Tag: belastingen

China wil belastingontwijking wereldwijd aanpakken

Op de vergadering van ministers van financiën en centrale bankiers van de G20 in Chengdu heeft de Chinese minister van financiën Lou Jiwei een opgemerkt voorstel gedaan om internationale belastingontwijking aan te pakken: een internationaal belastingsysteem.

Belastingdiensten van 46 landen samen in Beijing

De OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) brengt regelmatig belastingdiensten uit de hele wereld samen op zijn Forum on Tax Administration (FTA). Het tiende FTA is deze week te gast in Beijing. China vindt dat de belastingdiensten wereldwijd moeten samenwerken. De OESO (Engels: OECD) heeft in 2002 een instelling gecreëerd om belastingdiensten uit 46 landen (waaronder ook niet-leden van de OESO, zoals China) voor overleg samen te brengen. Forum voor belastingdiensten De bedoeling van…

China gunstig tegenover heffing Tobintaks

Het hoofd van de Chinese “Vreemde valuta”-dienst Yi Gang wil dat de Tobintaks wordt geheven om de speculatie tegenover de yuan te verminderen. Het is een duidelijk teken dat Beijing zijn munt stabiel wil houden. Yi Gang is vicevoorzitter van de Chinese Centrale Volksbank en staat tezelfdertijd aan het hoofd van de Dienst “Foreign Exchange”. Al in januari 2014 had hij verklaard achter het idee te staan van de Tobintaks, zoals we toen schreven. In…

Kadaster in 2015 (deels) operationeel

Het Amerikaanse tijdschrift Stratfor wijdt een interessante bijdrage aan maatregelen die de regering neemt om de vastgoedsector af te koelen, in het bijzonder het opstellen van een nationaal kadaster, een project waar al lang van gesproken wordt maar waar in 2015 schot moet in komen.

Hervormingen één jaar na het derde Plenum

In november 2013 kondigde het derde Partijplenum vergaande economische hervormingen aan. Daarmee is begonnen in een context van (voorspelde) tragere groei en kortetermijnmoeilijkheden ten gevolge van structurele aanpassingen. Hoever staan we een jaar later? De Chinese Engelstalige krant Global Times vat het samen in drie delen, via gesprekken met bekende economisten en op basis van officiële documenten.

De stand van zaken 168

Shanghai blijft eerste containerhaven –Shanghai bleef het afgelopen jaar de meest drukke containerhaven: de omslag steeg met 3,3 % tot 33 miljoen TEUs. Het was in 2010 dat Shanghai groter werd dan de containerhaven in Singapore. Het voorbije jaar kon in het belangrijkste kanaal van de Yangshan diepzeehaven in beide richtingen worden gevaren. Ook de Londense Baltic Exchange opende een kantoor in Shanghai. Voortaan wordt de hoop vooral  op de vrijhandelszone gevestigd. (Shanghai Daily) Minder…