Tag Archief

‘Grootste drijvende zonne-energie centrale in Anhui’

Door Jan Jonckheere

China claimt de grootste vlottende elektriciteitscentrale met zonnepanelen in werking te hebben gesteld. Deze centrale bevindt zich te Huainan in steenkoolrijk gebied. De centrale van 40 MW levert stroom aan 15.000 gezinnen. De vlottende zonnepanelenIn tegenstelling tot de VS die de klimaataftocht blaast, doet China allerlei inspanningen om de klimaatdoelstellingen te bereiken. Hernieuwbare energie levert 11% van... » lees meer

Grootste zonnepanelen centrale in Qinghai

Door redactie

Naast de Longyangxia Dam werden in twee fasen miljoenen zonnepalen geplaatst. Het 27 km2 grote park bevindt zich op het Tibetaans plateau in Qinghai.  Het kan 850 MW energie opwekken, goed voor 200.000 gezinnen. De toestand nuDe NASA heeft in 2013 en vorige maand foto’s vrijgegeven van de zonnepanelencentrale naast de Longyangxia Dam. Het park is volgens... » lees meer

Vijfjarenplan steunt buurtgebonden zonne-energie

Door redactie

Gedurende het dertiende vijfjarenplan moet de sector van de zonne-energie kwalitatief verbeteren, de kosten naar omlaag en de toepassingen uitgebreid worden. De geïnstalleerde capaciteit moet tegen 2020 110 GW bereiken waarvan 105 GW door fotovoltaïsche (PV=zonnepanelen) opgewekte energie en 5 GW opgewekt door thermische zonne-energie. De sector zal minder een beroep mogen doen op staatssubsidies. Gedurende het twaalfde vijfjarenplan steeg de... » lees meer

Sectoren wind- en zonne-energie bezorgd over toekomst

Door Jan Jonckheere

Omdat na 2017 subsidies aan windenergie producenten sterk dalen, kijken die bezorgd of ze dan nog winst zullen maken. De sector zonne-energie vindt dat niet lage prijzen, maar goede kwaliteit doorslaggevend moet zijn. Meer dan 400 Europese bedrijven en Ngo’s hebben naar de EU een brief geschreven waarin ze klagen dat de antidumping politiek tegen Chinese zonnepanelen een contraproductief effect... » lees meer

Nieuwe technologie voor zonnepanelen klaar voor productie

Door redactie

Het Shanghai Institute of Ceramics dat al 10 jaar werkt aan zonnepanelen op basis van een fotosynthese heeft haar technologie en productielijn tegen 100 miljoen yuan verkocht aan een bedrijf in Shenzhen dat nu de nieuwe zonnepanelen op industriële schaal op de markt wil brengen Straks gevoed met nieuwe zonnepanelen?Al 10 jaar werkt het Shanghai Institute of... » lees meer

Sector zonnepanelen vol vertrouwen na consolidatieperiode

Door redactie

De Chinese fotovoltaïsche sector is na drie jaar consolidatie en herbronning terug van weg geweest. Vorig jaar werd voor 15 GW capaciteit geïnstalleerd zodat de totale capaciteit nu 43 gigawatt bedraagt waardoor China Duitsland overvleugelt als land met het meest geïnstalleerde vermogen aan zonne-energie. Met de financiële crisis schroefden de westerse landen de subsidies voor de installatie van zonnepanelen terug en... » lees meer

Gele reus wordt groene koploper

Door Externe bijdrage

Met instemming van John Vandaele publiceert Chinasquare hierbij zijn artikel over China en het milieu uit het merkwaardig MO-dossier 'De wereld wordt Chinees'  dat we de lezer graag aanbevelen. Zoals steeds bij externe bijdragen zijn die voor rekening van de auteur en is de redactie van ChinaSquare het niet noodzakelijk eens met de volledige inhoud. De ene trein kan de andere... » lees meer

‘Luchtvervuiling China verminderd. Steenkool moet verder beperkt.’

Door redactie

Greenpeace East Asia stelt elk jaar een rangschikking op volgens de graad van luchtvervuiling in de Chinese steden. Die is verminderd, ondanks de smog die het noorden eind 2015 teisterde. De grote boosdoener blijft steenkool, maar het 13e Vijfjarenplan kan het verbruik daarvan verder beperken. Enkel met overschakeling op schone steenkool redt China het nietVoor 2015 blijkt... » lees meer

Op een groen blaadje 237

Door redactie

Luchtkwaliteit beter in 2015. Niettegenstaande de frequente smog verbeterde de luchtkwaliteit vorig jaar, aldus Milieuminister Chen Jining. De dichtheid van fijn stof verminderde in 74 grote steden met 14 %, de uitstoot van SO2 met 5% en van NOx met 9%. Hoewel China ook zijn doel haalde qua het uit het verkeer halen van vervuilende voertuigen, schonere brandstof aangeboden werd en... » lees meer

Elektriciteit nu overal in China

Door redactie

In China heeft de laatste bevolkingsgroep in een afgelegen gebied nu ook de beschikking over elektriciteit. Zo’n 40.000 bewoners van de dorpen Gomang en Changjiang in de provincie Qinghai (noordwesten van China) behoorden tot de laatste bevolkingsgroep die nog niet over elektrische stroom beschikte. Dat is nu verleden tijd en de 9.614 gezinnen die boven de 4.000 meter op het Qinghai-Tibet... » lees meer

Archief