Milieuactivisten redden wetlands van Shanghai

De overheid stopt met een plan voor het bebossen van wetlands in Shanghai. Milieuactivisten voerden al jaren campagne voor het behoud en beschermen van het gebied.

Het gaat om de oostelijke Nanhui kwelders aan de kust van Shanghai. Deze kwelders zijn ontstaan bij de ontwikkeling in 2006 van de Lingang Special Area, die bestaat uit op de zee gewonnen land. In Nanhui heeft zich sindsdien spontaan een waardevol wetland ecosysteem ontwikkeld. Het is een belangrijke stopplaats voor 400 soorten trekvogels. Het is ook een pleisterplaats voor een met uitsterven bedreigde soort papegaaibek.

Sinds 2017 wordt het wetland echter bedreigd door plannen om de zone te ontwikkelen. Een belangrijk deel zou gebruikt worden om bomen te planten waarmee de lokale overheid hoopt haar bebossingsnorm te halen. Al 230 hectaren is beplant met ceders.
Activisten protesteren al jaren tegen het plan, door artikelen, petities en teams van vrijwillige waarnemers die de schade aan de wetlands gaan vaststellen. De bekendste onder hen is de ornitholoog Zhang Dongsheng van de Shanghai Ocean Universiteit. Uiteindelijk kregen ze ook verantwoordelijken binnen de centrale regering aan hun zijde.

Nadat lokale milieu-inspecteurs kritische vragen gesteld hadden bij het bebossingsproject beloofde de National Forestry and Grassland Administration in een rapport van vorige maand om voortaan de wetlands beter te beschermen. Het aanplanten van ceders heeft het lokale ecosysteem ernstig beschadigd, geeft het rapport toe.

Omwille van het protest is de lokale overheid vorig jaar al gestopt met het aanplanten van bomen.

De oostelijke Nanhui kwelders zijn niet officieel erkend als beschermd ecosysteem maar vormen wel het grootste wetland van Shanghai. Die situatie is niet uniek. In hun rapport schreven de milieu-inspecteurs dat in China een aantal wetlands met een grote ecologische waarde niet effectief beschermd zijn.
China heeft 10% van alle wetlands ter wereld, maar volgens het World Wildlife Fund is de helft van de wetlands aan de kust verloren gegaan aan landwinning of andere menselijke ingrepen gedurende de voorbije 40 jaar.

China’s National Forestry and Grassland Administration heeft beloofd meer te doen voor de bescherming. Zo zijn al op grote schaal aquacultuur boerderijen langs de kust gesloten. Veel van hen waren illegaal geïnstalleerd in ondiepe wateren of mangrove gebieden.

In Nanhui komt nu een ecologisch park, dat dient ter bescherming van het ecosysteem en voor educatieve doeleinden. Het zal 170 hectaren groot zijn. Volgens Zhang Dongsheng is dat nog veel te weinig.. De oostelijke Nanhui kwelders bestrijken immers een gebied van meer dan 10.000 hectaren (100 vierkante kilometer).

Een ander punt waarvoor de milieu-activisten de aandacht van de overheid vragen is het woekeren van zoutwater koordgras ( Sporobolus alterniflorus) in Nanhui. Die exoot is veertig jaar geleden binnen gebracht en bedreigt nu de biotoop van dieren die op de bodem leven zoals krabben en andere schaaldieren.

Bron: Sixthtone

Print Friendly, PDF & Email

2 comments for “Milieuactivisten redden wetlands van Shanghai

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *