Tag: belastingen

Echtscheidingen om belastingen te ontwijken

Het aantal echtscheidingen in Beijing is dit jaar al met 41% toegenomen. Er zijn er nu al bijna 40.000. Niet dat het plots zoveel slechter gaat in de Chinese gezinnen. Sommige koppels hopen door te scheiden een nieuwe belasting van 20% op de winst bij verkoop van onroerend goed te vermijden. In maart dit jaar werd die belasting, waar al lang sprake van was, een feit. Voordien werd slechts 1% van de verkoopprijs afgehouden. De…

De stand van zaken 135

Groeicijfers en prognoses China haalde tijden het eerste kwartaal een groei van 7,7%, iets lager dan wat westerse waarnemers verwachtten. De groei in de nijverheid bedroeg in maart 8,9 % en de kleinhandel steeg met 12,5%. In Q1 groeiden de investeringen met 20,3%. De Wereldbank heeft ook China’s groeicijfers bijgesteld voor dit jaar tot een groei van 8,3% en tot 8,0% volgend jaar. Azië en het gebied rond de stille oceaan dragen tot 40 %…

Hoe huizenprijzen verminderen?

De dure huizenprijs  behoort tot de meest verontrustende factoren in het dagelijks leven. China Daily laat Zong Qinghou aan het woord die het mechanisme aan de kaak stelt dat lagere besturen veel van hun inkomsten uit vastgoed halen. Ondertussen heeft al een reeks steden klassieke controlemaatregelen uitgevaardigd. De afkondiging daarvan deed echter een rush ontstaan om de deadline van 31 maart voor te zijn met een 3,9 % verhoging van de huisprijs tot gevolg. Voorzitter…

Op een groen blaadje 111

Naar koolstoftaks –Er zijn veranderingen in de maak om het belastingstelsel milieuvriendelijker te maken. Een nieuwe taks op koolstofdioxide-uitstoot staat in de stijgers en ook een milieutaks die de belasting op vervuiling zal vervangen. Het zal de belastingdienst zijn en niet het milieubestuur die deze taksen zal innen. De regering onderzoekt ook de mogelijkheid om energie-intensieve producten als batterijen en privévliegtuigen te gaan belasten. Deze week beloofde premier Wen Jiaobao nog de taks op het…

De stand van zaken 128

Lentefestival: 14 % meer verkoop Tijdens het voorbije lentefestival verdienden winkels en restaurants 539 miljard yuan, een toename met 14% vergelen met het vorige. Voeding ging bijna 10% vooruit, juwelen maakten een sprong met 38 % en kledij ging 6,3 5 omhoog. Het waren vooral luxe restaurants die de weerslag ondervonden van de oproep tot bescheidenheid en matiging. In Zhejiang zagen die een achteruitgang met een vijfde. De prijzen van het voedsel bleven wel stabiel. …

De stand van zaken 126

6 regio’s bnp/hoofd boven 10.000 $ –Het brp per hoofd ligt in 6 grote steden, provincies en regio’s boven 10.000 $. Dit is dicht bij de 12.000 $ die de Wereldbank als ondergrens neemt voor een hoog-inkomen economie. De steden Beijing, Shanghai en Tianjin bereikten de 10.000 $ al vorig jaar; nieuw zijn de provincies Zhejiang, Jiangsu en de autonome regio Binnen-Mongolië. Deze laatste heeft dit te danken aan de grondstoffen wat minder weerspiegeld wordt…

De promotietour van Wen Jiabao en Li Keqiang

Premier Wen Jiabao en vicepremier Li Keqiang reizen rond in de provincie om het vertrouwen in de economie op te krikken. Zij hebben boodschappen zowel voor de bevolking als voor de ondernemers. Wen ging naar Sichuan (Z.W. China) en Li naar Hubei (C.China). De beide toppolitici, de ene regerend premier de andere zijn waarschijnlijke opvolger, maakten ook duidelijk dat de regering volop bezig is met het bijstellen van de staatsinterventies in de economie. Zij laten…

De stand van zaken 90

Kantonbeurs ontgoochelt –De resultaten van Kantons halfjaarlijkse exportbeurs liggen 4% lager dan de vorige sessie in oktober. Het aantal Europese bezoekers daalde met 15 %; de deals met de VS vielen met 8 %; een geluk dat de zaken met Afrika vooruit gingen met 13 %. Volgens de woordvoerder van de beurs waren 86% van de contracten kleiner en van kortere duur dan voorheen. De beurs wordt als een barometer aanzien voor de buitenlandse handel…

Bodemrijkdommen meer belast

Vanaf 1 november wordt het belastingsysteem op bodemrijkdommen hervormd en uitgebreid. Er zal voortaan in heel het land 5-10% belasting worden geheven op de verkoop van ruwe olie en aardgas en 0.4 tot 0.6 yuan per ton op zeldzame aardmetalen. Ook de verkoop van zouten en zowel ferro- als non-ferrometalen zal China meer gaan belasten. Op cokes, die steenkool die overblijft na droge distillatie, wordt een nieuwe heffing van 8-20 yuan per ton toegepast. De…

Lagere inkomens minder belast

De belastingvrije som van het maandinkomen in de wet inkomstenbelasting wordt verhoogd tot 3.500 yuan (€ 373,6). Het spreekt vanzelf dat dit een verlichting zal betekenen voor de lagere inkomens. Het permanent comité van het Nationaal Volkscongres (parlement in China) heeft die beslissing genomen na een openbare raadpleging. De comitéleden onderzoeken nu ook of het financieel verantwoord is om het tarief van de laagste schijf naar 3 procent te verlagen. Dat zou een supplementaire ontlasting…