Tag: innovatie

zie ook technologie

Techtrends:  Meer hernieuwbare elektrische capaciteit dan steenkoolstroom

Voor het eerst heeft de geïnstalleerde capaciteit van hernieuwbare energie die op basis van steenkool overtroffen. Te Shenzhen én Hongkong komt een gemeenschappelijke innovatiezone. China leidt in vouwbare smartphones en 11 AI-chatbots zijn vergund voor het brede publiek. ASML kan nog vier maand ook geavanceerde DUV-machines naar China uitvoeren.  China Mobile heeft een super netwerk speciaal voor het metaversum. Xiaomi wedt naast de smartphones op meerdere paarden

Wetenschappelijk onderzoek en innovatie vooruit

Na de Covid-19 pandemie blijft China wereldwijd nummer één qua output van wetenschappelijk onderzoek. Het aandeel aan eigen onderzoek neemt toe en er zijn belangrijke verschuivingen tussen de landen waarmee gezamenlijk onderzoek gebeurt. Ondernemingen drijven intussen de inspanningen voor innovatie aanzienlijk op.

Toenemend aantal patenten verlevendigen economie

Octrooi-intensieve industrieën zijn een pijler geworden die de hoogwaardige ontwikkeling van China ondersteunt. Hoewel de innovatie in regel door de ondernemingen geheel onafhankelijk gebeurt, toch heeft de overheid ook een rol te spelen bij het aanmoedigen van deze innovatie.

VS-studie: ‘China overtreft VS in innovatie’

Een VS studie kwam tot de bevinding dat de Chinese innovatie in 2020 139 % bedroeg van de Amerikaanse, vergeleken met 78 % in 2010. Op basis van een andere maatstaf die de relatieve omvang van hun economieën en bevolking meerekent, bedroeg de innovatie-output van China driekwart van het Amerikaanse niveau, vergeleken met 58 % in 2010.

Gebied rond grote Baai een echte innovatiehub

Steeds meer onderwijsinstellingen uit Hongkong gebruiken Guangdong als productiebasis terwijl initiatieven uit Guangdong open staan voor technologie uit Hongkong en Macao. Het gebied rond de Grote Baai is al een innovatiehub die hoger staat dan Beijing en Shanghai.