Sociale zekerheid Archives - chinasquare.be | chinasquare.be

Sociale zekerheid

Betere mantelzorg in China

Door Frank Willems

De provincie Henan verbetert de mantelzorg. Een enig kind kan er weldra onbeperkt betaald verlof krijgen om te zorgen voor gehospitaliseerde ouders. De nieuwe politiek mikt op betere zorg voor de toenemende groep ouderen met slechts één kind. In de provincie Henan leven 15 miljoen mensen ouder dan 60 jaar. In 1998 steeg het percentage ouderen in de totale bevolking er... » lees meer

De ziekteverzekering beschermt beter en beter

Door Medewerker
ziekteverzekering

Op 20 jaar tijd is de ziekteverzekering enorm veranderd. Midden de jaren ’90 hadden uitsluitend de 109 miljoen personeelsleden van de staats- en collectieve bedrijven een ziekteverzekering (Urban Employee Basic Medical Insurance). Begin de jaren 2000 startte de Chinese overheid 2 extra basisziekteverzekeringen. De ene voor plattelandbewoners (New Cooperative Medical Scheme) en de andere voor stedelingen (Urban Resident Medical Insurance). Deze... » lees meer

Kunstmatige Intelligentie aangewend in gezondheidszorg

Door Jan Jonckheere

De Nationale Commissie voor gezondheid en gezinsplanning wil kunstmatige intelligentie (KI) gebruiken om de kwaliteit en efficiency van de gezondheidszorg te verhogen. Het blijkt vooral gezondheidsinstellingen aan de basis te helpen bij het aanbieden bij het verschaffen van gestandaardiseerde behandelingen. Robot in ziekenhuis Hangzhou Uit een mededeling van de Nationale Commissie voor gezondheid en gezinsplanning blijkt dat ze... » lees meer

Regering publiceert witboek over volksgezondheid

Door Jan Jonckheere

De regering heeft een witboek gepubliceerd over het volksgezondheidssysteem dat grotendeels na 2009 heropgebouwd werd. We lichten er enkele frappante cijfers uit, ook uit nevensectoren zoals het milieu dat ook een weerslag heeft op de volksgezondheid. Het was de SARS-crisis die na 2004 de herziening veroorzaakte van het gezondheidssysteem. Tegen 2009 waren de plannen klaar om tijdens het twaalfde vijfjarenplan op... » lees meer

Ouderenzorg wordt grote uitdaging

Door Medewerker
ouderenzorg

Met een nationale bevolking van 1,4 miljard mensen die veroudert en verstedelijkt, stijgt het aantal bewoners in rustoorden snel en neemt de vraag naar medische ouderenzorg toe. Aan die vraag voldoen wordt een grote uitdaging Door de stijgende vraag naar ouderenzorg ontstaan er nieuwe mogelijkheden voor bedrijven en initiatieven met een specifiek aanbod voor ouderenzorg. Volgens het Chinees Onderzoekscentrum over Veroudering... » lees meer

China heeft meeste zwaarlijvige kinderen

Door Jan Jonckheere

Uit internationaal onderzoek blijkt dat China het meest zwaarlijvige kinderen telt. Wat de volwassenen betreft, heeft enkel de Verenigde Staten er meer zo beweert een Amerikaanse universitaire studie. Het rapport Global Burden of Disease werd opgesteld door een team bij de University of Washington in Seattle. Het rapport werd gepubliceerd door New England Journal of Medicine. De onderzoekers onderzochten tussen 1980... » lees meer

Werkgelegenheid in China op koers, waakzaamheid blijft nodig

Door Dirk Nimmegeers
werkgelegenheid in China

De werkgelegenheid in China is in de eerste vijf maanden van 2017 redelijk toegenomen. Het Nationaal Bureau voor de Statistiek heeft dat gisteren gemeld tijdens een persconferentie. Goed nieuws, vergezeld van enkele waarschuwingen. De werkgelegenheid in China groeit volgens schema. En dat is niet vanzelfsprekend. Zes van de elf miljoen Liu Aihua, de woordvoerder van de statistici, zei dat er van januari... » lees meer

Hoe voorkomen in armoede te vallen wegens medische kosten

Door Jan Jonckheere

China stelt een duurzaam systeem op om te voorkomen dat mensen in armoede terechtkomen omdat hun medische kosten te hoog zijn. Meer dan 7 miljoen personen verkeren in zo'n situatie en 3 miljoen zitten met zware kosten. De regering wil zoals we eerder aangaven dat er tegen 2020 geen armoede meer heerst. Een deel van de bevolking die door de economische... » lees meer

Wat telt voor de premier van China: economie, werk en vrede. (upd)

Door Dirk Nimmegeers
premier van China

De premier van China gaf na de algemene parlementszitting een persconferentie. Li Keqiang verdedigde zijn beleid. Li is een pragmaticus: wie arbeidsplaatsen wil scheppen moet zorgen voor een efficiënte en innovatieve economie. Wie eenheid en vrede wil, moet betrokken partijen hun materieel belang laten zien. We brengen een keuze van hoogtepunten uit de persconferentie volgens de selectie van verschillende belangrijke media,... » lees meer

Elk jaar 13 miljoen extra banen in de steden, ondanks groeivertraging

Door redactie
banen

Eind 2016 was de werkloosheidsgraad in stedelijke gebieden 4,02%. Dit cijfer, dat op 1 maart werd bekendgemaakt, is gebaseerd op het aantal werklozen dat zich heeft laten inschrijven. Het blijft onder het streefdoel. Vorig jaar zijn er in China 13,14 miljoen nieuwe banen gecreëerd in de steden. Dit meldt Yin Weimin, minister van Arbeid en Sociale Zekerheid. Daarmee zet het... » lees meer

Archief