Tag: hydro-energie

Op een groen blaadje 102

China topprovider wind- en waterkracht –Voorzitter Liu Zhenya van China’s Electricity Council heeft meegedeeld dat China’s windenergie en waterkracht groeiden tot ‘s werelds grootste. De windenergie nam het afgelopen decennium toe met 20% jaarlijks. De capaciteit qua zonne-energie steeg jaarlijks met 50%. Liu die ook het hoofd is van China’s grootste elektriciteitsverdeler beloofde zijn netwerk verder uit te bouwen voor de hernieuwbare energievormen (wantchinatimes) Voeg toe aan :

Onrust in grensstreek van Myanmar

De Guardian weet te melden dat opnieuw gevechten uitgebroken zijn tussen de regering van Myanmar en het Kachin Onafhankelijkheid Organisatie van de Kachin minderheid. China is onrechtstreeks betrokken partij. Met de onlusten komt een einde aan een wapenstilstand van liefst 17 jaar.  De nieuwe vijandelijkheden zijn uitgebroken naar aanleiding van de bouw van stuwdammen op de Irrawaddy rivier in het noorden van het land. Volgens Burma Rivers Network zouden bij gevechten nabij de Dapein en…

Op een groen blaadje 32

Kort milieunieuws E-afval meestal illegaal verhandeld De meerderheid van Pekings elektronisch afval valt nog altijd in de handen van ongekwalificeerde venters die hun klanten wel een hoger tarief aanbieden dan het officiële recycleercircuit. Volgens een recent rapport van “E-waste Civil Action Network” bij 342 bewoners in vier stadsbuurten in het centrum is 70 % op de hoogte van de gevaren van elektronisch afval. De 170.000 onwettelijke verzamelaars die hun afval doorverkopen aan dubieuze recycleerders in Guangdong…

Op een groen blaadje 25

Kort milieunieuws uit China Rubberrecycleerders hoopvol Vorig jaar werden in China 14 miljoen autobanden herverwerkt. Zo werd 2,8 miljoen vernieuwd rubber voortgebracht, 4 miljoen ton rubberpoeder en het volume van banden die behandeld werden met warmtekraking bedroeg 50.000 ton . Rubberpoeder kan worden gebruikt in combinatie met asfalt. Door warmtekraken kunnen afgedankte banden worden opgesplitst in 45 % brandstof, 35 % roet, 10 % staaldraad en 10 % verbrandingsgas. Volgens voorzitter Zhu Jun van de…

Stuwdammen planten zich voort

China heeft  acht dammen gebouwd op de bovenloop van de Lancang, beter gekend als Mekong. De dammen blijken nu wel onverwachte effecten te hebben. Oorspronkelijk was er ongerustheid over de gevolgen  van de stuwdammen op de midden- en benedenloop in Myanmar, Thailand, Laos, Cambodja en Vietnam. Sommigen beweerden dat de overstromingen van 2008 en de droogte van 2010 ermee te maken hadden. Maar experten merken op dat dammen juist toelaten droogte en overstroming te beperken.…

Stuwdammen: pro of contra?

Het nieuwe vijfjarenplan voorziet een grote uitbreiding van waterkracht, stuwdammen dus. Het besluit lokt wel controverse uit. Stuwdammen leveren goedkope, schone en zekere electriciteit. Waterkracht vervangt electriciteit uit sterk vervuilende steenkool die in gevaarlijke mijnen gewonnen wordt. Maar stuwdammen hebben een grote impact op het milieu en vereisen de verhuizing van vele mensen. Een dilemma waar China reeds decennia mee worstelt en dat met de voortschrijdende ontwikkeling steeds prangender wordt. Onder het vorige vijfjarenplan werd…

Stroomlevering Xiaowandam klaar

De laatste vier stroomgeneratoren zijn woensdag begonnen elektriciteit te leveren aan China’s tweede grootste waterkrachtcentrale: de Xiaowandam op de Lancangrivier. De waterkrachtcentrale, China’s grootste na de Drieklovendam, levert 4,2 miljoen kWu en tilt hiermee China’s totale waterkracht juist boven de 200 miljoen kWu. Met een totale investering van 40 miljard yuan kan de Xiaowandam  jaarlijks 18 miljard Kwu leveren. De dam heeft een reservoir van 15 miljard m³ van meer dan 190 km² groot. Het zal het droog…

Dammenbouwers: Van cowboys naar verantwoordelijke spelers?

