Tag: elektriciteit

Chinese zonnepanelen niet onredelijk goedkoop

Eurocommissaris De Gucht mag dan al beweren dat hij de dumping van Chinese zonnepanelen kan bewijzen, een recente studie van het Massachusetts Institute of Technology en het Amerikaanse Ministerie van Energie besluit ondubbelzinnig dat het prijsvoordeel van Chinese zonnepanelen voortkomt uit schaalvoordelen bij de productie. In de studie die op 5 september verscheen in het tijdschrift Energy and Environment werden de diverse factoren die de productiekost beïnvloeden één voor één bekeken om tot een ‘minimale…

Beijing vecht voor blauwe lucht

Beijing gaat de luchtvervuiling drastisch aanpakken. De eerste reacties zijn positief. Het grootste probleem met de lucht in Beijing is de hoge concentratie van ultrafijn stof PM2.5. Dit veroorzaakt de typische smog en is schadelijk voor hart en longen. De stad heeft nu besloten dat de concentratie tegen 2017 minstens een kwart naar beneden moet. Daarvoor zijn draconische maatregelen nodig. Zo moet het aantal voertuigen beneden 6 miljoen blijven; dat betekent dat er jaarlijks slechts…

Op een groen blaadje 129

Overal drinkwater tegen 2015 –China heeft beloofd dat de 100 miljoen plattelandsbewoners die nog geen toegang hebben tot drinkwater tegen 2015 dit wel zullen krijgen. Veilig drinkbaar water moet beantwoorden aan 4 criteria: kwaliteit, kwantiteit, comfort en   zekerheid. Eind 2012 zaten nog bijna 300 miljoen landelijke inwoners zonder veilig drinkwater, maar voor 69% van hen moet dit tegen het jaareinde verholpen zijn, aldus viceminister Li Guoying. Het probleem voor de 110 miljoen overige zal tijden…

De stand van zaken 150

76 landen op Beijings boekenbeurs –De boekenbeurs te Beijing trekt dit jaar 2340 stands van uitgevers uit 76 landen en regio’s. Gastland is dit jaar Saoedi Arabië. De deelname van kleine- en middelgrote buitenlandse uitgeverijen gaat er met 8 % op vooruit. Vorig jaar werden op de boekenbeurs 3298 copyright-contracten gesloten wat zowat een kwart is van het jaarlijks totaal. De Belgische jeugdauteur Marc de Bel heeft op de eerste dag van de boekenbeurs in…

100 microgram meer stof in de lucht = drie jaar korter leven

Voor het eerst is met Chinese gegevens een lange termijn studie gebeurd naar de band tussen luchtvervuiling en levensduur. De resultaten zijn alarmerend. Het gaat om oude gegevens waarbij vooral vervuiling door steenkoolstof een rol speelde. De vraag rijst welke gevolgen het hedendaagse fijn stof van auto’s heeft. In het Amerikaanse tijdschrift The Proceedings of the National Academy of Sciences verschenen de resultaten van een studie door een Amerikaan, een Israëli en twee Chinese vorsers.…

Op een groen blaadje 110

Meer kringloopeconomie –De Chinese economie zou jaarlijks 15 % minder grondstoffen mogen verbruiken en tegen 2015 zou de kringloop-economie 1800 miljard yuan moeten bedragen, aldus de Nationale Ontwikkelings-en Hervormingscommissie. Het meer recycleren zal zowel worden bevorderd in de nijverheid als in de landbouw en groene methodes zullen zowel aangewend in bouw als transport. De staalsector zal bijvoorbeeld minder dan 580 kg steenkoolequivalent mogen gebruiken voor de productie van 1 ton staal terwijl daar 602 kg…

Indiase commentaar op dammen van Yarlung Zangbo

Het nieuwe Chinese vijfjarenplan voor waterkracht bekend krijgt veel commentaar  in India. Na een moratorium van twee jaar zijn drie nieuwe dammen goedgekeurd op de Yarlung Zangbo, de naam van de Brahmapoetra in Tibet. Tot nog toe is er slechts één dam van 510 MW in opbouw op de stroom, in Zangmu; daarmee is in 2010 begonnen. Van de nieuwe dammen is de grootste in Dagu goed voor 640MW. De voorlopige haalbaarheidsstudie voor die dam…

De stand van zaken 119

China eerste qua patenten –China heeft voor het eerst meer brevetten aangevraagd dan de VS. China’s aantal steeg met 35% tot 526.412 vergeleken met 503.582 in de VS en 342.610 in Japan. Het was al eerder de grootste qua aantal merknamen. Dat schrijft het Internationaal Octrooibureau in Geneve in zijn jaarlijks verslag. Een kwart van alle brevetaanvragen kwamen uit China. Japan bleef in 2011 echter koploper qua toegekende brevetten, gevolgd door de VS. Globaal krijgen…

Energiesector open voor privé-kapitaal

De Chinese regering heeft een Witboek uitgegeven met de plannen voor energie onder het huidige vijfjarenplan. Opvallend is dat in de tekst van 9 hoofdstukken slechts één nieuw element staat: het opengooien van de sector voor privé kapitaal en het daarbij hoort het versterken van prijsvorming door de markt. De tekst herhaalt in feite strategieën en plannen die reeds vroeger vermeld werden Alleen in het voorlaatste hoofdstuk  lezen we : “Het marktmechanisme zal verbeterd worden.…

China hervat programma voor kernenergie

Na een moratorium van 19 maanden sinds de ramp in Fukushima hervat China zijn programma voor kernenergie, zij het in beperkte mate. In maart vorig jaar werd besloten voorlopig niet meer aan te vangen met de bouw van nieuwe projecten en werd een grootschalig onderzoek gelanceerd naar de veiligheid van de Chinese kerncentrales. Dat proces is nu afgesloten en de regering heeft een nieuw nucleair plan tot 2020 goedgekeurd . Reactoren van de tweede generatie…