Betere wettelijke bescherming van vrouwen

Een nieuw wetsontwerp wil de rechten van vrouwen op de werkplaats, en in het bijzonder tegen seksuele intimidatie beter beschermen.

De Vaste Commissie van het Chinese parlement bespreekt momenteel een ontwerp van wijziging van de wet op de bescherming van de rechten en belangen van vrouwen. De wijzigingen viseren vooral discriminatie op het werk, seksuele intimidatie en psychologische manipulatie, en willen in het algemeen de rechten van vrouwen als persoon beter beschermen. De voorgestelde wijzigingen proberen een lijn te trekken in zowel problemen van oudsher als in nieuwe ten gevolge van de economische en sociale ontwikkelingen. Een vertegenwoordiger van de Commissie voor sociale ontwikkeling spreekt over lastige problemen ‘ die direct verband houden met de vitale belangen van vrouwen en het welzijn van honderden miljoenen families, en invloed hebben op de sociale harmonie en stabiliteit’.

Misbruiken op de werkvloer duidelijker omschreven

Het ontwerp voorziet een betere definitie van discriminatie op basis van gender.
Werkgevers mogen geen banen voorbehouden aan mannen of de voorkeur geven aan mannelijke sollicitanten. Ze mogen geen vragen stellen over of onderzoek doen naar het huwelijksstatuut of de vruchtbaarheid van de vrouwen, of hun plannen om te trouwen en kinderen te krijgen wanneer blijkt dat ze vrijgezel zijn. Tijdens het medisch onderzoek vóór aanwerving mag geen zwangerschapstest gebeuren.

Tegen hun wil tonen of verspreiden van beelden, woorden, informatie, klank- of video-opnames met duidelijke seksuele implicaties voor vrouwen valt onder seksuele intimidatie en is verboden.
Het lastig vallen van vrouwen met seksueel getinte uitspraken of ongepast en onnodig lichamelijk contact evenals voordelen aanbieden in ruil voor een intieme relatie of seks worden ook verboden.

Het ontwerp houdt vermoedelijk verband met het sinds enkele jaren dalend aantal werkkrachten waarvan de helft vrouwen zijn. Ook is er de daling van het geboortecijfer, gedeeltelijk te verklaren door de problemen voor vrouwen om gezin en werk te combineren.

Psychologische manipulatie

Een andere wetswijziging wil de trainingen voor ‘pick-up artiesten’ verbieden. Het gaat over opleidingen waar vrouwen getraind worden om een rijke of bekende echtgenoot of minnaar aan de haak te slaan. Recent zijn enkele gevallen bekend geworden en heeft de politie opgetreden. In dezelfde lijn komt er ook een verbod op scholen voor ‘deugdzame vrouwen’. Daar wordt vrouwen geleerd dat ze onderdanig moeten zijn aan hun man en dat de plaats van de vrouw aan de haard is. Er zijn gevallen bekend van vrouwen die er door dit soort brainwashing onderdoor gingen en de hand aan zichzelf sloegen.

Het ontwerp wordt nu de eerste keer in de commissie besproken. In de regel worden wetsontwerpen na herhaalde consultatie van betrokken groepen en het publiek en amenderingen drie maal in de commissie besproken vooraleer aan het volledige parlement ter goedkeuring te worden voorgelegd.

Mee met de tijdsgeest

In de rangschikking van landen volgens de gendergelijkheid die het World Economic Forum opstelt stond China in 2021 op de 107de plaats op 153.

Het thema van seksuele intimidatie op het werk is pas onlangs hoger op de politieke agenda gekomen, onder meer doordat de #MeToo beweging sinds 2018 weerklank vindt in China. Een bekend geval was de aanhouding in augustus dit jaar van twee mannen die beschuldigd worden van aanranding op een vrouwelijke werknemer van Alibaba.

Bron: Caixin

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *