Regering legt plannen voor 2019 voor aan parlement

Premier Li Keqiang heeft in de openingstoespraak voor de voltallige zitting van het Nationale Volkscongres de plannen voor 2019 voorgesteld. De partijkrant People’s Daily haalde er tien belangrijke punten uit.

De helft van de aangekondigde plannen heeft rechtstreeks betrekking op de economie: het gaat erom de groei op een aanvaardbaar peil te houden, terwijl de economie tegelijk moderniseert en vernieuwt, en de internationale situatie onzeker is. De overheid gaat alles doen om dit proces verder te ondersteunen. Verder zijn er maatregelen ten voordele van het milieu, van de ouderen, van de plattelandsjongeren en de werklozen. Een laatste belangrijk element is de wil om de economie verder te openen

Tragere groei, meer gerichte overheidssteun

1. Voor 2019 bedraagt de geplande economische groei 6-6,5%. De iets lagere doelstelling dan vorig jaar maakt het mogelijk te focussen op hoogwaardige groei en rekening te houden met een toenemende onzekerheid in de internationale economie.
De situatie dit jaar is complex: China neemt maatregelen om de economie te stabiliseren en tegelijk werkt het aan bredere economische openstelling.

2. Het tekort op het overheidsbudget zal stijgen van 2,6% naar 2,8%. De totale overheidsbestedingen worden op 23.000 miljard yuan (3.000 miljard euro) geraamd, 6,5% meer dan in 2018.
Het hogere tekort geeft de overheid de mogelijkheid de economische groei te ondersteunen. De fiscale politiek (belastingen, subsidies) wordt actiever en efficiënter gebruikt om economische problemen aan te pakken.

3. De druk van belastingen en bijdragen aan sociale zekerheid door de bedrijven zal met bijna 2.000 miljard yuan (263 miljard euro) dalen. Dat is deel van de campagne om maakwerk te ondersteunen en de groei van kleine en heel kleine bedrijven aan te moedigen.
In het kader van deze politiek komt er een vermindering van de btw. In de industrie daalt die van 16 naar 13%. In de transport-, en bouwsector van 10 naar 9%.

4. De tarieven voor breedband en mobiel internet dalen verder. Dat moet helpen om meer te innoveren en nieuwe sectoren meer kansen te geven.
De gemiddelde tarieven voor breedband voor kleine en middelgrote bedrijven zullen nogmaals 15% dalen. De gemiddelde prijzen voor mobiel internet dalen nog eens meer dan 20%.

5. De traditionele nijverheidssectoren zullen verder gemoderniseerd worden. Nieuwe hoogtechnologische sectoren krijgen alle mogelijke steun en er komt meer geld voor basis- en toegepast onderzoek.
Daardoor zal China zijn vermogen om te innoveren versterken. De geïntegreerde ontwikkeling van geavanceerd maakwerk met moderne dienstverlening krijgt een boost. Industriële internetplatformen zullen het upgraden van maakwerk vergemakkelijken.
Volle aandacht voor milieu, ouderen, rurale jongeren en werklozen

Zorg voor milieu, ouderen, rurale jongeren en werklozen

6. Kwaliteitsvolle ontwikkeling en milieubescherming gaan samen. De bestaande systemen zullen verder hervormd en verfijnd worden. Groene ontwikkeling is essentieel voor een moderne economie en om de vervuiling op te lossen.
In 2019 moet de uitstoot van zwaveldioxide en stikstofoxide met 3% dalen. Verder zullen grote inspanningen gedaan worden om het fijn stof PM2,5 te verminderen in kritieke regio’s zoals de Beijing-Tianjin-Hebei cluster, de delta van de Yangtze en de Fenhe-Weihe riviervlakte in de dichtbevolkte steenkoolprovincies Shanxi en Shaanxi.

7. De ouderenzorg zal in 2019 aanzienlijk uitgebreid worden, in het bijzonder de gemeenschapsdiensten. Er zijn intussen al meer dan 250 miljoen 60-plussers.
De overheid zal steun verlenen aan instellingen die gemeenschapsdiensten aanbieden zoals dagzorg, revalidatie, maaltijden en hulp voor mobiliteit. Die steun kan bestaan uit belastingvermindering, vrijstelling van taksen, subsidies en voordelige tarieven voor nutsvoorzieningen.

8. Bijzondere inspanningen zijn gericht op studenten van het platteland. Er mogen er minder zonder diploma de school verlaten en er moeten er meer naar de universiteit gaan. Anders blijft armoede iets dat van generatie tot generatie overgedragen wordt.
Er komen onder meer minimum quota voor studenten van het platteland aan de topuniversiteiten.

9.Er komen sterke maatregelen ten voordele van moderne beroepsopleiding. Dat zal de werkloosheid doen afnemen en het tekort aan geschoold personeel in sommige sectoren verlichten.
Het fonds voor werkloosheidsuitkeringen zal 100 miljard yuan (13 miljard euro) besteden aan een programma voor beroepsopleiding van 15 miljoen werkzoekenden.

Geloof in win-win samenwerking en dialoog

10. China gaat meer economische sectoren open stellen voor buitenlanders en de toegang vergemakkelijken. Dat geldt voor handel en voor investeringen. Regelgeving en instellingen worden belangrijker.
China wil resultaat boeken in de onderhandelingen met de VS. Het wil win-win samenwerking en stelt voor geschillen op te lossen door discussie op voet van gelijkheid.

Bron: People’s Daily

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *