Categorie: Landelijk

land-, tuin- en bosbouw
visserij en aquacultuur

China wordt grootste invoerder van voeding

Volgens statistieken voerde China in 2013 voor $ 100 miljard aan landbouwgoederen (voeding, veevoer, katoen) in. China Briefing verwacht dat China tegen 2018 met  480 miljard yuan de grootste invoerder wordt van  voeding. Om de voedselzekerheid te garanderen voert China een politiek om zoveel als mogelijk zelfbedruipend te zijn voor basisgranen zoals tarwe, rijst of maïs. Aanvullend voert het land basisproducten in uit de VS, Brazilië, Australië, Canada, Nieuw- Zeeland en Argentinië. De VS heeft…

Naar registratie van alle landbouwgronden

De regering wil de landbouw zo hervormen dat vele kleine lapjes grond onder grotere coöperatieven gaan vallen en dat grootschalige landbouw gepromoot wordt. Het eerste wat daartoe moet gebeuren is het duidelijk afbakenen van de grondrechten voor iedere boer. Met deze registratiebeweging op grote schaal wordt volgend jaar begonnen. Zoals bekend zit China in een voortdurend proces van industrialisering en verstedelijking waarbij almaar meer boeren hun lapje grond achterlaten of het verpachten aan collega’s. De migranten…

Milieuvriendelijke graanproductie

In het septembernummer van het tijdschrift Nature brengt een team onder leiding van Zhang Fusuo van de Landbouwuniversiteit van Beijing verslag uit over een driejarig onderzoek naar mogelijkheden om de graanproductie van China op te drijven zonder de vervuiling van het grondwater met nitraten te verergeren.

Naar meer grootschalige intensieve landbouw

Volgens South China Morning Post heeft het Agricultural Cultivation Bureau van het Ministerie van Landbouw recentelijk 1.700 boerderijen en 3.200 landbouwbedrijven in de sectoren zaadverdeling, melkproductie en rubberplantages overgenomen. Dit volgt op eerdere samensmeltingen van kleinere bedrijven onder de paraplu van staatsbedrijven zoals China National Cereals, Oils and Foodstuffs Corp.

Ook Pu’er ziet de toekomst groen in

De bekende theestad Pu’er heeft een speciale zone voor groene producten opgericht. De zone beoogt vooral biogeneesmiddelen, schone energie, bosproducten en vrije tijd & gezondheid. Daarmee krijgt het groene imago van Pu’er een eigentijdse invulling. Al 1700 jaren wordt in de omgeving van Yunnans zuidwestelijke stad Pu’er vanuit de Qingmao theestruik groene en zwarte thee gewonnen. De thee ondergaat een gistingsproces en wordt beter met de jaren. Meer recentelijk kwam daar ook het koffie planten…