Tag: arbeidsveiligheid

28 doden in mijnongeval Sichuan

Tijdens een mijnongeval  in Sichuan vielen gisteren 28 doden. 81 kompels konden worden gered. Vrijdag waren in Guizhou 27 doden te betreuren in een ander mijnongeval. 108 mijnwerkers waren in de Taozigou steenkoolmijn te Luxian nabij Luzhou ondergronds aan het werken toen een gasincident zich voordeed om 14 h.  Zaterdagavond waren 81 personen gered, 27 waren overleden en later liep dit dodental op tot 28.  Een onderzoek naar de oorzaak werd bevolen. Het incident komt…

Mijnrampen in noord en zuid

Twee mijnrampen eisen de aandacht op. In het zuiden in de provincie Guizhou  was er een instorting waarbij gas vrijkwam en mijnwerkers werden bedolven of kwamen vast te zitten. Er waren 83 arbeiders aan het werk in de Machang Mijn, van de Gemudimaatschappij, een onderdeel van de Guizhou Water & Mining Group. Gelukkig konden 58 mijnwerkers ontsnappen, maar 21 anderen lieten het leven. Vier mensen zijn nog vermist. De operatie om hen te vinden en…

De sociale stand van zaken 30

Echte vakbondsverkiezingen bij Foxconn –De Financial Times meldde deze week dat in Foxconn voor het eerst de vakbondsvertegenwoordigers zullen worden gekozen. Foxconn is de grootste privé-werkgever in China. De huidige vakbonden worden gedomineerd door vrienden van baas Terry Gou. Na het Lentefestival zullen de werkers aangeleerd worden hoe ze kunnen stemmen. Dit zal gebeuren voor 18.000 groepen waarvan de mandaten verstrijken in 2014. Verwacht kan worden dat dit initiatief navolging krijgt.

Dodelijk verkeer

Gisteren was een bloedige zondag voor het verkeer in China. In twee zware ongelukken op snelwegen zijn er in totaal 47 dodelijke slachtoffers gevallen en zijn er verder mensen gewond geraakt. Er komen steeds meer auto’s en bussen en de roep om een grotere verkeersveiligheid wordt luider. In Shaanxi (N.W.China) heeft een tankauto gevuld met methanol een zogenaamde slaapbus, een dubbeldekker, geramd. Het gebeurde om half drie ’s nachts terwijl de passagiers in slaap waren.…

Betere arbeidsvoorwaarden in hoge temperaturen

Chinese werknemers krijgen betere arbeidsvoorwaarden betreffende uitzonderlijk warme dagen. Zodra de temperaturen oplopen tot 37° zal de werkdag worden ingekort tot vijf uur en mag er niet meer worden gewerkt tussen de middag en 15.00 u. Vanaf 35° is er sprake van hitte. Dan zullen zwangere vrouwen niet meer buiten mogen worden tewerkgesteld. Dat verbod geldt bij temperaturen boven 33° binnen de gebouwen. Van andere werknemers mag niet gevraagd worden dat ze bij 40° buiten…

Op een groen blaadje 79

China reinigt landelijke uithoeken –Het ministerie van Financiën zal dit jaar 5,5 miljard uittrekken om in landelijke gebieden het milieu schoon te maken. De fondsen zullen hoofdzakelijk worden besteed aan gehuchten rond de vervuilde rivieren Liaohe, Huaihe en Songhua en kankerdorpen. Ook de lagere besturen zullen hun duit in net zakje moeten doen om de betrokken 60.000 vervuilde dorpen schoon te maken. Sinds 2008 heeft de regering al 8 miljard besteed aan deze projecten waarbij…

Apple geeft mistoestanden bij leveranciers toe

In een speciaal rapport dat de sociale- en milieucondities van haar toeleveraars onderzoekt is Apple tot de bevinding gekomen dat slechts 38 % het 60-uren maximum naleeft, dat bij 5 meewerkende ondernemingen  19 gevallen van kinderarbeid werden ontdekt en dat 108 leveranciers  hun arbeiders geen extra-loon betalen voor overuren. Apples rapport heet “Supplier Responsibility 2012 Progress Report”, is 27 pagina’s lang en omvat een lijst van 156 toeleveraars en partnerbedrijven. De 156 waaronder Foxconn en…

China-Afrika publicaties

Het Gresea tijdschrift nr.68  ” La Chine subsaharienne: Fantasy et/ou réalité’  is uit. In dit tijdschrift worden de referaten hernomen van het interessante en belangrijke seminarie van 27 mei 2011 in Brussel. Dit seminarie was naast Gresea ook georganiseerd door ACV, ABVV, 11.11.11 ,Intal en IMAST. Chinasquare is destijds uitvoerig ingegaan op dit seminarie; lees hier onze bespreking. Met referaten van Deborah Brautigam, Carlos Polenus , Peter Franssen, Stefaan Marysse, Jean Ilunga en Philip Lukeke, Raf…

Ramp in illegale mijn in Yunnan

Zeker 20 mijnwerkers zijn omgekomen bij een ongeluk in de Sizhuang Kolenmijn van Shizong (zuidwestelijke provincie provincie Yunnan). Drieëntwintig collega’s zitten nog vast. De oorzaak van de ramp: een lek van kolen- en methaangas ten gevolge van hoge ondergrondse druk. Sommige bronnen spreken ook van een explosie. Wanhopige familieleden zijn naar de plaats gekomen. De reddingsoperatie is in volle gang, maar de redders werken in een gevaarlijke situatie omdat het nog aanwezige gas kan ontbranden.…

De Sociale stand van zaken 9

-Kort sociaal nieuws- Betere gelijkheid man-vrouw –Het Bureau voor Statistiek en de All-China Women’s Federation (ACWF) hebben meer dan 100.000 vrouwen ondervraagd over diverse maatschappelijke aspecten en dit is het derde onderzoek in de rij na deze in 1990 en 2000. Blijkt dat de vrouwen gedurende 8,8 jaar onderwijs genoten gemiddeld, 2,7 jaar meer dan in 2000. 33 % vrouwen kregen een hogeschoolopleiding. De historisch grote kloof betreffende onderwijs tussen mannen en vrouwen verminderde daarmee…