Tag: afval

Invoerverbod afval stimuleert eigen recycling

Met een verbod op de invoer van afval wil China zorgen voor een betere afvalverwerking. De regering bevordert al de recycling van elektronisch vuilnis. Producenten zullen moeten bijdragen aan de organisatie van het proces. De vraag blijft welke rol de handel in afval krijgt.

Reglementering bouwafval hoogstnodig

De ramp met de grondverzakking door het storten van bouwafval toont aan dat het storten van dergelijk afval dringend moet gereguleerd worden in de zin van meer stimuli voor recyclage en meer kosten voor dumpen

Op een groen blaadje 233

Guiyu verbant recyclage naar industriezone De voor recyclage van elektrische toestellen beruchte stad Guiyu in Zuid-Guangdong is van plan de recyclagebergen die zich voor de ateliers ophopen tegen het jaareinde te doen verhuizen naar de industriële zone aan de rand van de stad. Eind november waren al 400 grote werkplaatsen verplaatst, maar nog 3000 blijven over aldus districtshoofd Lin Dingliang van Shantou waaronder Guiyu valt. Momenteel zijn er 100.000 personen te werk gesteld in het…