Tag: Brazilië

President Bolsonaro bezocht China

De Braziliaanse president Bolsonaro heeft een driedaags bezoek aan China gebracht. In tegenstelling tot de anti-China retoriek tijdens zijn kiescampagne verliep het bezoek vriendschappelijk. China is zowel ’s lands grootste handelspartner als belangrijkste investeerder. De Braziliaanse economie zou dit jaar maar met 1% groeien. Gedurende zijn kiescampagne bekritiseerde Jair Bolsonaro de Chinese investeringen en zwaaide president Trump alle lof toe. Ondertussen weet Bolsonaro dat hij zowel China als de VS beter te vriend kan houden.…

Welke kant wil Bolsonaro op met China?

De nieuw gekozen Braziliaanse president Bolsonaro bezocht tijdens zijn campagne Taiwan en bestempelde China toen als een roofdier. China dat al 124 miljard $ in het land geïnvesteerd heeft, vraagt zich af wat de te verwachten economische koers zal zijn. Experten menen dat hij moeilijk anders zal kunnen dan China te vriend te houden

Premier Li bezoekt Latijns-Amerika

Deze week bezoekt Li Keqiang de landen Brazilië, Colombia, Peru en Chili. China wil af van het imago van enkel invoerder van grondstoffen en streeft er naar meer hoogwaardiger goederen in te voeren. Ook de haalbaarheidsstudie van een spoorweg tussen de oost en westkust van het continent moet verder door een stuurgroep worden geleid. Nauwelijks is president Xi Jinping terug uit Rusland en heeft de Indische premier Modi in Beijing ontvangen of de volgende week bezoekt…

Hoe minder dollars, hoe beter

De BRICS landen werken aan verschillende plannen om de rol van de dollar in het internationale financiële systeem terug te dringen. China en Brazilië zijn aan de vooravond van de BRICS top in Durban overeen gekomen om het equivalent van 30 miljard dollar bilaterale handel in het vervolg in hun eigen munt te verrekenen. Technisch gesproken gaat het om een swap overeenkomst voor drie jaar. De bilaterale handel bedraagt momenteel 75 miljard dollar per jaar.…

Deals tijdens bezoek Braziliaanse president

Tijdens het eerste staatsbezoek van de Braziliaanse president Dilma Rousseff aan Beijing, werd een reeks overeenkomsten getekend die de banden tussen de twee landen versterken en de wederzijdse handel diversifiëren. Er is verder gebleken dat beide landen het over een aantal internationale problemen eens zijn en verder gaan samenwerken. President Hu Jintao en Dilma Rousseff ondertekenden een gezamenlijke mededeling waarin ze hun “brede consensus” op het gebied van handel en globaal beleid benadrukten. De twee…

China voor Brazilië belangrijker dan USA

De Braziliaanse president Lula is momenteel in China voor zijn tweede staatsbezoek. Hij is er begonnen met het opstellen van een Gezamenlijk Actieplan dat de samenwerking voor 2010-14 moet regelen. Er zijn alvast 13 samenwerkingsovereenkomsten getekend, van olie, over landbouw, tot financiën en ruimtevaart. Vooral de miljarden dollars die Chinese staatsbanken aan de Braziliaanse oliefirma Petrobras gaan lenen zijn uitzonderlijk in deze tijd van financiële crisis. De handel tussen beide landen stijgt al drie jaar met…