezondheidszorg China – VS

Bedenkingen bij het Amerikaanse en Chinese gezondheidshervormingsdebat OPINIE  Kristof Decoster De auteur denkt dat beide landen hun systeem grondig moeten aanpakken en vergelijkt de manier waarop de debatten daarover verlopen.  Op dit ogenblik  geloof t hij dat de kansen op een echte trendbreuk in China groter zijn dan in de democratische VS waar kleine hervormingen het hoogst haalbare zullen blijken. De hervorming van de gezondheidszorg is een debat dat niemand onberoerd laat. Weinig landen maken op die regel een…

Hervormingen gezondheidszorg China – conclusie (2)

Hoe verlopen het debat en de hervorming tot dusver ?   China China is (tot nader order) geen democratie. In een autoritair technocratisch regime zoals het huidige Chinese, is een smerige strijd die open en bloot in de media uitgevochten wordt weinig waarschijnlijk. Het electoraat kan zich voorts niet uitspreken over de gezondheidshervorming, al werd het wel geconsulteerd in 2008 toen er een ontwerp van de op til zijnde hervormingen op het Internet werd verspreid. De…

Nieuw plan erkent recht op gezondheidszorg voor alle Chinezen

De gezondheidszorg  was ooit de trots van het maoïstisch China. In de steden nam de ‘danwei’ (de werkeenheid) de kosten voor werknemers en familie op zich. Op het platteland droegen de communes letterlijk zorg voor hun leden van wieg tot graf (een deftige begrafenis was een van de gegarandeerde rechten). In 90% van de communes was een dispensarium. Toch moet men daar ook geen idealistische ideeën over hebben. De fameuze blotevoetendokters in de dorpen waren…