Tag: erfgoed

zie ook monumenten

Op een groen blaadje 65

Tweede golf windmolenprojecten Minister Liu Tienan van Energie heeft bekend gemaakt dat China binnenkort de tweede golf windmolenprojecten zal opstarten waarin het vijfjarenplan voorziet. De eerste groep die aangekondigd werd in augustus 2011 had een totale capaciteit van 28 miljoen kW. In 2011 kwam er 20 miljoen kW bij, meer dan in 2010. Velen waren echter niet verbonden met het elektriciteitsnetwerk. Vorig jaar zou China 70 miljard kWh opgewekt hebben via windmolens, 40 % meer…

Op een groen blaadje 63

Striktere bescherming Bohaizee –China is van plan strengere maatregelen te treffen ter bescherming van de Bohaizee nadat deze getroffen werd door een olielek van een boorplatform. Directeur Liu Cigui van het Zeebestuur zei dat hij de samenwerking met de omliggende provincies Liaoning, Hebei en Shandong en met Tianjin zal opdrijven. Meer bepaald zal betreffende offshore olieontwikkeling en het lozen van afval strenger worden opgetreden door regelmatige patrouilles en een regelgeving met een preciezere vervuilingsdrempel. Het…

Op een groen blaadje 49

-Kort milieunieuws- Regering financiert 226 sleutelprojecten in Tibet –De regering zal tussen 2011 en 2015  330 miljard yuan investeren in 226 sleutelprojecten in Tibet, aldus vicevoorzitter Hao Peng van de Tibetaanse regering.  De helft van het bedrag gaat naar infrastructuur, onder meer de treinlijn van Lhasa naar Xigaze. Andere projecten zijn autowegen naar omliggende gebieden en de  Zangmu waterkrachtcentrale. 33 % van de investeringen zal worden gebruikt voor de economische en sociale groei: huizen, irrigatie,…

Op een groen blaadje 48

–Kort milieunieuws– Regering wil onderzoek olielek –De regering heeft een onderzoek bevolen tegen de olievervuiling die het bedrijf CononoPhillips in de Bohaizee heeft veroorzaakt. De regering wil dat er ook een limiet komt aan de inplanting van bedrijven rond de baai. Voorts wil ze dat de vervuiler de zee reinigt en de dreiging met vervuiling vermindert. Hoewel de 2 betrokken bedrijven niet met naam worden genoemd zegt de regeringsmededeling dat de verantwoordelijken moeten geïdentificeerd worden…

“Oud-Kashgar gerenoveerd met instemming bewoners”

De 8 km² oude stad van Kashgar wordt vernieuwd opdat de woningen zouden bestand zijn tegen aardbevingen. 85 % van de woningen worden met moderne nutsvoorzieningen gerenoveerd volgens de wil van de 200.000 bewoners. Dit is alvast het verslag van de “Global Times” die daarmee de in het westen verspreide opvatting tegengaat als zou het eeuwenoude stadsweefsel vernield worden om er een betonnen stad van te maken. Kashgars oude stad lijkt met de lage en…

Jeugd terug kalligrafie aangeleerd

Het ministerie van onderwijs vraagt aan alle lagere scholen dat ze terug het vak kalligrafie aanbieden. Hiermee wordt tegen gegaan dat de leerlingen niet meer zelfstandig zonder fouten kunnen schrijven en dat dit cultureel erfgoed zou teloorgaan. Ook het aantal gevechtsscholen kampt met minder aspirant-adepten. Piano- en computerles zijn schering en inslag al van jongs af aan ook in China. Uit testen in mei bleek dat van de scholieren in Peking 30 % niet konden…

Op een groen blaadje 38

Kort milieunieuws Hangzhou Westelijk meer werelderfgoed De 35° sessie van de UNESCO-commissie over het werelderfgoed heeft het Westelijk meer te Hangzhou meer erkend als werelderfgoed-landschap.  De omgeving van het meer is 3.224 ha groot; het meer enkel 5,66 km². Het meer is een toeristische trekpleister. De aanvraag dateert uit 1990. Het is de negende jaar op rij dat Chinese sites als werelderfgoed worden erkend en het Westmeer is nu de 41° in de rij. Op…

Vernieuwing Qianmenbuurt met Xianyukou beëindigd

Vorige week werd de vernieuwde eetstraat Xianyukou opnieuw ingehuldigd. Daarmee is de renovatie van de historische volksbuurt achter Tiananmen volledig klaar nadat vorige fases beëindigd werden in 2008 voor de spelen en een ander gedeelte in 2009. De bedoeling van de renovatie was de geest van de buurt te behouden, maar wel met moderne infrastructuur. De Qianmenstraat dateert van 600 jaar geleden toen Peking de hoofdstad werd van de Mingdynastie. De buurt was de volksbuurt…

D-Park: van fabriek tot modecentrum

De voormalige gasfabriek van Beijing Factory 752, in de buurt van de artiestenwijk Dashanzi, is al enkele jaren een ‘hub’ voor modeontwerpers. In juni volgt de bekroning wanneer de renovatie van de vier verdiepingen tellende centrale hall af is als modeplaza. Eigenaar Beijing Zhengdong Electronic Power spendeerde 180 miljoen aan de renovatie. Tachtig modeontwerpers gaan er aan het werk. Naast de kunstzinnige wijk Dashanzi lag de in onbruik geraakte Fabriek 751. Het gaat om een gasfabriek…

Moganshan 50: Kunstdistrict in Shanghai

De  verlaten textielfabriek in de Moganshanstraat 50 werd sedert 2000 -toen de eerste kunstenaars er zich kwamen vestigen wegens de lage huren- stilaan hét kunstendistrict van Shanghai. Momenteel telt het 41.000 m² grote gebied 120 kunstgalerijen en studio’s en wonen er ongeveer honderd kunstenaars. Dagelijks bezoeken 400 personen de diverse gallerijen of studio’s. De “Chunming Slub Mill” een staatstextielfabriek sloot de deuren in 1999. Tien werkplaatsen in de buurt gingen ook dicht voor vastgoedprojecten. De…