Categorie: Eco-fin

economische sectoren, ondernemingen, diensten
energie, transport,
beurzen, taksen, banken, monetair

‘Gematigde maar stabiele en gezonde groei in 2015’

Het Chinese Nationaal Bureau voor Statistiek heeft de voorlopige cijfers over 2015 vrijgegeven, onder de titel “De Chinese economie heeft een gematigde maar stabiele en gezonde groei gerealiseerd in 2015’. BBC titelt: “Laagste groei in 25 jaar” en volgens De Standaard zijn de cijfers vervalst. We bekijken eerst enkele cijfers en gaan dan kort in op de commentaren.

Xi Jinping veegt voor eigen deur en China wijst de wereld de weg?

Stijn Sintubin* en Ng Sauw Tjhoi* behandelen recente evoluties in China. Dat doen ze in het septembernummer van De Gids op Maatschappelijk Gebied en in de MO*paper Zijn de opkomende landen nu gevestigde machten? ChinaSquare neemt het stuk over met instemming van de auteurs en van De Gids. Het is een commentaar, een artikel dat de opinie van de auteurs weergeeft.

Aziatische wedijver bij aanleg spoorwegen (upd)

Na 6 onderhandelingsrondes is Thailand het ermee eens dat China de spoorweg tussen Kunming en Bangkok aanlegt. Ook Indonesië wil een een sneller spoor tussen Jakarta en Bandung laten aanleggen door Japan of China. Andere Aziatische landen zijn van plan te volgen. China en Thailand zijn van plan om begin september het intergouvernementeel akkoord te tekenen over de aanleg van een dubbel spoor van Kunming via Laos, Bangkok tot Zuid Thailand. De eerste spadesteek van het…

De Chinese beurs en de 'crash': vraag en antwoord (2)

Als economieredacteur van ChinaSquare beantwoordt Frank Willems een aantal vragen over de crisis op de Chinese beurs. Wij brengen de vragen en de antwoorden van FW in 2 afleveringen. Deel 1 hier. Van Deng Xiaoping is de theorie dat het socialisme niet wezenlijk wordt aangetast en in tegendeel veel baat heeft bij de combinaties van markt met plan en van overheidscontrole met particulier initiatief. Die combinaties kunnen misschien goed werken voor de reële socialistische economie.…

De Chinese beurscrash: vraag en antwoord (1)

In juni stortte de toren van de Chinese beurskoersen met donderend geraas in, na een aardbeving van massale aandelenverkopen. Op 27 juli volgde de eerste van een reeks naschokken. De Chinese overheid blijft krachtig ingrijpen om het spaargeld van 90 miljoen kleine investeerders (voorlopig) te redden, maar de dalende trend stopt nog niet volledig. Is deze beurscrash een voorteken van ‘het einde van het Chinese sprookje’?