Tag Archief

Chinese consument in 2030

Door redactie

De Economist Intelligence Unit heeft een rapport gemaakt over de Chinese consument in 2030. Het tijdschrift gebruikt daarvoor de gedetailleerde officiële statistieken die het corrigeert op afwijkingen en extrapoleert naar 2030. Privéconsumptie is vandaag al de belangrijkste motor van de Chinese economie, meer dan investeringen en overheidsuitgaven. Deze consumptie steeg in 2015 met 8,5% en zal na correctie voor de inflatie... » lees meer

Zesde Plenum CPC: ‘als collectief’ en ‘gedisciplineerd’ naar het congres

Door redactie

Het Zesde Plenum van de communistische partij is voorbij. De debatten tijdens die belangrijke bijeenkomst gingen over interne zaken: regels, mentaliteit, strijd tegen corruptie, de taken van de leden. De zesde plenaire vergadering van het 18e Centraal Comité van de CPC werd gehouden van 24 tot 27 oktober. Het officiële persbureau Xinhua brengt een speciaal verslag van de gebeurtenis. De voornaamste... » lees meer

Chinese groei stabiel maar niet zonder problemen

Door Frank Willems

Het Chinese bnp groeide in het derde trimester met 6,7%. Het lijkt goed op weg de voor dit jaar geplande groei van minimum 6,5% te halen. Vooral buitenlandse waarnemers wijzen erop dat nog niet alle moeilijkheden van de baan zijn. Vandaag maakte het Nationaal Bureau voor Statistiek een aantal economische resultaten voor het derde trimester bekend. Het bnp nam 6,7% toe,... » lees meer

Schulden van bedrijven moeten omlaag

Door redactie

De Chinese regering wil staatsondernemingen met te veel schulden herstructureren door omzetting van schuld in kapitaal en door overnames. Beijing heeft een richtlijn uitgevaardigd om de zware schuldenlast van sommige staatsbedrijven te verlichten. De regering is niet van plan deze bedrijven met subsidies te redden. Wie zich in de penarie gewerkt heeft zal het voelen. En er komen geen van bovenaf... » lees meer

Economie evolueert langzaam in gewenste richting

Door redactie

Economische indexen voor juli suggereren een verdere verschuiving van zware en uitvoergerichte nijverheid naar diensten en op binnenlands verbruik gerichte productie. Dit spoort met de door de overheid gewenste omschakeling van de economie. De meest in het oog springende indexen zijn de PMI (purchasing managers index, index van de inkoopverantwoordelijke). Die geven een goed idee van het orderboekje van bedrijven. De... » lees meer

Diensten motor van groei.

Door redactie

De maandelijkse Caixin indexen voor juni bevestigen de tendens: de dienstensector bloeit terwijl de industrie kreunt onder herstructureringen. De index voor de dienstensector van het tijdschrift Caixin komt in juni op 52,7. Dat is een stevige groei en merkbaar meer dan in mei, toen de index 51,2 haalde ( alles boven 50 betekent groei). De index voor juni is de hoogste sinds... » lees meer

‘Marxistische economie in Chinese universiteiten a.u.b.’ !

Door redactie

Marxistische economen hebben een verzoek gericht aan het ministerie van Onderwijs om het aantal cursussen marxistische economie zo snel mogelijk te verhogen. Volgens hen is de ‘ideologische veiligheid’ van het land in gevaar, nu de studenten gebrainwasht worden met allerlei westerse theorieën. Xu Xingya van de Universiteit van Henan en He Ganqiang, professor emeritus financiën en economie van de Universiteit van... » lees meer

Economische groei: welke strategie?

Door redactie

Maandag verscheen in de partijkrant Renmin Ribao een lang artikel met opvallende standpunten over de groei van de Chinese economie. Een terugkeer naar hogere groeicijfers is niet voor binnenkort. De L-curve sinds 2008Het artikel dat verscheen op de voorpagina en de eerste binnenpagina is een interview met een niet genoemde “hooggeplaatste insider”. De belangrijkste boodschap is ondubbelzinnig:... » lees meer

Het nieuwe vijfjarenplan: economisch behoedzaam, groen en sociaal (UPD)

Door redactie

De jaarlijkse algemene vergaderingen van de Chinese parlementen zijn beëindigd. Premier Li Keqiang hield een persconferentie over het Vijfjarenplan. (upd) Xinhua heeft de volledige tekst van het plan en van het werkverslag over het vorige.Veruit het voornaamste agendapunt van de Algemene Vergadering van het Nationaal Volkscongres was de goedkeuring van het 13e Vijfjarenplan voor de ontwikkeling van China. Aan dat... » lees meer

Li Keqiang over de economische haalbaarheid van het plan

Door Dirk Nimmegeers

Commentatoren in en buiten China vragen zich af hoe het nu verder moet met de geldmarkt in China en of een economische groei van minimaal 6,5% wel haalbaar is. Premier Li Keqiang en zijn collega’s hebben er echter alle vertrouwen in dat er realistische targets zijn aangenomen. Wat de financiële activiteiten betreft is de boodschap: ‘alles onder controle’. Op vragen over... » lees meer

Archief