Milieu

De bescherming van de natuurgebieden in China

Door Jan Jonckheere
Jiuzhaigou2

China heeft meer dan 5 soorten natuurgebieden met eigen meesters en deze gebieden kunnen zowel nationaal erkend of meer van lokaal belang zijn. Naast de talrijke schoonmoeders is ook de relatie met het toerisme problematisch want vaak zorgt dat voor het inkomen in de te beschermen gebieden. Ook de lokale gemeenschappen worden nog te weinig betrokken bij de uitbating van... » lees meer

Over woestijnen, steppen en bossen

Door Jan Jonckheere
woestijn

Een kwart van China is woestijn en zandstormen blijven Peking bedreigen. China bestaat ook voor 40 % uit steppen en daarvan zijn 90 % verloederd, waarvan 40 % ernstig. Bij het ontstaan van Volksrepubliek had China maar 10 % bos, maar bebossing verdubbelde dit. Kan de teloorgang van de steppen en de woestijnvorming worden tegen gegaan? China kent een erge vorm... » lees meer

De zoetzure cijfers van China’s duurzame ontwikkeling

Door Jan Jonckheere

Ter voorbereiding van de Conferentie van Rio+20 heeft China een rapport opgesteld over zijn initiatieven om een meer duurzame ontwikkeling te bereiken. We overlopen enkele in het Westen minder bekende cijfers zowel qua uitdagingen als bereikte resultaten. De cijfers gelden over het algemeen tot eind 2010. Even reëel blijven: 1,3 miljard bewoners is een pak meer dan 11 miljoen Belgen, laat... » lees meer

Chinezen en de klimaatconferentie in Durban

Door Frank Willems

In Durban vindt de klimaatconferentie plaats. Om de Chinese standpunten te kunnen situeren volgt hier een studie over de klimaatproblematiek in China. China op zoek naar duurzame ontwikkeling China lanceerde vanaf 1978 een reeks ambitieuze hervormingen van het socialistische systeem  met als doel  de economische ontwikkeling te versnellen.  Dat kwam niet uit de lucht vallen. Tussen 1949 – de oprichting van de... » lees meer

Hoe doelmatig gaat China om met energie?

Door Jan Jonckheere

De media prenten ons in dat China in absolute cijfers het meeste energie verslindt  en het meest CO² uitstoot. Minder bekend is dat China van 1978 tot 2000 een verviervoudiging van zijn economie bereikte met een verdubbeling van de energie en ook dat China in 2008 instond voor 74 % van de toename in energie en voor 85 % inzake... » lees meer

Milieu met economie verzoenen rond het Poyangmeer

Door Jan Jonckheere
poyang1

Hoe milieubescherming en socio-economische ontwikkeling met elkaar combineren en verenigen? Die vraag wil China beantwoorden in de nu gecreëerde 'Ecologische-economische zone van het Poyangmeer'. Zowel de nationale overheid als die van de zuidelijke provincie Jiangxi maken een gebied van 51.000 km² met 20 miljoen bewoners rond het Poyangmeer tot een laboratorium voor dat experiment. Een experiment waarvoor 10 jaar is... » lees meer

China voert groene revolutie door

Door Jan Jonckheere
Werker op het Themaviljoen

China’s geïnstalleerde windenergie verdubbelt elk jaar, het land produceert 40 % van de zonne-energieproducten, het heeft de grootste grondstoffenbasis voor biobrandstof en het werkt volop om de wereld te leiden op het vlak van auto’s met nieuwe energie. Dit zijn maar enkele voorbeelden uit twee rapporten die de ‘Internationale Klimaatgroep’ wijdt aan de grote omwenteling die China doorvoert om tot... » lees meer

Milieuvervuiling komt China duur te staan

Door Jan Jonckheere
pollminhang

Volgens schattingen sterven in China jaarlijks 750.000 personen voortijdig door de sterke vervuiling en deze milieuverontreiniging kost het land volgens experten 10 % van het BNP. Hierbij analyseren we zowel de trieste cijfers als wat China wil doen voor het aanpakken van de nefaste invloed die de vervuiling heeft op de gezondheid. Wereldwijd wordt een kwart van de ziektes en de... » lees meer

Delta van Parelrivier moet terug groen worden

Door Jan Jonckheere
Uitstoot keramiekfabrieken te Foshan

De provincie Guangdong en de speciale bestuurlijke zone Hongkong zijn het eens om de kwaliteit van het leven in de Parelrivier-delta te verbeteren. Investeringen in milieu worden vastgelegd, uitstootnormen afgesproken, vervuilende fabrieken of varkenskwekerijen gesloten. We focussen op de grootste pijnpunten: de lucht- en watervervuiling. Recente wetenschappelijke studie wijst uit dat luchtverontreiniging in... » lees meer

Systeem voor voedselveiligheid op poten gezet

Door Jan Jonckheere
Checken van kwaliteit in perxcentrum spelen

            China slaagt er in op eigen kracht een vijfde van de wereldbevolking te voeden met één vijftiende van ’s werelds landbouwoppervlakte en heeft op een paar decennia een verdubbeling van het aantal ingenomen calorieën per bewoner verwezenlijkt. Het grote gebruik van pesticiden en kunstmest baart echter zorgen evenals de milieu-impact van... » lees meer

Archief