Tag: erfgoed

zie ook monumenten

Op een groen blaadje 84

Aanleg natuurgebied aan Xinjiang-meer –Het Bestuur voor Bosbouw heeft besloten rond het Bostanmeer in Xinjiang een natuurzone van 1573 km² aan te leggen in het kanton Bohu. De werken zullen starten in april en de ecozone erin zal 42 % van de oppervlakte beslaan. Ook waterzuiveringsstations zullen worden gebouwd. Het Bostanmeer is 1100 km² groot en is het grootste natuurgebied met een visbestand.

Op een groen blaadje 81

Biodiesel in luchtvaart –Directeur-generaal Li Jian van het Bestuur voor Luchtvaart voorspelt dat tegen 2020 30 % van de vliegtuigbrandstof van biodiesel zal komen. Dit zou goed zijn voor 120 miljard yuan. Momenteel levert SINOPEC 73 % van deze biobrandstof vanuit haar fabriek in Hangzhou. Concurrent China National Petroleum Corp leverde aan Air China 15 ton biobrandstof gebaseerd op de schijtnoot. China National Petroleum plant tegen 2014 de bouw van een raffinaderij die dan 60.000…

De sociale stand van zaken 17

Banenplan en lonen +13 % –Een nieuw gepubliceerd tewerkstellingsplan bevestigt het streefdoel om tijdens het huidige vijfjarenplan (2011-2015) een gemiddelde jaarlijkse groei van de minimumlonen met 13% te realiseren. In het vorige plan werd 12,5 % bereikt ;   57 miljoen stedelijke banen werden geschapen en 45 miljoen overtallige landbouwers vonden elders werk. Minimumlonen moeten tegen dan ook minstens 40% van de gemiddelde lonen bedragen. Nu heeft Shenzhen een minimumloon van 1.500 yuan per maand…

Op een groen blaadje 65

Tweede golf windmolenprojecten Minister Liu Tienan van Energie heeft bekend gemaakt dat China binnenkort de tweede golf windmolenprojecten zal opstarten waarin het vijfjarenplan voorziet. De eerste groep die aangekondigd werd in augustus 2011 had een totale capaciteit van 28 miljoen kW. In 2011 kwam er 20 miljoen kW bij, meer dan in 2010. Velen waren echter niet verbonden met het elektriciteitsnetwerk. Vorig jaar zou China 70 miljard kWh opgewekt hebben via windmolens, 40 % meer…

Op een groen blaadje 63

Striktere bescherming Bohaizee –China is van plan strengere maatregelen te treffen ter bescherming van de Bohaizee nadat deze getroffen werd door een olielek van een boorplatform. Directeur Liu Cigui van het Zeebestuur zei dat hij de samenwerking met de omliggende provincies Liaoning, Hebei en Shandong en met Tianjin zal opdrijven. Meer bepaald zal betreffende offshore olieontwikkeling en het lozen van afval strenger worden opgetreden door regelmatige patrouilles en een regelgeving met een preciezere vervuilingsdrempel. Het…

Op een groen blaadje 49

-Kort milieunieuws- Regering financiert 226 sleutelprojecten in Tibet –De regering zal tussen 2011 en 2015  330 miljard yuan investeren in 226 sleutelprojecten in Tibet, aldus vicevoorzitter Hao Peng van de Tibetaanse regering.  De helft van het bedrag gaat naar infrastructuur, onder meer de treinlijn van Lhasa naar Xigaze. Andere projecten zijn autowegen naar omliggende gebieden en de  Zangmu waterkrachtcentrale. 33 % van de investeringen zal worden gebruikt voor de economische en sociale groei: huizen, irrigatie,…

Op een groen blaadje 48

–Kort milieunieuws– Regering wil onderzoek olielek –De regering heeft een onderzoek bevolen tegen de olievervuiling die het bedrijf CononoPhillips in de Bohaizee heeft veroorzaakt. De regering wil dat er ook een limiet komt aan de inplanting van bedrijven rond de baai. Voorts wil ze dat de vervuiler de zee reinigt en de dreiging met vervuiling vermindert. Hoewel de 2 betrokken bedrijven niet met naam worden genoemd zegt de regeringsmededeling dat de verantwoordelijken moeten geïdentificeerd worden…

“Oud-Kashgar gerenoveerd met instemming bewoners”

De 8 km² oude stad van Kashgar wordt vernieuwd opdat de woningen zouden bestand zijn tegen aardbevingen. 85 % van de woningen worden met moderne nutsvoorzieningen gerenoveerd volgens de wil van de 200.000 bewoners. Dit is alvast het verslag van de “Global Times” die daarmee de in het westen verspreide opvatting tegengaat als zou het eeuwenoude stadsweefsel vernield worden om er een betonnen stad van te maken. Kashgars oude stad lijkt met de lage en…

Jeugd terug kalligrafie aangeleerd

Het ministerie van onderwijs vraagt aan alle lagere scholen dat ze terug het vak kalligrafie aanbieden. Hiermee wordt tegen gegaan dat de leerlingen niet meer zelfstandig zonder fouten kunnen schrijven en dat dit cultureel erfgoed zou teloorgaan. Ook het aantal gevechtsscholen kampt met minder aspirant-adepten. Piano- en computerles zijn schering en inslag al van jongs af aan ook in China. Uit testen in mei bleek dat van de scholieren in Peking 30 % niet konden…