Tag: windenergie

zie ook energie

Vice-minister: “Windparken ijdele projecten"

Miao Wei vice minister van Nijverheid en IT heeft sterke kritiek geuit op de politiek van de windparken omdat deze volgens hem geen twintig jaren zullen functioneren maar enkel vijf jaren. Daarna zou zand de werking van de wieken doen stokken. Algemeen wordt China’s programma inzake windenergie geprezen. Het programma valt onder de bevoegdheid van de “Ontwikkelings- en Plancommissie”. Vice-minister Miao Wei die de derde van de zeven vice-ministers is bij het ministerie van Industrie…

China voert groene revolutie door

China’s geïnstalleerde windenergie verdubbelt elk jaar, het land produceert 40 % van de zonne-energieproducten, het heeft de grootste grondstoffenbasis voor biobrandstof en het werkt volop om de wereld te leiden op het vlak van auto’s met nieuwe energie. Dit zijn maar enkele voorbeelden uit twee rapporten die de ‘Internationale Klimaatgroep’ wijdt aan de grote omwenteling die China doorvoert om tot een schonere economie en maatschappij te komen. De media gaven recentelijk weer dat China nu…

Yumen schakelt over van olie naar windenergie

Kopenhagen- ACHTERGROND  Windenergie in China Yumen in Jiuquan, dat vroeger leefde van olie, is resoluut overgeschakeld naar windenergie. Zo’n 120 miljard wordt geïnvesteerd in een windenergiepark, dat eind dit jaar 2 GW moet aankunnen en op termijn goed moet zijn voor 10 GW , zowat het equivalent van de Drieklovendam. Hoewel de beslissing pas dateert van 8 augustus is nu al zeker dat de omschakeling naar windenergie succesvol verloopt. Yumen en China hebben weer hoop. Yumen is een kantonstad…

Chinese overheid neemt bijsturen van economie resoluut in handen

Eind september stelde de regering een gedetailleerd plan op om in sommige industrieën de overcapaciteit terug te dringen. Het gaat zoals verwacht om traditionele sectoren zoals staal, aluminium en cement, maar ook om windmolens en silicium voor zonnepanelen. Er wordt geen enkele nieuwe staalfabriek of uitbreiding meer goedgekeurd. Tegen 2011 moeten alle kleine hoogovens dicht. Probleem: de regering had al vroeger beperkingen aangekondigd met als resultaat dat iedereen halsoverkop begon te bouwen voor het te laat…

Bouw 10 GW-windstation gestart

Zaterdag werd in Jiuquan (NW Gansu) gestart met de bouw van een windstation dat uiteindelijk 10 GW moet generen. De bouw zal in twee fases verlopen. China heeft als tweede grootste energiegebruiker het voornemen om de 12 GW aan windenergie die nu opgewekt wordt, tegen 2020 op 100 GW te brengen. Daartoe plant het ‘Bestuur voor Energie‘ zes grote windbases in windrijke provincies als Binnen-Mongolië, Gansu, Xinjiang, Hebei en Jiangsu. Het megastation in Jiuquan wordt…

China wint inzake groene jobs

Zowel Europa als de Verenigde Staten reageren op de crisis met het scheppen van nieuwe ‘groene’ jobs, maar China is terzake aan de winnende hand en zou beiden dit jaar kunnen overtroeven. Volgens ‘Azure International‘ bouwde China reeds meer windturbines tijdens het eerste semester en verhoogt het ook zijn marktaandeel voor zonne-energie in Europa. Volgens directeur Wu Changhua van de Londonse Klimaatgroep wint China de wedstrijd en ze citeert daarbij de steun voor koolstofarme LED-belichting,…

Meer wind- dan kernenergie in 2020

China heeft momenteel een capaciteit aan windenergie van 12 GW en wil dit tegen volgend jaar uitbreiden tot 20 GW. Recent bijgestelde voorspellingen wijzen uit dat China tegen 2020 100 GW aan windenergie zou hebben, het driedubbele van het plan dat anderhalf jaar geleden vooropgesteld werd. Jaarlijks groeit China’s windenergie aan met één vijfde en het land is nu de vierde producent, na de USA, Spanje en Duitsland. Dit betekent dat China’s windenergie een grotere bron…