Zuiverder lucht in Chinese grootsteden

Zowel in Beijing als in Kanton is dit jaar een merkbare verbetering van de luchtkwaliteit gemeten.

Lucht boven Beijing blijvend verbeterd.

Toen de Olympische Spelen begonnen, was de lucht boven Beijing tot veler verrassing helder en blauw. Zou dit ook achteraf zo blijven?

In de eerste helft van 2009 telde Beijing 146 heldere dagen op 181. In 1998 zat men slechts op 100. Sindsdien is in Beijing voor 12 miljard euro besteed aan milieumaatregelen. Het ziet er naar uit dat de inspanningen om tegen 2008 alle grote vervuilers van de stad op te kuisen, succes gehad hebben. Ook de verlenging van de draconische beperkingen op het autoverkeer spelen een rol.

Critici beweren echter dat 40% van de verbetering het gevolg is van gunstig weer. Zo hing er op 22 juli alweer een dikke laag smog boven Beijing.

Ook is er kritiek omdat China lossere normen hanteert voor fijn stof (10 micron) dan de ontwikkelde landen, en geen normen heeft voor 2.5 micron; deze laatste norm is echter ook in het westen pas in 2008 ingevoerd, terwijl de scherpere westerse normen voor 10 micron onder meer in Vlaanderen op veel plaatsen overschreden worden. De Amerikaanse ambassade ten slotte, geeft ‘voor de veiligheid van zijn personeel’ regelmatig alarmerende eigen cijfers vrij over fijn stof, maar die zijn gebaseerd op één enkel meetpunt op een ongunstige plaats.

Smogdagen in Kanton gehalveerd
Kantons lucht

Kantons lucht

Het aantal smogdagen in Kanton viel tijdens het eerste semester met de helft terug als gevolg van de crisis. Vraag is wat er tijdens het tweede semester zal gebeuren, waarin verwacht wordt dat de economie weer opveert.
De smogdagen in Kanton daalden in vergelijking met vorig jaar van 96 dagen tot 49 tijdens het eerste semester. Tijdens dezelfde tijdspanne in 2007 kende Kanton  75 smogdagen. De hoofdoorzaak voor de daling ligt in het tijdelijk of definitief sluiten van fabrieken. Andere factoren zijn meer regenval en sterkere emissievereisten voor bussen, die nu allen moeten voldoen aan de Euro 3-standaard.  Het zijn vooral kleine bedrijfjes die niet investeerden in het milieu die dicht gingen.  Vraag is nu wat de toestand zal zijn wanneer de economie heropleeft. Kanton heeft reeds bekendgemaakt dat het naar aanleiding van de Aziatische Spelen volgend jaar analoge maatregelen zal treffen als in Peking tijdens de Olympische Spelen.  Inzake de luchtvervuiling wil de stad ook samenwerken met steden uit de omgeving die vaak bijdragen tot de vervuiling.
.

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *