Werkloosheid beperken en werklozen helpen

De Chinese regering heeft op 21 april besloten meer hulp te geven aan personen in nood en kleine bedrijven. Doel is vooral de werkloosheid te beperken. Tijdelijke werklozen krijgen ook meer steun.

De regering kondigde in een perscommuniqué op 21 april de beslissing aan meer steun te verlenen aan armen op het platteland, aan stedelingen die van een leefloon afhangen en aan werklozen. Ook de financiële bijstand aan kleine en zeer kleine bedrijfjes wordt opgeschaald om de tewerkstelling aan te zwengelen.

Door de COVID-19 kunnen mensen in armoede vervallen of hervallen. De regering wil hen op verschillende manieren uit de armoede houden. Het meerjarenplan om tegen einde 2020 de absolute armoede volledig uit te roeien komt anders in gevaar.

Tewerkstelling en sociale bijstand

Men streeft op de eerste plaats naar armoedebestrijding door tewerkstelling. Bij de verwezenlijking van grote nationale projecten zullen de uitvoerende bedrijven zoveel mogelijk mensen (in armoede) moeten aanwerven. Voor dit soort projecten zal in het vervolg 15% van het budget naar het betalen van lonen van de werkers gaan. Tot nu toe was het slechts 10%.

Kwetsbare werkers kunnen steun krijgen in de vorm van microleningen met verlaagde rente om een zelfstandige activiteit te ontwikkelen, en via beroepsopleiding.

Het stedelijke leefloon en de werkloosheidsvergoeding worden uitgebreid tot de interne migranten. Door de coronacrisis zijn tientallen miljoenen van de ongeveer 270 miljoen interne migranten tijdelijk werkloos geworden. Zij vallen terug op de opbrengst van hun land in hun dorp van afkomst. De Chinese regering heeft nu besloten hen voor het eerst mee op te nemen in het stedelijke systeem van werkloosheidsvergoeding of leefloon.

Steun aan kleine bedrijven en zelfstandigen

Als steun aan de kleine bedrijven vraagt de regering aan de banken gemakkelijker leningen te verstrekken. De leningen voor die bedrijven komen meest van kleine of middelgrote lokale banken. Om hen te stimuleren verlaagt men de minimum reservegraad ( de verhouding tussen eigen kapitaal en uitstaande leningen) .

Kleine bedrijven en zelfstandigen uit de dienstensector, die een pand van een overheidsinstelling of van een staatsbedrijf huren, krijgen drie maanden vrijstelling van huur. Alle bedrijven die huurvermindering toestaan kunnen compensatie krijgen via belastingvermindering of verlaging van rente op leningen.

Eerdere maatregelen

De nu aangekondigde maatregelen zijn deels een vervolg op al eerdere met als doel de werkloosheid laag te houden en tijdelijk werklozen door een moeilijke periode te loodsen.

Zo heeft het Ministerie van Human Resources in het eerste trimester geholpen bij het aanwerven van van 500.000 personen in 10.000 bedrijven die medisch materiaal en dagelijkse noodzakelijkheden produceren.

Om interne migranten zonder hindernissen terug op het werk te krijgen, is voor 5,9 miljoen van hen rechtstreeks vervoer van huis naar de werkplaats georganiseerd.

De werkloosheidsverzekering heeft in het eerste trimester aan 81 miljoen tijdelijke werklozen in 3 miljoen bedrijven in totaal 39 miljard yuan (5 miljard euro) uitbetaald.

Het ministerie heeft een speciale online banenbeurs georganiseerd voor erg getroffen sectoren. Bedrijven kregen uitstel of vrijstelling van sommige sociale bijdragen.

In het eerste trimester kwamen er 2,29 miljoen nieuwe banen bij in de steden. De werkloosheid bedroeg er in februari 6,2% en in maart nog 5,9%..

Bronnen: China.org.cn, People’s Daily, South China Morning Post

Print Friendly, PDF & Email
Voeg toe aan :

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 karakters beschikbaar