Tag Archief

De Chinese markteconomie krijgt vorm.

Door Externe bijdrage

Er wordt veel commentaar gegeven bij de voortgang van de hervormingen van de Chinese staatsbedrijven. Sommigen denken dat het juiste pad voor China bestaat uit privatisering en het terugtrekken van de regering uit het bestuur van de bedrijven. Dat is een benadering van het Westen maar het is niet die van China. Dit is een artikel van Stephen Perry dat in het... » lees meer

Schulden van bedrijven moeten omlaag

Door redactie

De Chinese regering wil staatsondernemingen met te veel schulden herstructureren door omzetting van schuld in kapitaal en door overnames. Beijing heeft een richtlijn uitgevaardigd om de zware schuldenlast van sommige staatsbedrijven te verlichten. De regering is niet van plan deze bedrijven met subsidies te redden. Wie zich in de penarie gewerkt heeft zal het voelen. En er komen geen van bovenaf... » lees meer

Hervorming verantwoordelijkheid per bestuursniveau.

Door redactie

In het tijdschrift Caixin verscheen een artikel over hervormingen die de verantwoordelijkheid van verschillende bestuursniveaus voor het gebruik van budgetten klaar moeten stellen. Op 24 augustus gaf de regering een document vrij waarin ze hervormingen van de budgettaire verantwoordelijkheden van de centrale en lokale overheden uiteenzet. Het is de bedoeling te komen tot meer transparantie, toerekenbaarheid en een duidelijke verdeling van... » lees meer

Gezondheid hoger op agenda

Door redactie

President Xi en de leden van het permanent comité van het Politiek Bureau hebben een speciale tweedaagse bijeenkomst gewijd aan de verbetering van de gezondheid van de Chinezen. Waarnemers wijzen erop dat het twintig jaar geleden is – door de toenmalige president Jiang Zemin- dat het onderwerp op het hoogste niveau aangepakt is. De vergadering zal tot nieuwe accenten en... » lees meer

Communistische Jeugdliga wordt hervormd

Door redactie

De Communistische Jeugdliga wordt afgeslankt. Er komt minder bureaucratie en ze moet meer werk verrichten aan de basis. Dinsdag heeft de Communistische Partij in een communiqué bekend gemaakt dat de Communistische Jeugdliga  hervormd wordt. Eind 2015 had de liga 87 miljoen leden tussen 14 en 28 jaar. Congres in 2013Het centraal comité en de provinciale comités worden... » lees meer

Economie evolueert langzaam in gewenste richting

Door redactie

Economische indexen voor juli suggereren een verdere verschuiving van zware en uitvoergerichte nijverheid naar diensten en op binnenlands verbruik gerichte productie. Dit spoort met de door de overheid gewenste omschakeling van de economie. De meest in het oog springende indexen zijn de PMI (purchasing managers index, index van de inkoopverantwoordelijke). Die geven een goed idee van het orderboekje van bedrijven. De... » lees meer

Hervormingen van de socialistische markteconomie: naar een nieuw model (2)

Door Externe bijdrage

Jenny Clegg analyseert de hervormingen in China sinds 2012. Zij wil klaarheid scheppen over de context en de richting van het ontwikkelde beleid. China’s socialist market reforms: moving to a new model van Jenny Clegg is gepubliceerd in Theory and Struggle 2016, het jaarboek van de Marx Memorial Library. De Nederlandse vertaling is van Chinasquare. Dit is deel 2. Deel 1 staat... » lees meer

Hervormingen van de socialistische markteconomie: naar een nieuw model (1)

Door Externe bijdrage

Jenny Clegg, een gezaghebbende Britse academica, analyseert de hervormingen in China sinds 2012. Zij wil klaarheid scheppen over de context en de richting van het ontwikkelde beleid. Daar is behoefte aan: in progressieve kringen lopen de meningen sterk uiteen over het karakter van de Chinese maatschappij, van ‘neoliberaal kapitalisme met autoritaire trekken’ tot ‘de enige vorm van socialisme die tot... » lees meer

Economische groei: welke strategie?

Door redactie

Maandag verscheen in de partijkrant Renmin Ribao een lang artikel met opvallende standpunten over de groei van de Chinese economie. Een terugkeer naar hogere groeicijfers is niet voor binnenkort. De L-curve sinds 2008Het artikel dat verscheen op de voorpagina en de eerste binnenpagina is een interview met een niet genoemde “hooggeplaatste insider”. De belangrijkste boodschap is ondubbelzinnig:... » lees meer

De Chinese beurskrach: context en perspectief

Door Externe bijdrage

Gisteren werd de beurs in China opnieuw door een mini-crisis getroffen. Daarom publiceren we hier een analyse van wat er aan de hand is. Dit artikel verscheen eerder in Marxistische Studies nr. 112. Dit is een externe opinie. Overname betekent niet noodzakelijk dat de redactie van ChinaSquare.be het met alle stellingen in het artikel eens is. De Chinese beurskrach: context en... » lees meer

Archief