Bouwsector beoogt groenere toekomst

China streeft er naar dat tegen 2022 70% van de nieuwbouw groen gecertificeerd is. De meeste provincies hebben een politiek die koolstofarm bouwen bevordert. Koolstofvrij bouwen verkeert nog in een experimenteel stadium.

De Chinese bouwnijverheid die een grote bijdrage levert tot de broeikasgassen zal van nu tot 2025 focussen om de uitstoot te verlagen en de steun te vergroten voor koolstof vrije gebouwen. Dit verklaarde topambtenaar Peng Mengyue van het Ministry of Housing and Rural-Urban Planning. China heeft de grootste bouwmarkt.  Volgens een rapport van de denktank Oxford Economics zal de wereldwijde bouwmarkt tegen 2030 groeien met 30% en hierbij staan vier landen vooraan: China, India de VS en Indonesië.  Na de pandemie heeft China plannen aangekondigd om onder meer te investeren in de bouw van nieuwe digitale infrastructuur

In 2018 stonden de bouwprojecten in voor 38% van de wereldwijde koolstofuitstoot afkomstig uit energie. Volgens een studie die gepubliceerd werd in het Journal of Cleaner Production zijn bouw en afbraak in China  verantwoordelijk voor één vijfde van ’s lands jaarlijkse koolstofuitstoot. Een top-down stimulering voor meer koolstofvrije gebouwen zou de bijdrage van de Chinese bouwsector aan klimaatverandering kunnen verminderen.

China promoot sinds 2013 meer energie efficiënte gebouwen, maar koolstofvrij is veel ambitieuzer dan koolstofarm. Er zijn echter tekenen van vooruitgang. In 2017 werd een stadje in het kanton Yi (Hebei) uitgekozen om ’s lands eerste koolstofvrije nederzetting te worden. Het is nog in aanbouw. Momenteel ligt de nadruk niet op koolstofvrij, maar op projecten met laag energieverbruik. Meer dan 10 provincies hebben al gedetailleerde plannen om dergelijke bouw uit te breiden en beschikken over dito subsidies. In Hebei bijvoorbeeld betoelaagt de provincie de bouw met uiterst laag energieverbruik à rato van  200 yuan /m².

De regering heeft als streefdoel om tegen 2022 70% van de nieuwe gebouwen te hebben met groene certificatie. In 2018 bedroeg het cijfer 58%. Volgens hoofdwetenschapper Xu Wei bij de China Academy of Building Research zou de bouwsector aan het huidig tempo zijn piek aan koolstofuitstoot bereiken rond 2040. Indien China de beweging om grote koolstof uitstoters af te bouwen, versnelt of naar nul uitstoot gaat, zou de piek 15 jaar eerder worden bereikt. Nu al is elke provincie het energiezuinig bouwen aan het promoten.

Bron: sixthtone

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *