zonne-energie Archives - chinasquare.be | chinasquare.be

Tag Archief

China investeert dubbele van VS in schone energie

Door Jan Jonckheere

China verhoogde vorig jaar zijn investeringen in duurzame energie met een kwart tot 132 miljard dollar. Dat is niet enkel een leeuwenaandeel in het wereld totaal dat 333 miljard bedroeg, maar ook het dubbele van het 56,9 miljard dat in de VS gespendeerd werd. Vooral de investeringen in zonne-energie piekten sterk door een toename van de buurtgebonden systemen. Bloomberg New Energy... » lees meer

‘Tegen 2030 is zonne-energie de goedkoopste energiebron’

Door Externe bijdrage

Door John Vandaele De integrale versie van dit interview over zonne-energie, China en het Westen werd op 26 mei gepubliceerd op MO* Chinasquare.be neemt het over met toestemming van de auteur en van MO* Vanwege het specifieke karakter van ChinaSquare publiceren wij enkel het gedeelte dat over China gaat (het grootste). De Belg Pierre Verlinden werkt al veertig jaar in de sector van de... » lees meer

Groene sprokkels

Door Jan Jonckheere

 China leidt investeringen in hernieuwbare energie. Beijing beoogt 30% bebossing en groen. De gouverneur van Hainan wil dat tegen 2030 alle voertuigen op hernieuwbare energie rijden. De Jinan autoweg met zonnepanelen in het wegdek heeft op 3,5 maand 96.000 kWu stroom geleverd. De busbouwer Yutong levert elektrische bussen voor het traject Amiens-Parijs. China investeerde vorig jaar 126 miljard dollar in hernieuwbare... » lees meer

‘Grootste drijvende zonne-energie centrale in Anhui’

Door Jan Jonckheere

China claimt de grootste vlottende elektriciteitscentrale met zonnepanelen in werking te hebben gesteld. Deze centrale bevindt zich te Huainan in steenkoolrijk gebied. De centrale van 40 MW levert stroom aan 15.000 gezinnen. De vlottende zonnepanelen In tegenstelling tot de VS die de klimaataftocht blaast, doet China allerlei inspanningen om de klimaatdoelstellingen te bereiken. Hernieuwbare energie levert 11% van... » lees meer

Grootste zonnepanelen centrale in Qinghai

Door redactie

Naast de Longyangxia Dam werden in twee fasen miljoenen zonnepalen geplaatst. Het 27 km2 grote park bevindt zich op het Tibetaans plateau in Qinghai.  Het kan 850 MW energie opwekken, goed voor 200.000 gezinnen. De toestand nu De NASA heeft in 2013 en vorige maand foto’s vrijgegeven van de zonnepanelencentrale naast de Longyangxia Dam. Het park is volgens... » lees meer

Vijfjarenplan steunt buurtgebonden zonne-energie

Door redactie

Gedurende het dertiende vijfjarenplan moet de sector van de zonne-energie kwalitatief verbeteren, de kosten naar omlaag en de toepassingen uitgebreid worden. De geïnstalleerde capaciteit moet tegen 2020 110 GW bereiken waarvan 105 GW door fotovoltaïsche (PV=zonnepanelen) opgewekte energie en 5 GW opgewekt door thermische zonne-energie. De sector zal minder een beroep mogen doen op staatssubsidies. Gedurende het twaalfde vijfjarenplan steeg de... » lees meer

Sectoren wind- en zonne-energie bezorgd over toekomst

Door Jan Jonckheere

Omdat na 2017 subsidies aan windenergie producenten sterk dalen, kijken die bezorgd of ze dan nog winst zullen maken. De sector zonne-energie vindt dat niet lage prijzen, maar goede kwaliteit doorslaggevend moet zijn. Meer dan 400 Europese bedrijven en Ngo’s hebben naar de EU een brief geschreven waarin ze klagen dat de antidumping politiek tegen Chinese zonnepanelen een contraproductief effect... » lees meer

Nieuwe technologie voor zonnepanelen klaar voor productie

Door redactie

Het Shanghai Institute of Ceramics dat al 10 jaar werkt aan zonnepanelen op basis van een fotosynthese heeft haar technologie en productielijn tegen 100 miljoen yuan verkocht aan een bedrijf in Shenzhen dat nu de nieuwe zonnepanelen op industriële schaal op de markt wil brengen Straks gevoed met nieuwe zonnepanelen? Al 10 jaar werkt het Shanghai Institute of... » lees meer

Sector zonnepanelen vol vertrouwen na consolidatieperiode

Door redactie

De Chinese fotovoltaïsche sector is na drie jaar consolidatie en herbronning terug van weg geweest. Vorig jaar werd voor 15 GW capaciteit geïnstalleerd zodat de totale capaciteit nu 43 gigawatt bedraagt waardoor China Duitsland overvleugelt als land met het meest geïnstalleerde vermogen aan zonne-energie. Met de financiële crisis schroefden de westerse landen de subsidies voor de installatie van zonnepanelen terug en... » lees meer

Gele reus wordt groene koploper

Door Externe bijdrage

Met instemming van John Vandaele publiceert Chinasquare hierbij zijn artikel over China en het milieu uit het merkwaardig MO-dossier 'De wereld wordt Chinees'  dat we de lezer graag aanbevelen. Zoals steeds bij externe bijdragen zijn die voor rekening van de auteur en is de redactie van ChinaSquare het niet noodzakelijk eens met de volledige inhoud. De ene trein kan de andere... » lees meer

Archief