Tag: ziekenhuizen

Hulppersoneel Shanghai ziekenhuis staakt

Honderden personeelsleden van het Xinhua-ziekenhuis verbonden met de  medische school van de Jiaotong Universiteit hebben het werk neergelegd voor loonsverhoging en het gebrek aan jaarlijks verlof. De taken die ze vervulden worden nu verricht door dokters en verplegers. De honderden actievoerders zijn basis-zorgwerkers die maaltijden naar de patiënten brengen, de patiënten naar de operatietafel of het toilet. Hun werk wordt van 40 tot 80 yuan per dag betaald en deze 500 personen worden ingehuurd door…

Hervorming ziekenhuizen kent problemen

47 steden fungeren als piloot inzake de hervorming van de ziekenhuizen. Deze stuit op twee problemen: een tekort en onevenwicht van goede dokters en ook de afwezigheid van een gezond financieringssysteem. De regering duidde in februari 16 pilootsteden aan (6 in centraal-China, 6 in oost-China en 4 in west China) . Deze 16 hebben een bevolking van 80 miljoen personen en tellen 4000 openbare ziekenhuizen.  De andere 31 steden werden gekozen door de provinciale regeringen.…

WB: nieuwe pdf’s over hervorming gezondheid

De Wereldbank heeft onlangs een aantal “China Health Policy Notes” gepubliceerd die de nevralgiekste punten bij de hervorming van de gezondheidszorg behandelen zoals de diverse verzekeringssystemen, de rol van de ziekenhuizen en ook de prijzen van de geneesmiddelen. De reeks trekt lessen uit recente ervaringen bij de hervormingen in de gezondheidssector en dit in het perspectief van de komende vijf à tien jaren.  Er zijn momenteel drie soorten ziekteverzekering in China: deze voor werkende stedelingen,…

De sociale stand van zaken 2

Kort sociaal nieuws uit China Meer investeringen in voorschools onderwijs Voorschools onderwijs is nog altijd een zwakke schakel in China’s onderwijssysteem. Daar komt straks meer structuur in, zowel op het platteland als in de steden. De regering vraagt buurtgemeenschappen, dorpen en overheidsorganen om iets aan het tekort te doen. In Peking bijvoorbeeld liep het aantal kleuterscholen terug van 3056 in 1996 tot 1266 nu. De regering zal op drie jaar 10.000 directeurs en opvoeders van kleuterscholen…

Meer ziekenhuizen voor gevaarlijke geesteszieken

Het ministerie van Politie wil dat het aantal ‘Ankang’-ziekenhuizen wordt opgetrokken tot minstens één per provincie. In die ziekenhuizen worden gevaarlijke geesteszieken behandeld. De oproep is een gevolg van de reeks aanslagen op schoolkinderen. Momenteel zijn er maar 22 Ankanghospitalen in een 18-tal provincies, terwijl China rond de 30 provincies, municipaliteiten  en autonome gebieden telt. Het politieministerie, waar de ziekenhuizen voor gevaarlijke geesteszieken onder vallen, wil dit aantal nu optrekken tot minstens één per provincie…

Hervorming gezondheidszorg vordert moeizaam

Deze week heeft de regering nieuwe uitvoeringsbesluiten gepubliceerd voor de hervorming van de gezondheidszorg. Deze besluiten voorzien in een beloning voor lokale hospitalen indien ze hun 15% commissie op toegediende geneesmiddelen ten laste van de patiënt laten vallen. Alhoewel deze schrapping volgens het hervormingsplan een verplichting is, botst ze op veel weerstand van lokale hospitalen; die halen tot nu toe een groot deel van hun budget uit deze commissies en stimuleren dokters om veel dure…

Kindersterfte min – Diabetes plus – Gezondheidszorg: lange mars

China haalt de milleniumdoelstellingen qua kindersterfte met negen jaar voorsprong. Maar de ‘welvaartsziekte’ diabetes neemt alarmerend toe. De hervormingen om medische diensten voor iedereen toegankelijk te maken, lopen volgens plan, maar worden een werk van lange adem. 70% minder kindersterfte Een wetenschappelijke studie (1) in opdracht van WHO en UNICEF bestudeerde de kindersterfte in 3 leeftijdsgroepen. Van 1990 tot 2008 daalde de sterfte van pasgeborenen (minder dan 1 maand oud) met 70 %, van 34,0…

Hervorming ziekenhuizen in volle gang

Eind deze maand moeten 30 % van de basis-ziekenhuizen het systeem toepassen van de geneesmiddelenlijst. Anderzijds wordt in 16 pilootsteden de hervorming van de openbare ziekenhuizen uitgetest. De kwalen waaraan het Chinese gezondheidssysteem leidt zijn bekend. Na het ontbinden van de communes raakte het ruraal gezondheidssysteem in verval. In de steden wenden bewoners zich bij gebrek aan de huisarts, naar gespecialiseerde ziekenhuizen in plaats van naar wijkgezondheidscentra. In de ziekenhuizen betalen rijken even weinig als…

Guangdong heeft eigen gezondheidsplan

   Guangdong ziekenhuis De provincie Guangdong zal 42 miljard yuan investeren om ziekteverzekering te bieden aan haar bevolking. Uit een document dat aan het publiek wordt voorgelegd, blijkt dat het doel is om 95 % van de ongedekte stedelijke bevolking en 98 % van de landelijke bevolking de verzekering aan te bieden. De nationale regering kwam eerder dit jaar met een globaal plan ter hervorming van de gezondheidszorg. Dit kan geïmplementeerd worden in provinciale plannen die verder mogen…

Geneesmiddelenlijst moet gezondheidszorg goedkoper maken

Chinese ziekenhuizen zullen vanaf 25 september bij het voorschrijven van geneesmiddelen prioriteit moeten verlenen aan een door de regering opgestelde lijst van geneesmiddelen. Bedoeling is de gezondheidszorg goedkoper te maken. De hervorming van de geneesmiddelensector vormt een deel van de globale hervorming van de gezondheidszorg. Deze was over het algemeen wel goedkoop, maar de ziekenhuizen compenseerden het gebrek aan inkomsten door het voorschrijven van dure geneesmiddelen. Goedkope geneesmiddelen waarop geen winst wordt gemaakt, waren vaak…