Categorie: Eco-fin

economische sectoren, ondernemingen, diensten
energie, transport,
beurzen, taksen, banken, monetair

VR-nijverheid gaat exploderen

De sector van de virtuele realiteit was vorig jaar goed voor een omzet van 1,54 miljard yuan, maar dit jaar zou al 5,66 miljard gehaald worden en tegen 2020 wordt 55 miljard verwacht. Leidend video-streaming site iQiyi heeft zich aan het hoofd geplaatst van een brede populariseringscampagne.

Panama Papers hoofdstuk over China vooral gericht tegen CPC

De onthullingen van het International Consortium of Investigative Journalists zijn niet echt belastend voor de Chinese leiders, maar worden wel gebruikt om verdeeldheid teweeg te brengen en de partij aan te vallen. Een Opiniestuk van Dirk Nimmegeers (uit eigen naam) De Panama Papers bevatten geen bewijs dat hooggeplaatste Chinese politici zich hebben verrijkt, familie of vrienden bevoordeeld of hun macht misbruikt. De onthullingen tonen zelfs niet aan dat verwanten of aangetrouwde verwanten van politici overtredingen…

Li Keqiang over de economische haalbaarheid van het plan

Commentatoren in en buiten China vragen zich af hoe het nu verder moet met de geldmarkt in China en of een economische groei van minimaal 6,5% wel haalbaar is. Premier Li Keqiang en zijn collega’s hebben er echter alle vertrouwen in dat er realistische targets zijn aangenomen. Wat de financiële activiteiten betreft is de boodschap: ‘alles onder controle’. Op vragen over de financiële instellingen en de spectaculaire schommelingen van de beurskoersen gaf de premier vrij…

‘Gematigde maar stabiele en gezonde groei in 2015’

Het Chinese Nationaal Bureau voor Statistiek heeft de voorlopige cijfers over 2015 vrijgegeven, onder de titel “De Chinese economie heeft een gematigde maar stabiele en gezonde groei gerealiseerd in 2015’. BBC titelt: “Laagste groei in 25 jaar” en volgens De Standaard zijn de cijfers vervalst. We bekijken eerst enkele cijfers en gaan dan kort in op de commentaren.

Xi Jinping veegt voor eigen deur en China wijst de wereld de weg?

Stijn Sintubin* en Ng Sauw Tjhoi* behandelen recente evoluties in China. Dat doen ze in het septembernummer van De Gids op Maatschappelijk Gebied en in de MO*paper Zijn de opkomende landen nu gevestigde machten? ChinaSquare neemt het stuk over met instemming van de auteurs en van De Gids. Het is een commentaar, een artikel dat de opinie van de auteurs weergeeft.

Aziatische wedijver bij aanleg spoorwegen (upd)

Na 6 onderhandelingsrondes is Thailand het ermee eens dat China de spoorweg tussen Kunming en Bangkok aanlegt. Ook Indonesië wil een een sneller spoor tussen Jakarta en Bandung laten aanleggen door Japan of China. Andere Aziatische landen zijn van plan te volgen. China en Thailand zijn van plan om begin september het intergouvernementeel akkoord te tekenen over de aanleg van een dubbel spoor van Kunming via Laos, Bangkok tot Zuid Thailand. De eerste spadesteek van het…