Nieuw tienjarenplan voor Belt and Road Initiative

Er is een nieuw tienjarenplan voor het Belt and Road Initiative (BRI, de nieuwe zijderoutes). Het wil meer groene projecten, meer kleine en direct rendabele projecten, meer ‘softe’ projecten zoals harmonisering van regelgeving, meer technologische samenwerking, een grotere internationale rol voor de Chinese munt en betere verdeling van de kredietrisico’s.

Foto Tao Mingyang/Global Times Disclaimer

De ‘Leading Group for Promoting the Belt and Road Initiative‘ heeft een tienjarenplan bekend gemaakt met als titel ‘Vision and Actions for High-Quality Belt and Road Cooperation: Brighter Prospects for the Next Decade‘. Het plan is een uitvloeisel van het derde Belt and Road Forum dat plaatsvond in oktober.

De focus van het BRI zal meer op kwaliteit liggen. Buiten de reeds bestaande doelgebieden – strategische coördinatie, infrastructuur voor connectiviteit, opheffen van handelsbarrières, financiële integratie en betrekkingen tussen burgers – komen er nieuwe gebieden zoals groene ontwikkeling, nieuwe soorten digitale samenwerking, technologische innovatie en internationale samenwerking op het vlak van gezondheidszorg.

De bedoeling is ook om handel te integreren met de meest recente technologieën zoals internet, internet of things, big data, artificiële intelligentie en blockchaintechnologie. De digitale ervaring van China kan hierbij nuttig zijn voor de BRI-landen.

Meer concreet gaat het om het harmoniseren van regels en normen, het versterken van internationale e-commerce, het vergemakkelijken van bilaterale investeringen en het onderzoeken van nieuwe investerings- en financieringskanalen.

Op de persconferentie werd nog gezegd dat het bouwen van steviger internationale leveringsketens en het vergemakkelijken van vrije handel bijzondere punten van aandacht zullen uitmaken. China is immers één van de belangrijkste knooppunten voor dergelijke leveringsketens. Het kwam op de persconferentie niet expliciet aan bod, maar het versterken van internationale leveringsketens staat in tegenstelling tot de Amerikaanse en Europese strategie om de ketens waarin China een centrale rol speelt proberen af te bouwen.

Xu Jianping, vicedirecteur van het Department of Regional Opening-up van de National Development and Reform Commission is optimistisch over de toekomst, ondanks de ‘uitdagingen en onzekerheden door de meer ingewikkelde globale toestand’. Hij verwijst naar de grote behoeften van de BRI-landen tot samenwerking op het gebied van milieu, digitale ontwikkeling en gezondheidszorg. China met zijn volledig industrieel systeem kan daaraan voldoen.

Wat reeds bereikt is

Volgens het eerder verschenen Witboek bedroeg de cumulatieve waarde van de handel tussen China en de landen die zich bij het BRI aansloten in de eerste tien jaar van het project 19.100 miljard dollar, met een gemiddelde jaarlijkse groei van 6,4%. De wederzijdse investeringen liepen op tot 380 miljard dollar. Er zijn 200 akkoorden voor het BRI ondertekend met 152 landen en 32 internationale organisaties.

Op het derde Belt and Road Forum for International Cooperation in october werden 458 akkoorden afgesloten. Chinese banken hebben budgetten opzijgezet voor projecten ter waarde van 109 miljard dollar.

Een westerse synthese

Volgens Bloomberg is de essentiële nieuwigheid van het plan het mikken op kleinere projecten en het meer gebruiken van de Chinese yuan in internationale transacties.

Voortaan zal volgens het plan ‘de prioriteit gaan naar kleinere en aantrekkelijke projecten met een snelle impact en verzekerde economische, sociale en milieuvoordelen”.

Bloomberg noteert dat het BRI-project de voorbije jaren vertraagd werd wegens de Covid-19 pandemie en de wereldwijde economische en financiële gevolgen daarvan. Men beschuldigde China er ook van om te roekeloos leningen te verschaffen aan onrendabele projecten. Daardoor is er nu een duidelijke verschuiving, weg van de grote infrastructuurprojecten.

Volgens denktank Green Finance & Development Center daalde de waarde van het gemiddelde BRI- contract dit jaar tot 392 miljoen dollar, dat is 48% lager dan in 2018.

Een tweede belangrijk aspect is de intentie om de yuan meer internationaal gewicht te geven binnen het BRI. China gaat de inzet van zijn munt in bilaterale samenwerkingen meer promoten en ‘het gebruik van de yuan in overzeese investeringen door financiële instellingen’ aanmoedigen.

Solvabele buitenlandse regeringen en bedrijven krijgen steun om in China obligaties in yuan uit te geven en Chinese instellingen zullen in het buitenland obligaties in yuan en andere munten aanbieden; de opbrengst daarvan zal dienen om projecten in BRI-landen te financieren.

Een Chinese analyse voorafgaand aan het plan

De website China Academy, die Chinese academici in het Engels aan het woord laat, legde na het Forum, maar vóór het verschijnen van het huidige plan, vier mogelijke actierichtingen vast.

Ten eerste: de internationalisering van de Chinese munt, en het diversifiëren van de financiële instellingen en financiële modellen voor het BRI. Het geld voor het BRI moet niet langer van China alleen komen, maar iedereen die er wil aan bijdragen kan het. Het kredietrisico voor China moet omlaag.

Ten tweede: streven naar driehoekssamenwerking met ontwikkelde landen zoals de VS of de EU. Dit kan infrastructuurprojecten versnellen, de opportuniteiten delen en de risico’s diversifiëren.

Ten derde: focussen op infrastructuur in de buurlanden van China. Daar zijn nog veel mogelijkheden die onmiddellijk resultaat kunnen opleveren. Het doortrekken van de China-Laos spoorlijn naar Thailand, Maleisië en Singapore, het bouwen van de China-Kirgizië-Oezbekistan spoorlijn en het openen van een derde rechtstreekse spoorlijn naar Rusland via de Altay regio vormen een aantal van de mogelijkheden.

Ten vierde moet de infrastructuur die China bouwt milieu- en klimaatvriendelijk zijn, groen dus.

Bronnen: China Daily, People’s Daily, Global Times, China Academy,Bloomberg, Caixin

Print Friendly, PDF & Email