Categorie: Wet & Recht

De ware rijkdommen van de CPC: integriteit en openheid? Opiniestuk

D. Nimmegeers, redacteur van Chinasquare.be en ChinaVandaag Opiniestukken geven niet noodzakelijk de mening weer van Chinasquare.be ook al zijn ze soms geschreven door medewerkers van de website. Dit soort artikelen moet alleen wel voldoen aan de minimumeisen die Chinasquare.be aan bijdragen stelt (zie OVER) Het beeld dat wordt opgehangen van Wen Jiabao’s familie en van de premier roept heel wat belangrijke vragen op. Mag een topman van de CPC en de regering rijk zijn? Heeft…

Mensenrechten in Europa en in China van beide kanten bekeken

Mensenrechten in Europa en in China van beide kanten bekeken In het onderstaande artikel richt vooraanstaand Europeaan Pierre Defraigne een oproep tot Europese en Chinese leiders en politici om de dialoog over de mensenrechten met wederzijds respect en begrip te voeren. Hij vindt het belangrijk dat de beide partijen van elkaar leren en op een opbouwende manier kritiek leveren, iets wat hij zelf overigens ook doet. De EU en China moeten op belangrijke terreinen samenwerken…

Door ramp denkt China na over toezicht en aansprakelijkheid

Rond de problematiek van de hogesnelheidstrein komen  fundamentele kwesties samen die leven onder de Chinezen: het tempo en de volgorde van de ontwikkelingen, de werking van de CPC en de overheid, de besluitvorming, inspraak en het afleggenvan verantwoording. Die drie laatste thema’s kwamen op de voorgrond in de eerste week na de ramp met de hst in Wenzhou, die tot nu toe 40 mensen het leven heeft gekost. Vragen over hoe je de functionarissen kan…

Hoe de Chinese rechtsstaat beoordelen?

Enkele dagen terug publiceerde Amnesty International een nieuw rapport over China. Daarin wordt vooral kritiek geleverd op de Chinese rechtsspraak die niet onafhankelijk van de regering is en op de behandeling van advokaten.We publiceren in dit verband een recent artikel dat professor Peerenboom, een specialist van Chinees recht gelijktijdig liet verschijnen en dat een impliciet antwoord aan AI is. Het stuk verscheen op 3 juli op East Asia Forum, lees hier het origineel in het…

Over de zaak Ai Wei Wei

Wat hierna volgt is de persoonlijke mening van D. Nimmegeers, een van de vaste medewerkers van Chinasquare, niet die van de redactie. Je mag geen burgers arresteren en de mensen in hun omgeving of hun juridische raadgevers in het ongewisse laten over de reden waarom ze worden vastgehouden en over het welzijn van de arrestanten. Ai Wei Wei en de zijnen wordt inderdaad onrecht aangedaan. Het is mogelijk dat Ai Wei Wei overtredingen heeft begaan…

China – Arabische landen: wie zal wie inspireren?

     ‘Is er in China een beweging mogelijk (op korte of lange termijn), vergelijkbaar met die in een aantal Arabische landen?’ Het is een vraag die veel waarnemers en journalisten, vooral in de Angelsaksische wereld, bezighoudt. Je kunt de vraag echter ook omkeren. De meeste vragenstellers antwoorden al meteen zelf: waarschijnlijk niet. Dat kan goed kloppen. De meerderheid van de Chinese bevolking is tevreden over de sterk toegenomen en nog altijd stijgende welvaart. De…

Relevante citaten Nobelprijs Vrede

    Alfred Nobel in zijn testament De vredesprijs is voor…wie het meeste of beste werk heeft verzet voor de broederschap tussen de volkeren, voor de afschaffing of verkleining van staande legers en voor het organiseren van vredescongressen. De Noorse jurist Heffermehl, die een kritisch boek schreef over de Nobelprijs voor de Vrede Met alle respect voor Liu Xiaobo, dit is alweer een voorbeeld van het feit dat dit niet langer de vredesprijs van Nobel…

Politiek in China: het belangrijkste is dat het voor China werkt

Hoe staat het met de politieke hervormingen in China? Wat kunnen wij daarvan in Europa verwachten? Om dat soort vragen te beantwoorden was niemand minder dan Chen Baosheng, naar Brussel gekomen. Hij is de onderdirecteur van de Centrale Partijschool van de CPC. Het BICCS was er in geslaagd om deze zelfverzekerde en ruimdenkende spreker uit te nodigen, in samenwerking met het onderzoeksinstituut China Reform Forum. We geven hieronder de grote lijnen van Chens uitgebreide en…

Rio Tinto: Zware straffen (update)

Het proces in Shanghai van vier personeelsleden van Rio Tinto (drie Chinezen en de Chinese Australiër Stern Hu, verantwoordelijke voor verkoop van ijzererts aan China) wegens omkoperij en stelen van commerciële geheimen is afgelopen. De beklaagden kregen straffen van 7 tot 14 jaar gevangenis. De mediabelangstelling was enorm. Een aantal westerse media tonen zich verbaasd over de strafmaat. De beschuldigden hadden nochtans bekend en de minimumstrafmaat voor dergelijke feiten ligt vast. China neemt witteboordcriminaliteit ernstig , zeker wanneer het…

De inzet van Internet

Hacken of gehackt worden, that’s the question. De affaire Google duikt weer op. De onderhandelingen lopen nog, maar een insider beweert dat het voor 99,9 % zeker is dat Google uit China weggaat… Hacking in het begin van dit jaar werd door het Amerikaanse bedrijf aangevoerd als reden om zich niet langer te voegen naar de censuurregels van gastland China. Google krijgt de steun en medewerking van de regering Obama die een campagne is begonnen…