In een interessant artikel beschrijft Peter Bosshard, policy director van de milieu-ngo ‘International Rivers’ zijn ervaringen met Chinese bouwers van stuwdammen. In het begin van de 21e eeuw verschenen de Chinese dammenbouwers op de internationale markten. Ze contracteerden de bouw van controversiële dammen in onder meer Myanmar en Soedan. Daarbij dreigden ze de vooruitgang op het gebied van bescherming van het leefmilieu en de mensenrechten, waarvoor vele jaren gestreden was, teniet te doen. De recente…

Wie heeft de schoonste energie?

In opdracht van de Amerikaanse PEW stichting heeft het informatiebureau Bloomberg een studie gemaakt over de ‘schone-energiesector’ in de G20 landen . De wereldwijde investeringen in de sector zouden in 2010 oplopen tot 200 miljard dollar. Naar de toekomst toe zijn China, Brazilië, Groot-Brittanië, Duitsland, Spanje het meeest concurrentieel, terwijl de USA, waar geen coherente nationale politiek voor schone energie bestaat, riskeren achterop te geraken.
In heel de G20 daalen de investeringen voor schone industrie in 2009 met ‘slechts’ 6,6%, inderdaad weinig vergeleken met ede 19% daling van de oliesector. China investeerde voor 34.6 miljard dollar en steekt voor het eerst de USA voorbij, die op 18,6 miljard uitkomen. Wanneer we deze investeringen uitdrukken als % van det jaarlijkse BNP, dan staat China met 0,39% derde na Spanje (0,74%) en Groot-Brittanië, maar voor Brazilië. De USA komen op de elfde plaats. De investeringen gaan op Spanje na in alle landen vooral naar windenergie, met vzonne-energie als tweede in snelle opkomst. De USA blijven leider voor private investeringen in nieuwe technologieën; daar nemen ze 60% van alle investeringen voor zich, op grote afstand gevolgd door Brazilië en Groot-Brittanië. China staat zevende tussen Duitsland en Frankrijk.
In het anti-crisisplan van de USA is 66,6 miljard dollar voorzien voor schone energie; China als tweede komt aan 46.9 miljard dollar en dan volgen Zuid-Korea en veel verder Japan en Duitsland.
Eind 2009 hadden de USA 53,4 GW hernieuwbare energiecapaciteit, tegen China 52,5%. Duitsland, Spanje , India en Japan komen daar ver achter.De jaarlijkse groei bedroeg in China 79%, in de USA 24%. Kleine waterkrachtcentrales overtreffen in China nog altijd de windmolens, en biomassa is nummer drie.
In de ‘kleine’ energieën leidt Duitsland met veel zonne-energie, gevolgd door de USA met meer geothermie dan zonne-energie; dan komen Japan en Spanje; China is elfde op gelijke hoogte met Zuid-Afrika en India maar is deze sector agressief aan het uitbreiden.
De Chinese investeringen in schone energie maken 30,5% van het totaal van de G20 uit en groeiden in vijf jaar met 147,5%. De geïnstallleerde capaciteit is 16,5% van het G20 totaal, met een groei van 78,9% in vijf jaar. De ambitieuze doelstellingen voor 2020 zijn voor wind 30.000 MW (nu 12000), biomassa 30.000 MW (nu 2900) en zonne-energie 1800 MW (nu 140)

China voert groene revolutie door

China’s geïnstalleerde windenergie verdubbelt elk jaar, het land produceert 40 % van de zonne-energieproducten, het heeft de grootste grondstoffenbasis voor biobrandstof en het werkt volop om de wereld te leiden op het vlak van auto’s met nieuwe energie. Dit zijn maar enkele voorbeelden uit twee rapporten die de ‘Internationale Klimaatgroep’ wijdt aan de grote omwenteling die China doorvoert om tot een schonere economie en maatschappij te komen. De media gaven recentelijk weer dat China nu…