Tag: Wereldbank

De stand van zaken 218

China draagt meest bij tot globale groei      China is een drijfveer in de globalisatie en de voornaamste begunstigde in deze mondialisatie. Van 2000 tot 2012 droeg China 15% bij tot de groei van de uitvoer in de wereld (VS: 8,5%) en bij de importgroei lag het cijfer op 11,8% (VS:8,5%). De $ 13.000 miljard die China tijdens deze periode invoerde, schiep wereldwijd 100 miljoen banen. Volgens WTO cijfers nam het aandeel van de Chinese import…

De stand van zaken 188

De economische cijfers De officiële PMI bij de diensten steeg vorige maand van 54,8 naar 55,5, aldus het Bureau voor Statistiek. Zoals we meldden bereikte de PMI in de nijverheid het cijfer van 50,85. Dit wijst weer op een uitbreiding. De uitvoer steeg met 7 % in mei, maar de invoer ging met 1,6% achteruit. De Wereldbank (WB) verwacht van zijn kant dat China dit jaar de economische doelstelling van 7,5% groei haalt. Dit blijkt…

De toestand van Internet en ICT in landelijke gebieden

Hoewel de ICT- en Internet hardware al goed verspreid is in de Chinese landelijke gebieden wordt er nog te weinig gebruikt van gemaakt in het dagelijkse leven, vooral door de mannelijke en ‘niet actieve’ boerenbevolking. Dit is een conclusie uit de Wereldbankstudie die de toestand in 3 Chinese provincies onderzocht betreffende de popularisering van ICT en Internet buiten de steden.

Weer meer groei, maar van hogere kwaliteit.

Ook de Wereldbank bevestigt nu het groeiherstel van de Chinese economie. De planners van de Chinese overheid werken echter een verbeterd model uit voor die groei. De Wereldbank voorspelt voor 2013 een economische groei in China van 8,4%. Dat is meer dan eerder verwacht. De industrie en de exportsector doen het opnieuw beter. Stimulerende maatregelen van de regering en de snellere goedkeuring van grote infrastructuurprojecten zijn volgens de Wereldbank de verklaring voor de heropleving. De…

Chinese diplomaten wel, banken niet naar IMF en WB.

De jaarlijkse internationale vergadering van het IMF en de Wereldbank is dit jaar in Japan. De vier grootste Chinese banken gaan er niet heen, vanwege het conflict over de Diaoyu-eilanden. De Centrale Bank en de regering sturen een vicegouverneur en een onderminister. De Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), Bank of China, China Construction Bank en de Agriculture Bank of China hadden aangekondigd dat ze niet naar Tokio zouden gaan. Door het territoriaal conflict…

Wereldbankrapport verscherpt ideologische discussie

Het Wereldbankrapport dat deze week verscheen doet de discussies over hoe het moet met de verdere hervormingen heropleven. Het rapport stuurt duidelijk aan op een verdere doorvoering van de markteconomie. Ook wil het rapport een grotere rol van de privé-sector. Als de monopolies in de staatssector afgebouwd worden en de vermarkting blijft doorgaan, betekent dit dan  niet meer kapitalisme? Er staat immers dat dat de staatsbedrijven onrechtmatige monopolies uitbouwen en zo  dynamiek van de economie…

Wereldbankstudie “China 2030” uit

De Wereldbank is bevallen van een 468 pagina’s tellende turf die de weg probeert aan te duiden hoe China tegen 2030 een moderne, harmonieuze en creatieve maatschappij kan worden met hoog inkomen. In 1997 gaf de Wereldbank enkele studies uit over China in 2020. Vijftien jaar later is het opnieuw de bedoeling een “roadmap” uit te tekenen, ditmaal  tot het jaar 2030. China groeide de afgelopen 30 jaar met zowat 10 % jaarlijks en heeft…

De stand van zaken 22

Kort zakelijk nieuws uit China WB ziet structuurverandering De Wereldbank (WB) heeft haar laatste kwartaalrapport over China vrijgegeven. De WB stelt haar groeiverwachting voor dit jaar bij van 9,5 % tot 10 %; in 2011 zou deze 8,7 % bedragen. De inflatie zou een tijdje boven het doel van 3 % kunnen uitstijgen. De export zal onderhevig zijn aan een te verwachten economische vertraging op wereldvlak, aldus hoofdeconoom Ardo Hansson. China’s consumptie blijft echter sterk: de…