Tag: hydro-energie

Indiase commentaar op dammen van Yarlung Zangbo

Het nieuwe Chinese vijfjarenplan voor waterkracht bekend krijgt veel commentaar  in India. Na een moratorium van twee jaar zijn drie nieuwe dammen goedgekeurd op de Yarlung Zangbo, de naam van de Brahmapoetra in Tibet. Tot nog toe is er slechts één dam van 510 MW in opbouw op de stroom, in Zangmu; daarmee is in 2010 begonnen. Van de nieuwe dammen is de grootste in Dagu goed voor 640MW. De voorlopige haalbaarheidsstudie voor die dam…

Op een groen blaadje 102

China topprovider wind- en waterkracht –Voorzitter Liu Zhenya van China’s Electricity Council heeft meegedeeld dat China’s windenergie en waterkracht groeiden tot ‘s werelds grootste. De windenergie nam het afgelopen decennium toe met 20% jaarlijks. De capaciteit qua zonne-energie steeg jaarlijks met 50%. Liu die ook het hoofd is van China’s grootste elektriciteitsverdeler beloofde zijn netwerk verder uit te bouwen voor de hernieuwbare energievormen (wantchinatimes)

Onrust in grensstreek van Myanmar

De Guardian weet te melden dat opnieuw gevechten uitgebroken zijn tussen de regering van Myanmar en het Kachin Onafhankelijkheid Organisatie van de Kachin minderheid. China is onrechtstreeks betrokken partij. Met de onlusten komt een einde aan een wapenstilstand van liefst 17 jaar.  De nieuwe vijandelijkheden zijn uitgebroken naar aanleiding van de bouw van stuwdammen op de Irrawaddy rivier in het noorden van het land. Volgens Burma Rivers Network zouden bij gevechten nabij de Dapein en…

Op een groen blaadje 32

Kort milieunieuws E-afval meestal illegaal verhandeld De meerderheid van Pekings elektronisch afval valt nog altijd in de handen van ongekwalificeerde venters die hun klanten wel een hoger tarief aanbieden dan het officiële recycleercircuit. Volgens een recent rapport van “E-waste Civil Action Network” bij 342 bewoners in vier stadsbuurten in het centrum is 70 % op de hoogte van de gevaren van elektronisch afval. De 170.000 onwettelijke verzamelaars die hun afval doorverkopen aan dubieuze recycleerders in Guangdong…

Op een groen blaadje 25

Kort milieunieuws uit China Rubberrecycleerders hoopvol Vorig jaar werden in China 14 miljoen autobanden herverwerkt. Zo werd 2,8 miljoen vernieuwd rubber voortgebracht, 4 miljoen ton rubberpoeder en het volume van banden die behandeld werden met warmtekraking bedroeg 50.000 ton . Rubberpoeder kan worden gebruikt in combinatie met asfalt. Door warmtekraken kunnen afgedankte banden worden opgesplitst in 45 % brandstof, 35 % roet, 10 % staaldraad en 10 % verbrandingsgas. Volgens voorzitter Zhu Jun van de…

Stuwdammen planten zich voort

China heeft  acht dammen gebouwd op de bovenloop van de Lancang, beter gekend als Mekong. De dammen blijken nu wel onverwachte effecten te hebben. Oorspronkelijk was er ongerustheid over de gevolgen  van de stuwdammen op de midden- en benedenloop in Myanmar, Thailand, Laos, Cambodja en Vietnam. Sommigen beweerden dat de overstromingen van 2008 en de droogte van 2010 ermee te maken hadden. Maar experten merken op dat dammen juist toelaten droogte en overstroming te beperken.…

Stuwdammen: pro of contra?

Het nieuwe vijfjarenplan voorziet een grote uitbreiding van waterkracht, stuwdammen dus. Het besluit lokt wel controverse uit. Stuwdammen leveren goedkope, schone en zekere electriciteit. Waterkracht vervangt electriciteit uit sterk vervuilende steenkool die in gevaarlijke mijnen gewonnen wordt. Maar stuwdammen hebben een grote impact op het milieu en vereisen de verhuizing van vele mensen. Een dilemma waar China reeds decennia mee worstelt en dat met de voortschrijdende ontwikkeling steeds prangender wordt. Onder het vorige vijfjarenplan werd…

Stroomlevering Xiaowandam klaar

De laatste vier stroomgeneratoren zijn woensdag begonnen elektriciteit te leveren aan China’s tweede grootste waterkrachtcentrale: de Xiaowandam op de Lancangrivier. De waterkrachtcentrale, China’s grootste na de Drieklovendam, levert 4,2 miljoen kWu en tilt hiermee China’s totale waterkracht juist boven de 200 miljoen kWu. Met een totale investering van 40 miljard yuan kan de Xiaowandam  jaarlijks 18 miljard Kwu leveren. De dam heeft een reservoir van 15 miljard m³ van meer dan 190 km² groot. Het zal het droog…

Dammenbouwers: Van cowboys naar verantwoordelijke spelers?

In een interessant artikel beschrijft Peter Bosshard, policy director van de milieu-ngo ‘International Rivers’ zijn ervaringen met Chinese bouwers van stuwdammen. In het begin van de 21e eeuw verschenen de Chinese dammenbouwers op de internationale markten. Ze contracteerden de bouw van controversiële dammen in onder meer Myanmar en Soedan. Daarbij dreigden ze de vooruitgang op het gebied van bescherming van het leefmilieu en de mensenrechten, waarvoor vele jaren gestreden was, teniet te doen. De recente…